Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Tôi đã sẵn sàng!

Nhấp vào đây khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu thử thách này.

Điểm kiểm tra

Tại Pernod Ricard, chúng tôi hiểu rằng quy trình phân bổ nguồn lực năng động hơn là chìa khóa để nắm bắt các cơ hội kinh doanh tốt nhất trong một môi trường thay đổi nhanh chóng, một môi trường dựa trên dữ liệu.
Với quan điểm chuyển đổi mô hình phân bổ nguồn lực của mình, chúng tôi đã chọn thực hiện phương pháp tiếp cận Lập ngân sách ngoài dự toán kết hợp với các dự án chuyển đổi quan trọng của chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi điều chỉnh tốt hơn việc phân bổ nguồn lực của mình.

Bối cảnh thử thách

01

Thông qua cách tiếp cận mới này, mục tiêu là thúc đẩy việc ra quyết định nhanh hơn, dựa trên thực tế và nhanh nhẹn hơn để phù hợp hơn với sự phát triển không ngừng của thị trường.
Thử thách này sẽ giúp bạn củng cố sự hiểu biết của mình về các quy trình và công cụ khác nhau hỗ trợ phân bổ tài nguyên động tại Pernod Ricard.
Hãy bắt đầu với cách tiếp cận Lập ngân sách ngoài dự toán.

Tình huống nào sau đây được kích hoạt bằng cách tiếp cận Lập ngân sách ngoài dự toán?

ĐƯỢC PHÉP

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Kéo & thả câu trả lời vào cột tương ứng

TIẾP TỤC

Độ chính xác của các dự báo tốt hơn nhiều vì chúng không còn được xử lý thông qua ngân sách

Nhận dự báo Luân chuyển hàng tháng hoặc hàng quý

Các chức năng phù hợp với một kế hoạch hoạt động duy nhất trong chu kỳ ngân sách hàng năm

Mỗi nhóm có quyền tiếp cận với ngân sách không giới hạn

Các quỹ có thể được phát hành bất kỳ lúc nào để phản ứng nhanh chóng với các cơ hội hoặc mối đe dọa từ thị trường

Tình huống 01

Tôi đã sai

Tôi đã đúng

Phân loại chính xác là:

ĐƯỢC PHÉP

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Các quỹ có thể được phát hành bất kỳ lúc nào để phản ứng nhanh chóng với các cơ hội hoặc mối đe dọa từ thị trường

Mỗi nhóm có quyền tiếp cận với ngân sách không giới hạn

Các chức năng phù hợp với một kế hoạch hoạt động duy nhất trong chu kỳ ngân sách hàng năm

Tình huống 01

Độ chính xác của các dự báo tốt hơn nhiều vì chúng không còn được xử lý thông qua ngân sách

Nhận dự báo Luân chuyển hàng tháng hoặc hàng quý

TIẾP TỤC

RẤT TỐT!

Tình huống 01

TIẾP TỤC

Ồ, chúng ta hãy nhìn theo một góc độ khác nhé

Nhưng không có nghĩa rằng:

 • - Mỗi đội có quyền tiếp cận với ngân sách không giới hạn: quỹ có thể được mở khóa nhưng chỉ khi phát hiện ra cơ hội kinh doanh. Lập ngân sách ngoài dự toán cho phép tư duy “nhà đầu tư năng động” ở cấp Tập đoàn và Khu vực.

 • Các chức năng phù hợp với một kế hoạch hoạt động duy nhất trong chu kỳ ngân sách hàng năm: quá trình lập kế hoạch hoạt động trong cách tiếp cận Lập ngân sách ngoài dự toán là một quá trình liên tục và bao trùm chứ không phải là một sự kiện mỗi năm một lần. Chiến lược này liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh, dựa trên các tín hiệu và thông tin đầu vào từ tuyến đầu của tổ chức.

