Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

Transcript

ABJ I GAMIFICACIÓ AL MÓN DE LES CIÈNCIES SOCIALS

Abj:
geografia política
(3r ESO)

Abj:
prehistòria (1r ESO)

Abj: geografia física
(1r ESO)

Gamificació: Els secrets
de l'antic Egipte
(1r ESO)

Gamificació: Som pirates
(1r ESO)

Abj: comunitats autònomes
(3r ESO)

PRESS START:


LLICENCIADA I DOCTORADA EN HISTÒRIA DE L'ART PER LA UBMÀSTER EN JOC, GAMIFICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES APLICATS A L'EDUCACIÓ A ENTI (BARCELONA)
PROFESSORA DE GEOGRAFIA-HISTÒRIAINSTITUT GERMANS VILA-RIERA DE CAMPRODON
(CIÈNCIES SOCIALS 1R I 3R ESO)

acarbo34@xtec.cat

anna.carbones

@Annacarbones

CONSELLS:

TENIR CLAR QUINS CONTINGUTS CURRICULARS VULL TREBALLAR


CONÈIXER L'ALUMNAT I ELS SEUS GUSTOS (lectures, videojocs, youtubers...)


ESCOLLIR JOCS DE MECÀNIQUES SENZILLES


PARTIDES CURTES


CONEIX BÉ EL JOC, LES MECÀNIQUES I QUÈ POTS CANVIAR O MODIFICAR


FES TU ELS GRUPS EN FUNCIÓ DE CARÀCTERS I TIPUS DE JUGADOR


ATREVEIX-TE A PROVAR-HO


SI NO FUNCIONA TORNA A COMENÇAR


FES FEEDBACK AMB L'ALUMNAT PER MILLORAR L'EXPERIÈNCIA

MAI HA DE SER JUGAR PER JUGAR, SEMPRE HI HA D'HAVER REFLEXIÓ AL DARRERA DE CADA PARTIDA O CADA JOC


Abj:
geografia política

(3r ESO)

QUIN OBJECTIU TINC?


TREBALLAR ELS CONTINGUTS CURRICULARS DE LAGEOGRAFIA POLÍTICA DE 3R D'ESO DE FORMA AMENAI LÚDICA I REPASSAR ELS CONTINGUTS DEGEOGRAFIA FÍSICA TREBALLATS A 1R D'ESO

COM SÓN ELS JUGADORS?


2 GRUPS DE 3R


MÉS O MENYS UNS 15-20 ALUMNES/CLASSE


GRUPS HETEROGÈNIS


UN GRUP MOLT MOTIVAT PER TREBALLAR AMB METODOLOGIES NOVES


UN GRUP POC MOTIVAT I MOLT MÉS HETEROGENI QUE L'ANTERIOR

COM ÉS EL JOC?

COM S'HI JUGA?

ES POT UTILITZAR PER INTRODUIR EL TEMA I ELS CONCEPTES NOUS, MENTRE TREBALLES EL TEMA I PER TANCAR-LO.

GRUPS DE 4/5 ALUMNES AMB UN JOC PER CADA GRUP.
ELS JUGADORS COMPETEIXEN ENTRE ELLS PERÒ TAMBÉ ES PODEN CANVIAR LES MECÀNIQUES PER JUGAR DE FORMA COL·LABORATIVA.

PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES

ALUMNES MÉS MOTIVATS
ES PERD LA POR A L'ERROR
AFAVOREIX LA INCLUSIÓ
ELLS MATEIXOS CANVIEN MECÀNIQUES

S'HA DE TREBALLAR PROGRESSIVAMENT

S'HA DE MODIFICAR EL FORMAT PER TAL QUE UN NEN/A AMB DALTONISME PUGUI JUGAR

Abj:

geografia física

(1r ESO)

en procés de construcció

QUINS OBJECTIUS TINC?


TREBALLAR ELS CONTINGUTS CURRICULARS DE LA


GEOGRAFIA FÍSICA DE 1R D'ESO DE FORMA MÉS


AMENA, LÚDICA I MOTIVADORA

COM SÓN ELS JUGADORS?


2 GRUPS DE 1R


MÉS O MENYS UNS 18 ALUMNES/CLASSE


GRUPS HETEROGÈNIS


2 GRUPS MOLT MOTIVATS I ACOSTUMATS A JUGAR

A JOCS DE TAULA

COM FAIG EL JOC?


COM S'HI JUGA?

