Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Διαδραστικοσ

πινακασ

Γεωργιτζίκη Ναταλία, ΠΕ86

Λίγα λόγια για τον διαδραστικό πίνακα

Ο Διαδραστικός Πίνακας (Interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής που συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα προβολέα (Data projector).
Ο προβολέας προβάλει το οπτικό σήμα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα μέσω του καλωδίου που μεταφέρει οπτικό σήμα (video cable – VGA).
Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας την αφή.
Ο Διαδραστικός Πίνακας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή που δημιουργεί τις πραγματικές εικόνες η τα δεδομένα, μέσω ενός καλωδίου USB (data cable).

Εφαρμογές διαδραστικού πίνακα

 • Για χρήση οποιουδήποτε λογισμικού που υπάρχει εγκαταστημένο στον συνδεδεμένο υπολογιστή, όπως φυλλομετρητές ιστού ή άλλες δημοφιλείς εφαρμογές.
 • Αποθήκευση σημειώσεων που δημιουργούνται επάνω στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα.
 • Χρήση του περιβάλλοντος του υπολογιστή (επιλογή με αφή, σύρσιμο), διαχείριση επισημάνσεων (σχόλια και σημειώσεις κατά τη χρήση προγραμμάτων, παρουσιάσεων και πολυμεσικού υλικού γενικότερα) και μετατροπής από χειρόγραφο σε τυπογραφικό κείμενο (εικόνα).
 • Παιχνίδια, κουίζ κτλ.
 • Προβολή βίντεο, παρουσιάσεων και αρχείων

Αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία

 • Υποστηρικτική χρήση οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού.
 • Χρήση διαδραστικών εφαρμογών για τον εμπλουτισμό της διδακτικής κριτικής.
 • Ενεργός εμπλοκή των μαθητών και μετασχηματισμός της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Συνδυασμός με τον ατομικό Μαθητικό Υπολογιστή και μετασχηματισμός του διδακτικού μοντέλου σε ομαδοσυνεργατικό

Θετικά χρήσης

 • Ποικιλία αναπαραστάσεων
 • Χρήση – διαχείριση πολυμεσικού υλικού
 • Οπτικοποίηση αντικειμένων μάθησης
 • Δημιουργία και επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού διαδραστικού υλικού
 • Προσέλκυση ενδιαφέροντος
 • Οικοδόμηση και κατανόηση των εννοιών
 • Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών
 • Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος
 • Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων
 • Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)
 • Αύξηση αυτοπεποίθησης
 • Ενίσχυση της μάθησης

Αρνητικά χρήσης

Τα αρνητικά χρήσης του διαδραστικού είναι αποτέλεσμα της μη σωστής χρήσης από τον εκπαιδευτικό
 • Ενίσχυση της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας- προβολή
 • Εντυπωσιασμός χωρίς νόημα
 • Ενισχύεται το γνωστικό σχήμα: Ερώτηση – Απάντηση – Αξιολόγηση

Λογισμικό πίνακα

Πλήρως εξελληνισμένη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαδραστικούς πίνακες, αλλά και αυτόνομα ως εφαρμογή εξάσκησης και δημιουργίας πολυμεσικού υλικού για κάθε είδους συσκευή (pc, laptop, tablet, smartphone).
Λειτουργικά: Windows, MacOs, Linux
Ανοιγμα αρχείων σε pdf και εικόνες
Λογισμικά διάφορα εδώ

OpenBoard - Open Source Εφαρμογή Διαδραστικού Πίνακα

http://openboard.ch/index.en.html

Video

Χρήση openboard

Βασικά εργαλεία

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

Πρόκειται για σχολικά βιβλία μαθητή σε ανοιχτή ψηφιακή μορφή (html) τα οποία έχουν εμπλουτιστεί με ψηφιακά διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα, όπως προσομοιώσεις, πειράματα, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, δυναμικές αναπαραστάσεις, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα, χάρτες, τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις, παρτιτούρες, κ.ά. Μέσα στις σελίδες των βιβλίων έχουν ενσωματωθεί «ενεργά» εικονίδια ή υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν άμεσα σε αυτά.
Υπάρχουν διαθέσιμα 116 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων από τη Γ΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Γενικού Λυκείου, ενώ εμπλουτίζονται και νέα βιβλία και επικαιροποιούνται τα υφιστάμενα.
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2190/Fysika_E-Dimotikou_html-empl/ (Φυσική Ε' Δημοτικού)

Λογισμικά από φωτόδεντρο

Δείτε μια λίστα από εκπαιδευτικά λογισμικά από το φωτόδεντρο

Εκπαιδευτικά λογισμικά

Online εφαρμογές για δημιουργία ασκήσεων και μαθημάτων- learningapps

Watch

learning apps

Εκπαιδευτικά λογισμικά

Online εφαρμογές για δημιουργία κουίζ wordwall.net

εργαλεία της πλατφόρμας e-me

εργαλεία της πλατφόρμας e-me

εργαλεία της πλατφόρμας e-me

Ψηφιακά επιτραπέζια παιχνίδια

Εκπαιδευτικά λογισμικά- sebran

Εκπαιδευτικά λογισμικά- Gcompris

Εννοιολογικοί χάρτες

Για την εγγραφή απαιτείται email αλλά για το διαμοιρασμό και τη χρήση από άλλους όχι. Η αρχική έννοια υπάρχει και μπορείτε να κάνετε κλικ και να τη μετονομάσετε. Με διπλό κλικ προσθέτεις μια νέα έννοια-κόμβο η οποία συνδέεται με την αρχική. Μπορείτε να βρείτε έτοιμα στυλ εμφάνισης στο εικονίδιο με το i πάνω. Ο χάρτης έχει τη μορφή αραχνοειδούς αλλά τοποθετώντας όπου θέλετε τους κόμβους αλλάζει και μορφή, πχ ιεραρχικός

https://www.mindmeister.com

Συννεφόλεξα

great

Ευχαριστώ!