Lập ngân sách ngoài dự toán liên quan đến việc tập trung vào ba quy trình chính trong lập ngân sách truyền thống để cải thiện chúng: mục tiêu (nguyện vọng của chúng tôi), dự báo (kỳ vọng của chúng tôi) và phân bổ nguồn lực (ý định của chúng tôi). Nó bao gồm việc thiết kế lại chúng theo ba mục đích riêng biệt và cải tiến.
Tách biệt các quy trình này là điều kiện tiên quyết để làm cho việc phân bổ tài nguyên của chúng ta linh hoạt và năng động hơn, có nghĩa là theo hướng sự kiện hơn và ít hướng theo lịch hơn.

Điều này có nghĩa rằng:

 • Nhờ có Lập ngân sách ngoài dự toán, các Giám đốc điều hành sẽ có thể mở thêm nguồn vốn để phản ứng nhanh chóng và hiệu quả với các cơ hội và mối đe dọa thị trường không mong đợi.
 • Dự báo không còn được xử lý thông qua ngân sách, điều này làm cho chúng chính xác hơn
 • Dự báo luân chuyển được tạo hàng tháng hoặc hàng quý thay vì hàng năm

Bây giờ chúng ta đã làm rõ các mục tiêu của Lập ngân sách ngoài dự toán, hãy đi sâu vào các sáng kiến ​​chuyển đổi khác của Pernod Ricard.
Làm thế nào để các Chương trình Kỹ thuật số Chính (KDP) đóng góp vào một cách tiếp cận phân bổ nguồn lực linh hoạt hơn?

TÌNH HUỐNG BỐI CẢNH 2

02

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT SỐ CHÍNH

Làm thế nào để các Chương trình Kỹ thuật số Chính (KDP) đóng góp vào một cách tiếp cận phân bổ nguồn lực linh hoạt hơn?

Kéo & thả từng KDP (Chương trình Kỹ thuật số Chính) vào đúng vị trí của nó

TIẾP TỤC

GIÚP NHÓM TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG CỦA CHÚNG TA HIỂU VÀ DỰ ĐOÁN CÁC ĐỘNG LỰC VÀ RÀO CẢN XUYÊN SUỐT QUÁ TRÌNH MUA HÀNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN VÀ LÀM MỚI CHIẾN LƯỢC DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO PHÙ HỢP

LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH NHẰM GIÚP CÁC NHÀ TIẾP THỊ TỐI ƯU HÓA VIỆC PHÂN BỔ NGUỒN LỰC A&P (QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU) TRÊN CÁC THƯƠNG HIỆU VÀ CÁC ĐIỂM TIẾP XÚC ĐỂ TỐI ĐA HÓA TÁC ĐỘNG

LÀ MỘT GIẢI PHÁP ĐỂ TỐI ƯU HÓA TỐT HƠN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHUYẾN MẠI PHI THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG TỐC ĐỘ MÔ PHỎNG CỦA CHÚNG TA. NÓ ĐẢM BẢO PHÂN BỔ NGUỒN LỰC CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TỐT NHẤT VÀO ĐÚNG THỜI ĐIỂM & ĐÚNG ĐỊA ĐIỂM

LÀ MỘT CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH, CẢI THIỆN VIỆC PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CỦA CHÚNG TA

MATRIX

REV-UP

MAESTRIA

D-STAR

TÌNH HUỐNG 02

Phân loại chính xác là:

Tôi đã sai

GIÚP NHÓM TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG CỦA CHÚNG TA HIỂU VÀ DỰ ĐOÁN CÁC ĐỘNG LỰC VÀ RÀO CẢN XUYÊN SUỐT QUÁ TRÌNH MUA HÀNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN VÀ LÀM MỚI CHIẾN LƯỢC DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO PHÙ HỢP

Tôi đã đúng

LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH NHẰM GIÚP CÁC NHÀ TIẾP THỊ TỐI ƯU HÓA VIỆC PHÂN BỔ NGUỒN LỰC A&P (QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU) TRÊN CÁC THƯƠNG HIỆU VÀ CÁC ĐIỂM TIẾP XÚC ĐỂ TỐI ĐA HÓA TÁC ĐỘNG

LÀ MỘT GIẢI PHÁP ĐỂ TỐI ƯU HÓA TỐT HƠN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHUYẾN MẠI PHI THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG TỐC ĐỘ MÔ PHỎNG CỦA CHÚNG TA. NÓ ĐẢM BẢO PHÂN BỔ NGUỒN LỰC CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TỐT NHẤT VÀO ĐÚNG THỜI ĐIỂM & ĐÚNG ĐỊA ĐIỂM

LÀ MỘT CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH, CẢI THIỆN VIỆC PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CỦA CHÚNG TA

MAESTRIA

MATRIX

REV-UP

D-STAR

TÌNH HUỐNG 02

TIẾP TỤC

RẤT TỐT!