ES POT UTILITZAR PER INTRODUIR EL TEMA I ELS CONCEPTES NOUS, MENTRE TREBALLES EL TEMA I PER TANCAR-LO.

GRUPS DE 4/5 ALUMNES AMB UN JOC PER CADA GRUP.
ELS JUGADORS COMPETEIXEN ENTRE ELLS PERÒ TAMBÉ ES PODEN CANVIAR LES MECÀNIQUES PER JUGAR DE FORMA COL·LABORATIVA.

PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES

ALUMNES MÉS MOTIVATS
ES PERD LA POR A L'ERROR
AFAVOREIX LA INCLUSIÓ

NO S'HA TESTEJAT I PER TANT ENCARA NO SE SABEN DEL CERT

Abj:

prehistòria (1r ESO)

QUINS OBJECTIUS TINC?


TREBALLAR ELS CONTINGUTS CURRICULARS DE LAPREHISTÒRA DE 1R D'ESO DE FORMA AMENAI LÚDICA.


APRENDRE LES CARACTERÍSITQUES DEL PERÍODE


HISTÒRIC I VEURE QUINS ELEMENTS DE L'ETAPA


QUE PERDUREN I EVOLUCIONEN I QUINS NO.

COM SÓN ELS JUGADORS?


2 GRUPS DE 1R


MÉS O MENYS UNS 18 ALUMNES/CLASSE


GRUPS HETEROGÈNIS


2 GRUPS MOLT MOTIVATS I ACOSTUMATS A JUGAR

A JOCS DE TAULA

COM ÉS EL JOC?

COM S'HI JUGA?

ES POT UTILITZAR PER INTRODUIR EL TEMA I ELS CONCEPTES NOUS, MENTRE TREBALLES EL TEMA I PER TANCAR-LO.

GRUPS DE 4 ALUMNES AMB UN JOC CADA GRUP
ELS JUGADORS COL·LABOREN ENTRE ELLS PER A ASSOLIR ELS OBJECTIUS I PODER ACABAR EL JOC.

PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES

ALUMNES MÉS MOTIVATS
ES PERD LA POR A L'ERROR
AFAVOREIX LA INCLUSIÓ
ELLS MATEIXOS CANVIEN MECÀNIQUES

S'HA DE MODIFICAR EL FORMAT PER TAL QUE UN NEN/A AMB DALTONISME PUGUI JUGAR

A SEGONS QUIN ALUMNE/A INICIALMENT, LI COSTA ENTENDRE EL FUNCIONAMENT DEL JOC

Abj:

comunitats autònomes
(3r ESO)

OBJECTIUS:


TREBALLAR ELS CONTINGUTS CURRICULARS DE LAGEOGRAFIA POLÍTICA DE 3R ESO (COMUNITATS


AUTÒNOMES) DE FORMA AMENA I LÚDICA.

COM SÓN ELS JUGADORS?


2 GRUPS DE 3R


MÉS O MENYS UNS 15-20 ALUMNES/CLASSE


GRUPS HETEROGÈNIS


UN GRUP MOLT MOTIVAT PER TREBALLAR AMB METODOLOGIES NOVES


UN GRUP POC MOTIVAT I MOLT MÉS HETEROGENI QUE L'ANTERIOR

COM ÉS EL JOC?

COM S'HI JUGA?

ES POT UTILITZAR PER INTRODUIR EL TEMA I ELS CONCEPTES NOUS, MENTRE TREBALLES EL TEMA I PER TANCAR-LO.

GRUPS DE 4/5 ALUMNES AMB UN JOC CADA GRUP
ELS JUGADORS QUE COMPETEIXEN ENTRE ELLS PER CONTESTAR EL MAJOR NOMBRE DE PREGUNTES POSSIBLES.

PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES

MECÀNIQUES MOLT SENZILLES
ALUMNES MÉS MOTIVATS
ES PERD LA POR A L'ERROR
AFAVOREIX LA INCLUSIÓES CANVIARÀ LA MANERA DE TREBALLAR, A PARTIR DE L'ANY QUE VE SERAN ELS PROPIS ALUMNES ELS QUE CREARAN EL JOC.

Gamificació:

Els secrets de l'antic Egipte

(1r ESO)

OBJECTIUS:


TREBALLAR ELS CONTINGUTS CURRICULARS DE LAHISTÒRIA D'EGIPTE DE 1R ESO DE FORMA AMENAI LÚDICA.


APRENDRE I TREBALLAR ELS CONTINGUTS A


PARTIR DE LA GAMIFICACIÓ.


