Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ГРАДИНКА ПОД ПРОЗОРЕЦА

иновативни методи за работа по околен свят

start

  • Затова независимо дали ще използваме Денят на Земята – 22 април или друг ден , тук представяме няколко идеи за развиване на екологичното гражданство на нашите възпитаници.


  • Можете да ги приложите, както в основни, така и в допълнителни форми.

„Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я взимаме назаем от нашите деца“

СЪДЪРЖАНИЕ

приказка за господиН лук

ДА ЗАСАДИМ БЪДЕЩЕ

STEMICO

къщичка с градинка

микросвят

Как вятърът помага на растенията?

КАК ПОКЪЛВАТ СЕМЕНЦАТА

„КАК ДА НАРИСУВАМЕ ВЯТЪРА“

ИГРИ НА ВЯТЪРА

Ветропоказателят и вятъра

СеверНИЯТ и южНИЯТ вятър

ДА ВЪЗПИТАМЕ ОТНОШЕНИЕ

На вятърът в килера

Учебно-игрови дейности в 3-та подготвителна група „Килерът на вятъра”.

Образователна област- Когнитивно развитие по околен свят в учебно - игрова дейност.

Тема: „Килерът на вятъра“
Ядро: Светът на природата и неговото опознаване(СПНО).

Цел - Интерактивно учене чрез действия, занимания и преживяване в реална естествена природна среда.


Учебно-игрови дейности в 3-та подготвителна група „Килерът на вятъра”.

Образователни задачи: Запознаване на децата със значението на вятъра за естественото размножаване на растенията в природата.

Изучаване на свойствата му с помощта на поетични текстове; обясняване на децата откъде идва вятърът, като използваме игри, експерименти, речеви упражнения, приказки и др. Прилагане на системата ТРИЗ на Хенрих Алтшулер (намиране на най-доброто решение чрез алгоритъм на размишления). Изграждане на любознателност и любов към природата. Интерактивно учене чрез действия, занимания и преживяване в реална естествена природна среда. Да се научат в процеса на наблюдение и разговор да правят изводи.

TRIZ в детска градина

Системата на ТРИЗ при обучението на деца е практическа помощ за детето, за да намери най-доброто решение на задачата или в настоящата ситуация. Принципът е: "Има една задача - решаване на проблема", но не чрез проба и грешка, а чрез алгоритъм на размишления, който води детето към по-добро решение.


https://refertimacuan.com/4294246-triz-in-kindergarten-triz-technology-in-kindergarten-triz-system

https://bg.fartice.com/triz-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/


Игра1. „Ветропоказателят и вятърът“

Игра1. „Ветропоказателят и вятърът“

Въвеждане в играта:

Покажете на децата какво е ветропоказател, както и основните посоки на картата.

Покажете също как се използва компасът и къде са север и юг.

Играта ще има водещ( учител) и играчи(деца).


Описание на играта:

Играчите представляват ветропоказател.

Учителят казва: „Вятърът духа от север“, и играчите се обръщат на север.

„Вятърът духа от юг“ и ветропоказателите (децата) се обръщат към юг.

Когато учителят каже „Буря“, играчите се въртят на място,

а когато прозвучи командата „Спокойно“, те клякат и не мърдат до следващата команда.

Този, който се движи или е избрал грешната посока, е извън играта.

Победител е, който издържи най-дълго без да сгреши.

Можете да играете тази игра с фантоми (призрак, привидение). Този, който е сгрешил, остава в играта, но след края й, той изпълнява задача поставена от учителя.

Необходими материали: Празна кофичка, молив, топлийка, сламка, хартия, флумастер, тежест(напр. пластилин).


https://bg.versal-wood.com/1974-how-to-make-a-weather-vane/


Игра 2. Северният и южният вятър:

Игра 2. Северният и южният вятър:

Емоционална нагласа:

Учител- Какъв е характерът на южния вятър? - нежен, лек, топъл, мек, мил. Как наричаме южен вятър? - Бриз

Учител -Какъв е характерът на северния вятър? Точно така, той е ядосан, студен, леден, ураганен, поривист. Как наричаме този вятър? - буря, ураган.

