Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POKAŽITE SVOJE ZNANJE O TRAJNOSTNEM RAZVOJU TEKSTILA

tovarnaigra pobega

start

misija

PRAVILNO ODGOVORITE NA VPRAŠANJA IN POKAŽITE SVOJE ZNANJE O TRAJNOSTNEM RAZVOJU TEKSTILA:

baza

Poiščite namig, ki ga potrebujete za napredovanje

1. - UPORABA (PREVENTIVA) 2. - PRIPRAVA NA PONOVNO UPORABO 3. - RECIKLIRANJE 4. - DRUGA POPRAVILA5. - ODSTRANITEV

1.- PREVENTIVA2.- RECIKLIRANJE3. - ZBIRALIŠČE ODPADKOV NA PROSTEM4. - INCINERACIJA

vprašanje 1

VRSTNI RED HIERARHIJE RAVNANJA Z ODPADKI

BAZA

Poiščite namig, ki ga potrebujete za napredovanje

PRALNI STROJ: VODA STROJ ZA SUŠENJE: PODNEBNE SPREMEMBE

PRALNI STROJ: TANJŠANJE OZONSKE PLASTI SUŠILNI STROJ: UPORABA VODE

GLAVNI VPLIVI NA OKOLJE V FAZI UPORABE

vprašanje 2

BAZA

Poiščite namig, ki ga potrebujete za napredovanje

NOV SISTEM MIKROKAPSUL

SECOND HAND TRGOVINE

INCINERACIJA

UKREPI, POVEZANI S PONOVNO UPORABO TEKSTILA

VPRAŠANJE 3 (1/2)

ZBIRALIŠČE ODPADKOV NA PROSTEM

OBLEKE KOT ZAPUŠČINA

UKREPI, POVEZANI S PONOVNO UPORABO TEKSTILA

VPRAŠANJE 3 (2/2)

BAZA

Poiščite namig, ki ga potrebujete za napredovanje

OBLAČILA KOT ZAPUŠČINA

INCINERACIJA

DELO S POPRAVILI

SISTEM MIKROKAPSUL

TEHNIKE RECIKLIRANJA

VPRAŠANJE 4

BAZA

Poiščite namig, ki ga potrebujete za napredovanje

PODNEBNE SPREMEMBE (TOPLOGREDNI PLINI) ONESNAŽENJE PODTALNICE (IZCEDNA VODA)

TANJŠANJE OZONSKE PLASTI STRUPENO ZA LJUDI

UPORABA ZEMLJIŠČ UPORABA VODE

GLAVNI VPLIVI NA OKOLJE, POVEZANI Z ODLAGANJEM ODPADKOV KOT RAVNANJEM Z ODPADKI V ŽIVLJENJSKEM CIKLU TEKSTILA

VPRAŠANJE 5

MISIJA ZAKLJUČENA

Rešil si bazo!

ZAČNI ZNOVA?

Ste prepričani, da želite ODITI?

Izgubili boste napredek

NAZAJ

IZHOD

MISIJA NEUSPEŠNA

Uničili ste bazo......

POSKUSI PONOVNO