Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Sanitat

Fins a 20h

Imatgepersonal

Electricitat i electrònica

Instal·lació imanteniment

Més de 20h

Oferta de Cursos ocupacionals Juny - Setembre 2022

Primers auxilis bàsics en l'àmbit sanitari

Introducció a la terminologia sanitària

Infermeria i la interpretació de l’ECG

Actualment no hi ha cap oferta de cursos d'aquesta família professional

Actualment no hi ha cap oferta de cursos d'aquesta família professional

CAD aplicat a sistemes elèctrics

Utilització de l’analitzador de xarxes elèctriques

Cures auxiliars d'infermeria en geriatria

Atenció infermera en un servei d'urgències

Tècniques de massatge

Actualització en cures auxiliars d'infermeria

Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel consorci per la Formació Contínua de Catalunya i el Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de Covid-19

On-Line

On-Line

Possibilitat online

Gestió administrativa sanitària

Setembre

Setembre

Setembre