Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Tôi đã sẵn sàng!

Nhấp vào đây khi nào bạn đã sẵn sàng bắt đầu thử thách này

Điểm kiểm tra

Tweed là một công ty thời trang cao cấp chỉ bán các sản phẩm xa xỉ do họ sản xuất. Tweed sở hữu toàn bộ chuỗi giá trị và cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt nhất - được người tiêu dùng công nhận. Tweed đang bán sản phẩm của mình thông qua các nhà bán lẻ cao cấp và các cửa hàng cụ thể.
Tuy nhiên, Tweed ngày càng phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn và chiến lược phát triển sản phẩm mới hiện tại dường như không còn đủ nữa, bị tốn quá nhiều thời gian và chi phí.
Bạn đã được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận chiến lược phụ trách việc tìm kiếm những cách thức mới để cạnh tranh trong nền kinh tế hiện tại.
Bạn gặp ủy ban chiến lược của mình và sau khi cân nhắc kỹ về trạng thái hiện tại của Tweed, đây là tổng hợp bạn nhận được:

Tình huống bối cảnh 01

01

Tweed

Nhấp vào hình mắt người để tìm hiểu thêm về thương hiệu của bạn

Tiếp tụcCó một bên là mạng lưới người tiêu dùng

và một bên là mạng lưới thương hiệu mạnh.Tweed có các sản phẩm chất lượng cao

được thị trường và người tiêu dùng công nhận.


Bối cảnh cạnh tranh ngày

càng trở nên thách thức đối với

Tweed khi công ty không còn khác biệt nữa.

.


Tweed đã sở hữu toàn bộ Chuỗi giá trị của mình

- từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng.

.


Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến các sản phẩm của

Tweed mà còn cả các đối thủ cạnh tranh của nó cũng phải đối mặt

với những thách thức tương tự trong nền kinh tế mới này.

Tình huống 01

Bạn sẽ áp dụng những chiến lược nào cho Tweed để cạnh tranh tốt hơn trong nền kinh tế này?

Chiến lược truyền thống

Các chiến lược nền tảng kết hợp

Các chiến lược nền tảng thuần túy

Rất tốt!

Tình huống 01

Tiếp tục


Mô hình kinh doanh tuyến tính tạo ra giá trị thông qua sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách lấy các thành phần nguyên liệu thô làm đầu vào và tạo ra sản phẩm/ dịch vụ để đưa chúng ra thị trường nhằm bán cho khách hàng.

Ồ, hãy nhìn theo một góc độ khác nhé

Mô hình nền tảng kết hợp là “công ty được nối mạng”, một công ty truyền thống áp dụng các chiến lược nền tảng. Kết hợp các mô hình kinh doanh tuyến tính và nền tảng cho phép một công ty tận dụng thế mạnh của từng mô hình kinh doanh.

Các chiến lược Nền tảng kết hợp


CHÌA KHÓA QUAN TRỌNG


Tweed trong lịch sử đã áp dụng các chiến lược truyền thống cho mô hình của mình. Để thích ứng tốt hơn với nền kinh tế nền tảng đang thay đổi này, bạn phải chuyển sang mô hình nền tảng kết hợp tận dụng các sản phẩm chất lượng của mình và tạo hiệu ứng mạng.

Chiến lược truyền thống

Tiếp tục


So với mô hình kinh doanh tuyến tính, mô hình nền tảng thuần túy sử dụng hiệu ứng mạng và tính kinh tế của tài sản thông tin*.

Các chiến lược Nền tảng thuần túy* hàng hóa như ứng dụng, nhạc kỹ thuật số và sách điện tử có thể được sao chép với chi phí gần như bằng không.

Tình huống bối cảnh 02

02

TWEED

Sau khi lựa chọn các chiến lược nền tảng kết hợp tốt nhất, ủy ban điều hành Tweed đã yêu cầu bạn làm rõ cho họ đâu sẽ là lợi thế cạnh tranh mà công ty sẽ phát triển sau sự lựa chọn của bạn.
Bạn muốn phát triển một thị trường tập hợp các thương hiệu cao cấp từ các công ty khác nhau.
Sau đó, bạn chọn so sánh những ưu điểm của các chiến lược truyền thống mà bạn sẽ vẫn phát triển cũng như các chiến lược nền tảng mới mà bạn sẽ thực hiện.


Một số ưu điểm của Mô hình truyền thống so với Mô hình nền tảng kết hợp là gì?

Mô hình truyền thống

Mô hình nền tảng kết hợp

Tiếp tục

Kéo và thả các từ để đặt chúng giữa Mô hình truyền thống của Mô hình nền tảng kết hợp

Bạn có đoán chính xác không?

Gán lại các đối số cho đúng Mô hình kinh doanh của chúng.

