Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LA NEURONA

Rubén Madurga, Clara García i David Zamarreño

La informació es transmet mitjançant un corrent elèctric iònic. En repòs, la membrana es troba polaritzada, però quan l'impuls nerviós arriba, aquesta provoca una despolarització successiva fins que torna a repolaritzar-se.

BOMBA NA+/K+

DENDRITES. Terminals de les neurones que serveixen com receptors d'impulsos nerviosos, enviant-les fins el soma neuronal.

SOMA NEURONAL. Cos cel·lular que conté el nucli.

AXÓ. Prolongació neuronal per on viatja l'impuls nerviós, recobert per una BEINA DE MIELINA, formada principalment per greixos. Són imprescindibles pel pas del corrent elèctric.

SINAPSI

Quan arriba l'impuls nerviós a l'extrem terminal, provoca l'exocitosi de les vesícules carregades de neurotransmissors, les quals travessaran l'espai sinàptic i s'uniran als receptors de la neurona postsinàptica, permetent la transmissió del corrent elèctric.