Учител - В тази игра южният и северният вятър ще се състезават един с друг – кой е по-силен? Избираме две деца. Едното от тях е южен вятър, в ръката си държи въртележка с червен цвят. Другото е северният вятър и в ръката си държи въртележка със син цвят.

.


Описание на играта:

Играчите се разхождат или тичат свободно в игрището (трябва да се определи предварително до коя линия може да се бяга, т.е. какви са размерите на игрището за играта).

При команда "Вятър" северният вятър тича към децата и се опитва да ги докосне с ръка и казва "Замразни"! Той трябва да замрази колкото се може повече играчи. „Замразените“ замръзват и не се движат. Южният вятър се опитва да ги „размрази“, като ги докосва с ръка и казва: „Топло“. Задачата на играчите е да останат в играта и да не бъдат замразени. Южният и северният вятър се състезават кой е по-бърз - дали южният вятър може да размрази всички играчи? При сигнал играта приключва и се повтаря с нови играчи в ролята на вятъра.

Предварителна подготовка:

Материали- Въртележка в син и червен цвят изработени от децата съвместно с родителите.


.


Игра 3. Как вятърът помага на растенията?

Играта инсценировка е иновативна форма за постигане на комплексна цел-осъществяване на образователна и възпитателна задача, чрез паралелно постигане на емоционално „зареждане“ и развлечение. Допълнителната дейност се реализира, като продължение и допълване на основната тема, като обогатяване и обобщаване на информацията.

ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА:

Видео

Предварителна подготовка:

2. Мисловни карти:

Дейност 1: Рисуване на мисловна карта

Дейност 2: Мисловни карти – комбиниране на рисунки и стрелки

Описание на дейностите:

Дейност 1: Рисуване на мисловна карта
Цел на дейността:

да подпомогнете развитието на функциониращ учебен процес

да подпомогнете развитието на дългосрочната памет

да помогнете на детето да развие собствения си път на учене

да помогнете на детето да развие способността си за визуализация

Как

1. За да представите на децата мисловните карти и начина им на употреба използвайте тема, която е актуална и интересна - напр. "Как вятърът помага на растенията"?

2. Помолете детето или група от деца да изброят неща свързани с тази тема – например, всичко, за което се сещат и се отнася за растежа на растенията.

3. Помогнете на децата да поставят първата мисловна карта представена с картинка.

4. Помолете децата да оцветят картинките и да изрежат стрелки, с които да ги свържат последователно.
Докато правите всичко това, се постарайте децата да се забавляват и да бъдат креативни.
Необходими материали:
- Листове хартия размер A4 size – препоръчително е за по-малки деца, да са разположени хоризонтално, за да има място за цялата мисловна карта

- Материали за рисуване – според предпочитанията на детето в различни цветове

- Шаблони за мисловни карти – по избор, може децата сами да изберат или нарисуват своя модел, можете да изберете подходящ от тук:

Цикълна диаграма

Игра 3. Как вятърът помага на растенията?

В тази игра детето изобразява как вятърът помага на растенията да пренасят семената си. Изживявайки ролята си на „семе”, децата осъзнават, че природата се нуждае от вятър, слънце и дъжд. Хубаво е да звучи инструментална музика, но може играта ще се проведе и на открито. По-високо дете ще представлява дърво и ще държи в ръцете си зелени помпони, а останалите деца ще бъдат семена. Може да дадете на децата да държат семена в ръцете си.

Децата застават прави до „дървото“ – „семената“ растат върху него. Тогава вятърът нахлува – учителят вдига много лека материя и използва естествената сила на движение на въздуха - духа, чува се шумолене на листата: „шшшш, фююююю“. Децата „виждат“ вятъра във формите , които заема материята. Дървото му се радва , поздравява го. Семената (децата) „политат“ с вятъра ( може да се пусне звук на вятър), а "дървото" през това време шумоли с листа, (използваме помпоните) люлее клони, огъва се от вятъра. Вятърът спира и „семената“ падат на земята – клякат. Идва зимата, семената са покрити със сняг, спят под снега (завивате ги с белият найлон, можете да се пусне спокойна музика). Децата слагат ръце под бузите си – „заспиват до пролетта“.( Учителят е под найлона заедно с тях).