TÌNH HUỐNG 02

TIẾP TỤC

Ồ, chúng ta hãy nhìn theo một góc độ khác nhé

 • Maestria giúp nhóm Tiếp thị và Bán hàng của chúng ta hiểu và dự đoán các động lực và rào cản xuyên suốt con đường mua hàng của người tiêu dùng để cập nhật thường xuyên và làm mới chiến lược danh mục đầu tư cho phù hợp.

 • Matrix là một chương trình hỗ trợ quyết định nhằm giúp các nhà tiếp thị tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực A&P (Quảng bá thương hiệu) trên các thương hiệu và các điểm tiếp xúc để tối đa hóa tác động.

 • Rev-Up là một giải pháp để tối ưu hóa tốt hơn các khoản đầu tư khuyến mại phi thương mại và tăng tốc độ mô phỏng của chúng ta. Nó đảm bảo phân bổ nguồn lực cho các chương trình khuyến mãi tốt nhất vào đúng thời điểm & đúng địa điểm.

 • D-Star là một công cụ hỗ trợ quyết định, cải thiện việc phân bổ thời gian của lực lượng bán hàng của chúng ta

Chúng tôi hiện đang triển khai các Chương trình Kỹ thuật số Chính của mình để có quyền tiếp cận với thông tin chi tiết lấy khách hàng làm trung tâm, các công cụ mô phỏng và dự báo về tác động đối với các quyết định thương mại và tiếp thị quan trọng.

KDPs (các Chương trình Kỹ thuật số Chính) có tổng cộng sáu chương trình là trọng tâm của việc tối ưu hóa và đa dạng hóa mô hình tăng trưởng của chúng tôi.

4 KDPs (Chương trình Kỹ thuật số Chính) sử dụng dữ liệu và công nghệ để lấy người tiêu dùng làm trung tâm hơn trong quá trình ra quyết định của chúng ta (Matrix, D-Star, Vista/ Rev UP và Maestria):

TÌNH HUỐNG BỐI CẢNH 3

Như bạn đã biết, KDPs (các Chương trình Kỹ thuật số Chính) cung cấp cho chúng ta dữ liệu và thông tin chi tiết lấy người tiêu dùng làm trung tâm.
Việc S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) kỹ lưỡng phát huy tác dụng để kết hợp những hiểu biết sâu sắc này với các xu hướng và dữ liệu cạnh tranh để phù hợp với một kế hoạch hoạt động duy nhất.
Bằng cách đảm bảo sự phối hợp tốt hơn của quy trình, S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) tối ưu hóa các quyết định phân bổ nguồn lực này để đảm bảo tất cả các bộ phận được liên kết tốt.

03

SỰ QUAN TRỌNG CỦA S&OP (LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG) KỸ LƯỠNG

TÌNH HUỐNG 03

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Mục tiêu của quá trình S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) là đáp ứng hoặc vượt quá các con số ngân sách tài chính

ĐÚNG

SAI

TIẾP TỤC

Đúng!

TÌNH HUỐNG 03

TIẾP TỤC

GẦN CHÍNH XÁC!

TÌNH HUỐNG 03

Mục tiêu của quy trình S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) là điều chỉnh các quy trình liên chức năng để đưa ra quyết định về phân bổ nguồn lực và bổ sung, thu mua và lập kế hoạch sản xuất cho tương lai.

TÌNH HUỐNG 03

Khẳng định nào sau đây là đúng?

S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) cho phép quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả

ĐÚNG

SAI

TIẾP TỤC

Đúng!

