Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

Transcript

Rozwinięcie akcji

Podanie czasu, opis miejsca wydarzeń, prezentacja bohateraów.

Punkt kulminacyjny

Najważniejsze wydarzenie,
po którym coś się zmieni
w życiu głównego bohatera.

Zakończenie

Puenta - pouczające albo zaskakujące podsumowanie zdarzeń.

Wydarzenie następujące po najważniejszym.

Napisz swoje opowaidanie

Zawiązanie akcji

Wydarzenie pierwsze.

Rozwiązanie akcji

Kolejne wydarzenia wynikające
z poprzedniego.

Możesz skorzystać z obrazów pomocniczych