Giỏ mua hàng trung bình cao hơn

Tận dụng lượng lớn dữ liệu người tiêu dùng

Khả năng mở rộng sản xuất

Tạo ra sản phẩm chất lượng

Kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị

Cơ hội hợp tác phát triển các dòng sản phẩm mới với các thương hiệu bên ngoài

Phân loại chính xác là:

Tình huống 02

Tôi đã đúng

Mô hình truyền thống

Tôi đã sai

Mô hình nền tảng kết hợp

Giỏ mua hàng trung bình cao hơn

Tận dụng lượng lớn dữ liệu người tiêu dùng

Khả năng mở rộng sản xuất

Tạo ra sản phẩm chất lượng

Kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị

Cơ hội hợp tác phát triển các dòng sản phẩm mới với các thương hiệu bên ngoài

Rất tốt!

Tình huống 02

Tiếp tục

Những người chơi nền tảng áp dụng các mô hình kinh doanh cụ thể bên cạnh việc sử dụng công nghệ rộng rãi. Tạo điều kiện thuận lợi cho tương tác giữa một số lượng lớn người tham gia:

  • Các giao dịch ngắn hạn (tức là kết nối người mua và người bán)
  • Mối quan hệ xã hội lâu dài & cộng tác lâu dài.

Một doanh nghiệp nền tảng cung cấp:

  • Một cơ cấu quản trị.
  • Một tập hợp các tiêu chuẩn và giao thức tạo điều kiện cho các tương tác trên quy mô lớn (để giải phóng các hiệu ứng mạng).

Ồ, hãy nhìn theo một góc độ khác nhé

Lợi ích chính của Tweed là xây dựng 1. Mạng lưới người tiêu dùng, 2. Một mạng lưới các thương hiệu trên nền tảng và hưởng lợi từ các hiệu ứng mạng tốt. Điều này sẽ thúc đẩy sự tương tác giữa các bên liên quan và tạo ra hiệu ứng bánh đà mạnh mẽ và tích cực.

CHÌA KHÓA QUAN TRỌNG


Tiếp tục

Tình huống bối cảnh 03

03

TWEED

Để củng cố quảng cáo chiêu hàng của mình, bạn chọn liệt kê những lý lẽ thuyết phục nhất để tham gia nền tảng của Tweed. Quảng cáo chiêu hàng được gửi tới:
1/ Người tiêu dùng hiểu được giá trị gia tăng khi tham gia mạng lưới người tiêu dùng Tweed.
2/ Các thương hiệu bên ngoài, để cảm nhận giá trị của việc tham gia nền tảng thương mại điện tử của Tweed.
Những lợi ích chính của nền tảng của bạn, đối với cả các thương hiệu bên ngoài và người tiêu dùng là gì?
Gán lại các đối số cho bên liên quan mà họ phục vụ: những lợi thế cho người tiêu dùng là gì? Đối với các thương hiệu?
Những lợi ích chính của nền tảng của bạn đối với cả các thương hiệu bên ngoài và người tiêu dùng là gì?

Người tiêu dùng

Các thương hiệu

Thu thập thông tin chi tiết về thị trường

Tiếp tục

Kéo và thả các từ để đặt chúng giữa Người tiêu dùng và Thương hiệu.

Bạn có đoán chính xác không?

Gán lại các đối số cho đúng mục tiêu của chúng.

Tăng doanh số bán hàng trực tuyến

Thử nghiệm các sản phẩm mới và cải tiến

Mở rộng thông tin khách hàng

Nâng cao nhận thức về thương hiệu và lưu lượng truy cập

Nền tảng một cửa với danh mục
Sản phẩm phong phú

Trải nghiệm tuyệt vời và sự cá nhân hóa

Phân loại chính xác là:

Tình huống 03

Tôi đã đúng

Người tiêu dùng

Tôi đã sai

Các thương hiệu

Tăng doanh số bán hàng trực tuyến

Thử nghiệm các sản phẩm mới và cải tiến

Thu thập thông tin chi tiết về thị trường

Nâng cao nhận thức về thương hiệu và lưu lượng truy cập

Trải nghiệm tuyệt vời và sự cá nhân hóa

Mở rộng thông tin khách hàng

Nền tảng một cửa với danh mục
Sản phẩm phong phú

Rất tốt!

Tình huống 03

Tiếp tục

Ồ, hãy nhìn theo một góc độ khác nhé

Một mặt, lợi ích chính đối với người tiêu dùng của Tweed là người dùng có thể kết nối với một danh mục rộng lớn các thương hiệu và sản phẩm thông qua nền tảng một cửa. Ngoài ra, họ sẽ có được trải nghiệm được cá nhân hóa với các nền tảng thân thiết với người tiêu dùng có thể tạo ra với chúng.

