Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

lA SINAPSI

Start

Clara T., Maria B., Laia G

La Sinapsi

Es defineix com l'aproximació interneuronal entre les neurones del cervell. En aquests contactes es fa la transmissió de l'impuls nerviós. Per tant envien informació de neurona en neurona.

Maria Boerngen, Clara Trigos i Laia Garcia

La mielina és un material lipoporteic (fet de lípids), que embolcalla l'axó de la neurona i fa efecte aïllant. Les beines de mielina faciliten la transmissió de l'impuls nerviós. Els axons no poden trensmetre l'impuls sense la mielina.

Ľestimul, que ha sortit previament d'una neurona, es desplaça com a neurotransmissor fins a la neurona 1 (a dalt a la esquerra), on entrarà a través de les dendrites. Travessarà el cos cel.lular de la neurona multipolar interneuronal i passarà per ľaxó fent la despolarització i la repolarització de la membrana fins a arribar al botó terminal.

Del botó terminal de la neurona 1, sortirà ľestímul i passarà per ľespai sinàptic entre la neurona 1 i 2 en forma de neurotransmissor.

Com a la situació anterior, ľestímul travessarà la cèl.lula nerviosa 2 (a baix a la dreta) passant pel cos cel.lular, ľaxó i el botó terminal per tornar a sortir a ľespai sinàptic de la segona neurona.

L'estimul, és la informació que es trensmet pel sistema nerviós entre neurones per a que el cos dugui a terme una acció.

L'axó és una estructura nerviosa amb forma allargada i prima que surt del cos de la neurona, amb la finalitat de transmetre l'impuls nerviós a una altra cèl·lula nerviosa

Les dendrites són cadascuna de les parts membranoses d'una cèl·lula nerviosa o neurona. S'assemblen a petites branques o fils que surten del cos d'aquestes cèl·lules. La funció d'aquesta part de la cèl·lula nerviosa és la transmissió d'informació

El botó terminal és la part extrema de l'axó que es divideix per produir una sèrie de terminals que formen sinapsi amb altres neurones.

El nucli és la part de la cèl·lula on es troba el material genètic de la neurona (ADN).