Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lesebogen Ei/ei

mei

lei

sei

fei

tei

rei

pei

ein

Eis

weit

Reis

Rei

se

Ei

mer

Rei

fen

Lei

ne

Sei

fe

wei

nen

Lesebogen Ei/ei

wei

nen

Rei

ter

Mei

se

fei

ern

lei

A

mei

se

tei

len

Arm

rei

fen

Os

ter

ei

wei

nen

se

aus

Wein