PROMOURE EL TREBALL AUTÒNOM A L'AULA

LA NARRATIVA:

ES BASA EN EL VIDEOJOC ASSASSINS CREED ORIGINS.
L'ALUMNAT HA ESTAT ESCOLLIT PER FORMAR PART DE LA SOCIETAT HISTÒRICA SECRETA (SHS). LA SEVA MISSIÓ ÉS RECOPILAR LA MEMÒRIA HISTÒRICA QUE HA ESTAT ROBADA PELS EXPOLIADORS DE TOMBES PER TAL DE TAPAR ELS ROBATORIS.

MATERIAL DE LA GAMIFICACIÓ I EINES UTILITZADES

ELS JUGADORS:


2 GRUPS DE 1R


MÉS O MENYS UNS 18 ALUMNES/CLASSE


GRUPS HETEROGÈNIS


2 GRUPS MOLT MOTIVATS I ACOSTUMATS A JUGAR

A JOCS DE TAULA

INSTRUCCIONS D'ÚS:

LA PRESENTACIÓ DE DIAPOSITIVES PLANTEJA REPTES QUE HAN DE RESOLDRE AMB L'ÚS DE LA PÀGINA WEB.
CADA ACTIVITAT ÉS VALORADA INDIVIDUALMENT I LA SEVA VALORACIÓ SERÀ PART DE LA NOTA FINAL.


AL FINALITZAR TOTA LA UNITAT DIDÀCTICA HAN DE RESOLDRE L'ENIGMA DE L'ESFINX, UN BREAKOUT EDU.

EL BREAKOUT:

PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES

ALUMNAT MOLT MOTIVAT
GANES DE FER BÉ LES TASQUES
PERDRE LA POR A L'ERROR
EXPECTATIVA PER L'ENIGMA DE L'ESFINX.


MOLTA FEINA: LA GAMIFICACIÓ ÉS VIVA I CANVIA CADA ANY EN FUNCIÓ DEL MATERIAL QUE TENIM I EL TIPUS D'ALUMNAT.

Gamificació:

Som pirates

(1r ESO)

F

QUINS OBJECTIUS TINC?


TREBALLAR ELS CONTINGUTS CURRICULARS DE LA


GEOGRAFIA FÍSICA DE 1R ESO: ORIENTACIÓ,


COORDENADES GEOGRÀFIQUES, MAPES I


PRINCIPALS ELEMENTS DEL RELLEU MUNDIAL.


APRENDRE I TREBALLAR ELS CONTINGUTS A


PARTIR DE LA GAMIFICACIÓ.


PROMOURE EL TREBALL AUTÒNOM A L'AULA.

LA NARRATIVA:

HAN D'ACONSEGUIR SER UN BON PIRATA PER PODER FORMAR PART DE LA TRIPULACIÓ DEL CAPITÀ JACK SPARROW.

HAN D'APRENDRE TOT EL NECESSARI: ORIENTACIÓ, MAPES, COORDENADES GEOGRÀFIQUES I RELLEU TERRESTRE.

REBRAN INSÍGNIES EN FUNCIÓ DE LA FEINA FETA QUE PODRAN CANVIAR PER PRIVILEGIS.

EL MATERIAL I LES EINES UTILITZADES:

COM SÓN ELS JUGADORS?


2 GRUPS DE 1R


MÉS O MENYS UNS 18 ALUMNES/CLASSE


GRUPS HETEROGÈNIS


2 GRUPS MOLT MOTIVATS

INSTRUCCIONS D'ÚS:

LA PRESENTACIÓ DE DIAPOSITIVES PLANTEJA REPTES QUE HAN DE RESOLDRE PER CONVERTIR-SE EN UN BON PIRATA.
CADA ACTIVITAT ÉS VALORADA INDIVIDUALMENT, AIXÒ ELS DONARÀ PUNTS QUE PODRAN CANVIAR PER PRIVILEGIS.

COM MÉS PUNTS MÉS PRIVILEGIS POTS ACONSEGUIR.

ELS PRIVILEGIS:

PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES

MOTIVACIÓ PER PART DE L'ALUMNAT PER ACONSEGUIR PRIVILEGIS.
GANES DE FER BÉ LES TASQUES I MILLORAR A CADA TASCA PROPOSADA.
PERDRE LA POR A L'ERROR.

LA GAMIFICACIÓ ÉS VIVA I CADA ANY S'HA DE MODIFICAR EN FUNCIÓ DEL MATERIAL QUE TENIM I EL TIPUS D'ALUMNAT.
CORRECCIONS CONSTANTS.