Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2021 -2022 mokslo metų apžvalga

Parengė l/d "Pilaitukas" dir.pav.ugdymui Lilija Dževeckaja

Prioritetai

1. ĮSTAIGOS PROJEKTAI, GRUPIŲ PROJEKTAI

2. VAIKŲ SVEIKATA IR EMOCINIS SAUGUMAS

5. DARŽELIO RENGINIAI

6. PEDAGOGŲ PROFESINĖ KOMPETENCIJA

3. PILIETIŠKUMO SKATINIMAS

7. BENDRADARBIAVIMAS

8. INOVATYVI APLINKA

4. TYRIMAI

ĮSTAIGOS PRIORITETAI

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMAS VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIS ŠVIETIMO PROJEKTAS "AŠ IR TU - VABZDŽIŲ PASAULĮ TYRINĖJAME KARTU"

STRAIPSNIAI APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ

Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkosauga ir energetika puslapiuose:

Švietimo naujienos

L/d "Vieversys"

STRAIPSNIAI APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas” tinklalapyje www.darzelispilaitukas.lt http://www.darzelispilaitukas.lt/2021/11/12/pazinkime-zaliaji-vabalu-pasauli-visi-kartu/http://www.darzelispilaitukas.lt/2021/11/12/elementor-990640/http://www.darzelispilaitukas.lt/darzelio-tyrimai-ir-projektai/http://www.darzelispilaitukas.lt/2021/11/29/elementor-990769/Interaktyvi knyga "Žaliasis vabalų pasaulis"Vilniaus priešmokyklinio ugdymo ugdytinių viktorina "Ką žinai apie vabzdžius?"

Savaitraštis „Žaliasis pasaulis”

GRUPIŲ PROJEKTAI

FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKATINGUMO SKATINIMAS

"SPORTAS MŪSŲ SVEIKATA, JUDAM, KRUTAM VISADA"

„Nykštukų bėgimas“

Respublikinė akcija „Rieda ratai rateliukai“

„Velykų kiškių bėgimas 2022“

„Mažoji mylia – 2021“,

Lietuvos mažųjų žaidynės 2022

AKTYVUS KORIDORIUS 2022

Aktyvi mokykla

PILIETIŠKUMO SKATINIMAS

SAUSIO 13-OSIOS MINĖJIMAS, VILNIAUS GIMTADIENIS

PILIETIŠKUMO SKATINIMAS

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS, KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS

PILIETIŠKUMO SKATINIMAS

TARPTAUTINĖ VIRTUALI KŪRYBINĖ NUOTRAUKŲ PARODA„LIETUVA – MANO ŠIRDYJE IR LŪPOSE“

TYRIMAI

„Lopšelio-darželio ,,Pilaitukas“ vaikų savijautos ir jų tėvų pasitenkinimo darželyje teikiamomis paslaugomis kokybė“.

Ar Jūsų vaikui patinka būti darželyje?

Klausimo „Ar jaučiatės patenkinta(-s) darželio komunikacija?” rezultatai („1” - visiškai nepatenkintas”, „5” - labai patenkintas).

DARŽELIO ORGANIZUOJAMOS PARODOS

"Netradicinių eglučių miestas"

"Velykų kompozicija"

"Šviečiančių angelų miestas"

BENDRUOMENĖS AKCIJA „VAIKYSTĖS SVAJONIŲ AITVARAI“

UGDYTINIŲ LAIMĖJIMAI

TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO MUZIKOS FESTIVALIS - KONKURSAS „RASOS LAŠELIAI

II vietos diplomas. (2021-11-28 d.)

4-asis TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO KONKURSAS „CHRISTMAS TALENT LEAGUE” POP VOCAL.

III vietos diplomas (2022-01-08d.)

UGDYTINIŲ LAIMĖJIMAI

TARPTAUTINIS MUZIKOS IR ŠOKIO KONKURSAS ONLINE „WINTER STARS”

II vietos diplomas 2022-02-18/20d.)

TARPTAUTINIS PROJEKTAS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PILAITUKAS“ TARPTAUTINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ SOCIALINIS-KŪRYBINIS PROJEKTAS „SPALVOTI VAIKYSTĖS AITVARAI“

UGDYMAS KITOSE ERDVĖSE

ZUIKUČIŲ IŠVYKA" Į PELĖDŲ PARKĄ"

ZUIKUČIŲ IŠVYKA" Į "GAISRINĘ"

UGDYMAS KITOSE ERDVĖSE

"PAUKŠTELIŲ" GR. IŠVYKA Į SAUGAUS EISMO KLASĘ

"PAUKŠTELIŲ" GR. IŠVYKA Į MIŠKĄ

PEDAGOGŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS

2021 M. - 4 pedagogai įgyjo vyr. mokytojų kvalifikacines kategorijas2022 M. - 2 pedagogai įgyjo vyr. mokytojų kvalifikacines kategorijas

VIDINIO IR IŠORINIO KOMUNIKAVIMO SISTEMA"MŪSŲ DARŽELIS"

TĘSTINIS PEDAGOGŲ DALIJIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTAS"MENTORYSTĖS RATAS"

"BESIMOKANČIŲ DARŽELIŲ TINKLAS"

turizmo renginių vadovo mokymai

MOKYMŲ CIKLAS „Vaikų turinčių ASS savarankiškumas, komunikacija ir elgesys”

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ŠVIETIMO AKADEMIJA

MYKOLO RIOMERIO UNIVERSITETAS

VILNIAUS KOLEGIJA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS BIURAS

PILAITĖS BIBLIOTEKA

MODERNIOS, AKTYVINANČIOS, SAUGIOS, ESTETIŠKOS UGDYMO(-SI) IR DARBO APLINKOS KŪRIMAS

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