-Къде се криехте малки семенца преди вятърът да задуха и всички да полетите? - в майчиното дърво

-Кой ви помага да летите? – крилцата на семенцата и вятъра.

-Кой знае къде ще кацнете?- само вятърът знае. Всички ще паднем на родната земя, тя ще ни храни, тя е нашият дом. През пролетта слънцето ще ни стопли с лъчи.

-И дъждът ще ни даде вода.

-Тогава ще поникнем.

-И сега идва пролетта(махаме найлона) - зашумяват потоци, грейва топло слънце. Семената започват да покълват и да растат… Децата се издигат и се протягат нагоре. (Преди играта са запознати със съдържанието на приказката „Пътуването на малкото семенце“ на Синди Брукс , за това как вятърът помага на растенията да разнасят семената в природата.

Даваме мисловните карти и децата ги подреждат в последователен ред.

Семе, вятър, почва, сняг, слънце, дъжд, кълн, растение.


Обсъждаме!
Предварителна подготовка:

1. Изработване на помпони от използвани найлонови торбички - съвместна дейност с родителите и деца.

Във връзка с плана на групата, през месец февруари 2022г. се проведе творческа работилница на тема: ’’Боклукът не подхожда на Земята’’. Тя е свързана с изработване на предмети от отпадъчни материали съвместно от родители и деца. Тази година решихме да не са костюми, а помпони. В снимките ще видите последователно как става това.ПОМПОНИ-Работа с родителиПредварителна подготовка:

3. Художествена литература

Пътуването на малкото семенце

Автор: Синди Брукс

Имало едно време една тучнозелена морава, сгушена високо в далечните планини. През лятото била изпъстрена с какви ли не красиви цветя – жълти и бели маргаритки, сини метличини, тъмновиолетови лупини, оранжево и пурпурно пискюл цвете, розови и бели диви орхидеи.

Там кипял изобилен живот. Феите играели и танцували ден и нощ. Малки и големи птици пърхали сред шубраците на дърветата, носели се дивни трели. Пеперуди и пчели прехвърчали от цвят на цвят и се гонели със златните лъчи по поляната.

В средата на цветната морава стоял самотен слънчоглед. Бил израстнал от семето, което едно малко момче изпуснало, докато се разхождало по поляната с родителите си в началото на пролетта. Слънчогледът се извисявал далеч над всички останали цветя наоколо. Черните семенца в цвета му тъкмо били започнали да наедряват, но още спели сладък сън.

Един ден в края на лятото се появили пчелите. На гърба на всяка пчела яздела огнена фея, излъчваща ласкава светлина. Отгоре се спуснала и една необикновено мъхната пчела, която безшумно кацнала върху цвета. Огнената фея на гърба й носела алена рокля, грееща с бляскав ореол. Пчелата стъпила върху едно жълто венчелистче и се поклонила много почтително, както правят всички феи. Тогава забелязала как едно от семената тъкмо се разбуждало, протягало се и се изправяло. Пак се поклонила и ореолът й заискрял. Семенцето никога не било вождало огнена фея, камо ли фея, която му прави поклон, но почувствало, че и то трябва да й се поклони. Направило го така старателно, че помислило, че ще се прекатури.

Феята проговорила: „На този ден ти нося дар специален. Направих го точно за теб. Скоро ще ти потрябва, защото не след дълго ще се отправиш на дълъг път.“ Семенцето слушало изопнато макар да не знаело какво значи дълъг път. Феята била опаковала подаръка в най-нежни коприни – всяка в различен цвят на дъгата. Когато го разопаковала, семенцето надникнало вътре. Каква прекрасна гледка! Среди коприната греело златно одеало. Било изтъкано от златни нишки, проникнати от светлината на звездите, луната и слънцето. Смаяно, семенцето промълвило почтително: „Благодаря ти, мила феичке, за красивия подарък.“ И отново й се поклонило.

