Want to make creations as awesome as this one?

Quiz sobre Florencio Delgado Gurriarán a quen se lle adica este ano o Día das Letras Galegas

Transcript

FLORENCIODELGADO GURRIARÁN

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

Comezar

QUIZ LABIRINTO

letrasgalegas2022

Florencio Delgado naceu en Córgomo,unha pequena localidade... de qué concello ourensán?

O Barco de Valdeorras

Córgomo

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

Xinzode Limia

Vilamartín de Valdeorras

Córgomo ten pouco máis de 200 habitantes.

Nacemento

En que ano naceu Florencio Delgado Gurriarán?

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

1903

1900

1923

Naceu un 27 de Agosto e recibiu os nomes de Florencio Manuel

Florencio Delgado Gurriarán era o menor de...cantos irmáns?

7

Florencio, o irmán máis novo

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

6

5

Mestre

Estudos universitarios

Avogado

Florencio estudou na Universidade de Valladolid, e fíxose...

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

Xornalista

O pai de Florencio era funcionario do Ministerio de Fomento e foi destinado primeiro a Palencia e despois a Valladolid.

La Voz de Galicia

Retorno a Galicia

A Nosa Terra

A partir de 1928 comezou a publicar poemas en xornais e revistas como Heraldo de Galicia e...

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

O Correo Galego

En 1928 Florencio comeza a traballar no Barco de Valdeorras, adicándose tamén a organizar festas e actividades culturais.

Actividade política

En 1933 Florencio entrou...en que partido político?

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

PartidoGaleguista

PartidoSocialista

Partido Nacionalista

Faise tamén membro das Irmandades da Fala e socio protector do Seminario de Estudos Galegos.

1936-1939

Ao estalar a guerra civil española Florencio fuxiu pero volveu para traballarpara o exército republicano... en que cidade?

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

Barcelona

Toledo

Zaragoza

Florencio fuxiu en 1936 primeiro a Portugal e despois a Francia onde viviu ata que en 1938 volveu e colaborou co goberno da República.

Alalá

"Nueva Galicia"

Foliada

Neste tempo colabora con "Nueva Galicia", revista quincenal na que publicou, entre outros, un poema titulado "... para o día da victoria"

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

Muiñeira

Revista que se publicou quincenalmente entre Maio de 1937 e Xullo de 1938 e que levaba como subtítulo "Portavoz de los antifascistas gallegos".

Colaborando co goberno da República coñeceua un político e gran escritor galego... quen era?

Álvaro Cunqueiro

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

Curros Enríquez

Castelao

En plena guerra civil

Florencio Delgado colaborou en fornecer axuda para os combatentes e refuxiados galegos republicanos.

Rematada a guerra e, como un refuxiado máis, Florencio parte no buque "Ipanema"... a que país?

Cuba

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

Brasil

México

Exilio en Xullo de 1939

Florencio Delgado traballou para o SERE (Servizo de Evacuación de Refuxiados Españois) colaborando en organizar a partida dos perdedores da guerra por mar ata América.

A Irmandade Galeguista

Florencio Delgado vivirá en América compartindo iniciativas culturais promovidas por galeguistas como a creación en 1942 da Revista...

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

"Saudade"

"Morriña"

"Saloucos"

A Irmandade Galeguista publica a nova revista o 25 de Xullo de 1942 co subtítulo "Verba galega das Américas". Estaba redactada íntegramente en galego e Florencio Delgado formaba parte do Consello de Redacción.

1932

Bebedeira

1934

"Bebedeira" foi o primeiro libro de poemas de Florencio Delgado. Estaba adicado á súa terra natal e publicouse... en que ano?

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

1930

"Bebedeira" foi publicado pola Editorial Nós que estaba dirixida por Ánxel Casal.

En 1943, coincidindo co Día da Galiza publícase en México "Cancioneiro da .... galega"

forza

Libro colectivo

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

xente

loita

O libro, de 160 páxinas ábrese cunha cantiga de Afonso IX "Quen da terra levou cabaleiros" ao que segue o "Himno Galego" de Pondal, o "Himno das mocidades galeguistas" de Alfredo Brañas e o "Himno da solidaridade galega" de Ramón Cabanillas e case un terzo dos poemas son de Delgado Gurriarán.

Pacto político

En 1944 casa con Celia Teixeiro e ese mesmo ano asina como representante do seu partido político o pacto...

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

"Galeúsca"

"Pobos"

"Liberdade"

Pacto para actuación política conxunta no exilio de cataláns, eúscaros e galegos.

En 1949 gaña un premio traducindo ao galego unha colección de poemas...

Ingleses

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

Portugueses

Franceses

Tradutor

A Federación de Sociedades Galegas de Bos Aires convocou un certame literario no que, entre outros temas, se solicitaba a versión galega de poesías de dez poetas doutros países. E tres coleccións traducidas foron premiadas: unha de Plácido Castro, unha de Lois Tobío e outra traducida por Florencio Delgado Gurriarán. A escolma de obras premiadas foi publicada en 1949 pola editorial Alborada.

Emisións radiofónicas

Delgado Gurriarán foi un dos promotores da creación en 1953 do .... da Cultura Galega

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

Padroado

Instituto

Clube

Este organismo promoveu o programa de radio "Hora da cultura galega" no que Florencio Delgado participou a cotío.

Francés

"Vieiros"

Portugués

En 1959 creou xunto con outros, "Vieiros", unha revista comprometida co nacionalismo na que se acollían artigos en galego e... en que outra lingua?

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

Castelán

Nesta revista, ademais de literatura ofrecíanse contidos sobre economía, industria, historia e antropoloxía. Florencio Delgado foi codirector nos dous primeiros números.

O seguinte libro de poemas de Florencio Delgadoé "Galicia infinda" e publícase no ano...

1960

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

1970

1963

Galicia infinda

Galicia infinda foi publicada pola Editorial Galaxia. A obra ábrese co poema que dá título ao conxunto, un canto épico da emigración no que alude a moitos lugares como Buenos Aires, New York, China, ou Hong-Kong para sinalar despois que Galicia só limita coa saudade e que todo o mundo é terra galega.

O ano do guieiro

"Cantarenas"

O soño do guieiro

En 1986 publícase o seu derradeiro poemariocon poemas da guerra e poemas do exilio... con que título?

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

O lume do guieiro

En 1981 publícase "Cantarenas" que inclúe os poemas de "Bebedeira" e no que Florencio Delgado engade outros poemas novos que el chama "Valdeorresas" e "Dionisias".

Retorno

Florencio Delgado Gurriarán faleceu o 14 de Maio do ano 1987 estando na casa dunha das súas fillas... en que lugar?

Recorre o labirinto e chegarás á resposta correcta

California (EEUU)

Chicago (EEUU)

Toronto (Canadá)

Florencio Delgado regresou a Galicia en tres ocasións: en 1968, en 1976 e en 1981. Nesta derradeira ocasión foi nomeado membro da Real Academia Galega.

Está claro que sabes moitas cousas sobre Florencio Delgado Gurriarán!!

NORABOA!

Preme para facelo de novo

Parabéns!

Quiz completo!

Lorem ipsum dolor sit amet

¡OH NO!

¡otra vez!

¡incorrecto!