Người tiêu dùng

Các thương hiệu

Mặt khác, lợi ích chính đối với các thương hiệu là họ có cơ hội mở rộng quy mô phát triển đến nhiều người tiêu dùng hơn ở nhiều thị trường hơn. Bên cạnh đó, họ có quyền truy cập vào cơ sở người tiêu dùng lớn và họ có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, vì quy trình tiếp thị và phân phối được nền tảng này hỗ trợ theo truyền thống.

Tiếp tục

Tình huống bối cảnh 04

04

Tweed

Với thỏa thuận với ủy ban điều hành Tweed của mình, bạn đã quản lý để triển khai nền tảng của mình và khởi chạy thị trường thương mại điện tử cho các sản phẩm cao cấp. Thị trường này tổng hợp một số thương hiệu của các công ty khác nhau không phải của bạn.
Bạn theo dõi chặt chẽ các Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc chính (KPI) để khám phá các xu hướng mới và cơ hội cá nhân hóa cho người tiêu dùng.
Bạn thấy điều này trên trang tổng quan của mình:Tiếp tục


Là một đối thủ cạnh tranh trong lịch sử,

doanh số bán các sản phẩm từ lông thú của

Zeus đang giảm trong 3 năm liên tiếp qua.

Đối thủ cạnh tranh chính của Tweed, Rara, đang thúc

đẩy doanh số bán hàng của mình trên nền tảng của bạn.

Bạn thực hiện cắt giảm cho mỗi giao dịch này.

Đối thủ cạnh tranh mới của bạn là M&L muốn tham

gia mạng lưới của bạn bằng cách tham gia nền tảng.


Một người mới tham gia thị trường, công ty khởi nghiệp

Tom Mayfield hiện đang làm tốt hơn mọi thương hiệu

khác về một dòng sản phẩm cụ thể mà bạn không có.

Tình huống 04

Bạn nên làm gì với trường hợp này?

Bạn đã cắt đứt với công ty Rara - họ đang kiếm được một số lợi nhuận thông qua các dịch vụ của bạn.

Bạn nên xem xét khả năng Tom Mayfield tham gia danh mục thương hiệu của bạn.

Bạn bắt đầu phát triển một dòng sản phẩm từ lông thú - đối thủ cạnh tranh của bạn không quan tâm nhưng bạn có thể làm.

Bạn loại bỏ đề xuất M&L - vì họ là đối thủ cạnh tranh của sản phẩm của bạn.

A

C

D

B

Rất tốt!

Tình huống 04

Tiếp tục

Ồ, hãy nhìn theo một góc độ khác nhé


Các công ty trong mạng lưới có thể phát hiện, sắp xếp và tạo hiệu ứng cho các đơn vị giá trị rất nhỏ. Họ tận dụng năng lực dư thừa và việc tạo ra giá trị của người dùng để nắm bắt và cung cấp các giao dịch nhỏ. Lợi thế cạnh tranh của họ là giải quyết hiệu quả hàng tỷ giao dịch nhỏ.
Đó là những gì đang xảy ra với Rara.

Cuộc cạnh tranh đang tiến đến phía bạn.
Thay vì loại bỏ họ, hãy nghĩ về lợi thế cạnh tranh mà bạn sẽ có nếu họ là một phần của mạng lưới bạn sở hữu, hưởng lợi từ các hiệu ứng mạng, dữ liệu họ tạo ra, có cơ sở người tiêu dùng tham gia nền tảng của bạn, mức cắt giảm mà bạn thực hiện trong mỗi giao dịch.

Loại bỏ cuộc cạnh tranh

CHÌA KHÓA QUAN TRỌNG

Tiếp tục

Chiến lược nền tảng của bạn cho phép bạn thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ mà không cần sở hữu chúng. Một khi bạn xác nhận thị trường và sự thèm muốn của người tiêu dùng đối với sản phẩm, bạn có thể nghĩ đến việc tích hợp công ty đang xây dựng sản phẩm này vào danh mục thương hiệu của riêng bạn.

Hiệu ứng mạngCác công ty trong mạng lưới sử dụng mục tiêu hiểu biết của khách hàng để tinh chỉnh và cá nhân hóa trải nghiệm mà họ cung cấp cho từng khách hàng. Khả năng tùy biến quy mô lớn là trọng tâm của các sản phẩm của họ. Nhắm mục tiêu và tùy chỉnh sản phẩm của họ cho mọi người dùng, họ tạo ra những mối quan hệ lâu dài thân mật. Lợi thế cạnh tranh của họ là sự hiếu khách và sự thoải mái của khách hàng. Sau đó, bạn có kiến thức về người tiêu dùng về tình hình lông thú không theo xu hướng và bạn chọn không đi đến đó.

Dữ liệu người tiêu dùng và mức độ thân thiết của người tiêu dùng

Kết thúc!