TÌNH HUỐNG 03

TIẾP TỤC

GẦN CHÍNH XÁC!

TÌNH HUỐNG 03

Trong S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động), quan điểm về nhu cầu dự kiến ​​được chia sẻ với việc lập kế hoạch cung cấp để bổ sung, thu mua và lập kế hoạch sản xuất cho tương lai.

TÌNH HUỐNG 03

Khẳng định nào sau đây là đúng?

S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) được thực hiện hàng tháng

ĐÚNG

SAI

TIẾP TỤC

Đúng!

TÌNH HUỐNG 03

TIẾP TỤC

GẦN CHÍNH XÁC!

TÌNH HUỐNG 03

S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) là một chuỗi các cuộc thảo luận hàng tháng

TÌNH HUỐNG 03

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Tại Pernod Ricard, S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) bao gồm các kế hoạch hoạt động từ 18 tháng đến 36 tháng trong tương lai

ĐÚNG

SAI

TIẾP TỤC

Đúng!

TÌNH HUỐNG 03

TIẾP TỤC

GẦN CHÍNH XÁC!

TÌNH HUỐNG 03

S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) là một chuỗi các cuộc thảo luận hàng tháng, qua đó Bán hàng, Tiếp thị, Hoạt động và Tài chính dựa trên một kế hoạch hoạt động duy nhất (kế hoạch nhu cầu và kế hoạch cung cấp/ bổ sung) cho 12-18 tháng tiếp theo.

TÌNH HUỐNG BỐI CẢNH 4

Xin chúc mừng, bạn vừa hiểu thế nào là S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) kỹ lưỡng và bây giờ bạn đang tự hỏi bước tiếp theo là gì.
Đã đến lúc sử dụng Polaris!

04

POLARIS

TÌNH HUỐNG 04

Polaris có thể được sử dụng để làm gì?
Chọn câu trả lời chính xác.

A

B

C

D

Chuyển kế hoạch hoạt động là kết quả của quá trình S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) sang các điều khoản tài chính.

Nhận biết được các công cụ kích thích tăng trưởng liên quan đến các khách hàng tiềm năng và hiện hữu.

Tăng hiệu quả A&P để hỗ trợ khả năng cạnh tranh của thương hiệu.

Trao quyền cho các nhóm bán hàng bằng những thông tin chi tiết phù hợp có thể đưa vào hành động.

TIẾP TỤC

Đúng!

TÌNH HUỐNG 04

TIẾP TỤC

Ồ, chúng ta hãy nhìn theo một góc độ khác nhé

Cách hiển thị Polaris:


 • Phân tích tỷ suất lợi nhuận gộp theo thương hiệu, khách hàng & người tiêu dùng (đến từ các quyết định của S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động)).

 • Chi tiêu cho Quảng cáo & Khuyến mại, theo dự án, điểm tiếp xúc & thương hiệu, cho thấy Biên lợi nhuận đóng góp sau A&P (Quảng bá thương hiệu): Chúng ta có đang đầu tư quá nhiều hay không? Chúng ta có tăng trưởng nhiều hơn nhưng với chi phí rất cao không?

 • OPEX (bảng lương, phí, đi lại & chi phí) theo bản chất và các trung tâm chi phí.

 • Chế độ xem P&L (Lãi và lỗ) đầy đủ cho phép phân tích các chỉ số tài chính và điểm chuẩn.

 • Trang tổng quan và trực quan hóa dữ liệu thông qua Polaris BI ở tất cả các cấp của tổ chức.

Polaris là công cụ công nghệ mới cung cấp cho các chi nhánh báo cáo tài chính và kinh doanh tự động và hiệu quả cũng như khả năng hợp tác lập kế hoạch kinh doanh.

Các quyết định có thể đưa vào hoạt động được đưa ra trong các cuộc họp S&OP (Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động) được chuyển thành kế hoạch tài chính được ghi lại trong Polaris: dự báo dựa trên khối lượng từ công cụ AnaPlan được chuyển thành dự báo tài chính trong Polaris.

RẤT TỐT!