Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

231. rocznica uchwalenia konstytucji
3 maja

Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 r. - ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie
i drugą na świecie spisaną konstytucją.

konstytucja 3 maja 1791 r.

W naszej szkole uroczyście obchodziliśmy 231. rocznicę uchwalenia Konsytucji 3 maja.

29 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 uczniowie
i nauczyciele spotkali się na dziedzińcu szkoły, gdzie ustawili się w barwach
biało-czerwonej flagi.

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Wszyscy uroczyście odśpiewali hymn Polski i wysłuchali piosenek w wykonaniu chóru: "Witaj majowa jutrzenko" i "Kraj miłości".

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

W czasie godzin wychowawczych, lekcji historii i języka polskiego uczniowie brali udział w zajęciach: ,,Jak długo w sercu naszym” - ciekawostki o Konstytucji 3 maja 1791 r .
Uczniowie klas 0-III wykonali
biało-czerwone flagi, a uczniowie klas
VI-VIII mieli okazję wziąć udział w quizie historycznym o Konstytucji przez aplikację Kahoot.


Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Quiz historyczny

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Quiz historyczny

Zwycięzcy w quizie historycznym:
I miejsce - Nina Dziklińska z klasy 8a,
II miejsce - Anna Jokiel z klasy 7d i Dominik Narożnik z klasy 8d,
III miejsce - Julia Hejna z klasy 7a, Krzysztof Hejna z klasy 8b i Jakub Malinowski z klasy 7b.Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja szkoła została udekorowana pracami uczniów.

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

Obchody święta konstytucji 3 maja
w szkole podstawowej nr 8 w pruszkowie

dziękujemy za uwagę!