Тогава феята също направила поклон, покатерила се обратно върху мъхестата пчела и заедно полетели. Слънчогледът обяснил на семенцето за дългото пътуване, което му предстои, щом вятърът завее мразовитата си песен.

Майката Земя била много заета дълбоко във вътрешността си. Подготвяла малки легълца, за да приюти всички семена през зимата. Нали цветните семенца били съвсем нежни и никак не понасяли студа. Скоро вятърът щял да започне да се премята на пориви през поляната, а малките семена – да приготвят багажа си и да тръгнат на дълъг път надолу към подземната й градина.

И ето, мразовитият вятър запрепускал по земята. Всички семена приготвили багажа си и направили първите стъпки надолу към Майката Земя. Тя вече ги очаквала. Малкото семенце също тръгнало с тях. Носело златното си одеало опаковано в пъстрите коприни на феята. Пътъвало ли пътувало, докато не стигнало до вратата на един дълъг и тъмен тунел. Едно добродушно джудже го уверило, че това е правилният път. Влизайки навътре в тунела, семето срещнало много други джуджета. Те ломели с кирки скалите и вадели от сърцевината им бляскави кристали и лъскави руди. Изглежда джуджетата никога не спели, а работели неуморно през цялото време. Те го търкулвали, щом му се приспивало и така то продължавало напред.

Когато пристигнало на края на тунела, там го чакала Майката Земя. Била запалила огньове в кръг, за да грее дома си. Семенцето толкова харесало този топъл и уютен свят. Земята му показал легълцето, направено специално за него и му помогнала да се настани. То щяло да спи дълги месеци, заедно с другите семена, докато зимата не се навилнеела горе по поляните.

Семенцето внимателно извадило одеалцето си от коприната и се сгушило в него. Майката земя нежно подвила краищата му около семенцето, за да му е приятно топло и тихо му запяла най-гальовните приспивни песни. Скоро, скоро то заспало дълбок сън. А горе в планината вече властвала сурова зима. Вледеняващ вихър фучал насам-натам и сипел мраз и сняг навсякъде. Тревата била вкочанена в скреж. Ледени висулки тежали от клоните на дръвчетата. Ни птиче пърхало, ни пеперуда, ни пчела смеела да се покаже.

В това време малкото семенце спяло сгушено в мекото си зимно легло, завито в топлото сияние на златното си одеяло, а край него грижовно бдяла Майката Земя. То сънувало цветната морава, слънчевите дни, танците на феите и птичите песни, а златното одеалце светело с небесна светлина през цялата дълга зима.


Игра 4. На вятърът в килера


На вятърът в килера във старата гора,
се сгушило парче от здрача на нощта.
Нежни обеци - подарък от брезата,
дъхави цветя, на лястовичката сълзата.
Мъниста дъжд, перо от шапка,
лежат в килера в дрямка сладка.
Грижливо сгъната мъгла,
блестяща утринна роса.
В потока върху сините вълни,
брошката стара на Луната трепти.
Малко семенце поспряло за почивка,
Че от него щяла да порасне сливка.


Жанета Колева

НА ВЯТЪРЪТ В КИЛЕРА

Игра 4. На вятърът в килера.

Очаквани резултати: Изобразява знаци за визуална комуникация, свързани с конкретни преживявания в предходна игра. Успешно пресъздава характера на явлението.

-Кажете ми, имате ли килер у дома, в апартамента си или в къщата на баба? Защо хората правят килери?

(Там се съхраняват стари неща, зимните дрехи, ски екипи, шейни…. , а летните вещи през зимата, има и буркани със зимнина, която се прави от баба, мама или цялото семейство.)

-Чудя се какво се съхранява в килера от вятъра? Какво може да постави там и защо му трябва? И къде може да е килерът на вятъра? Оставете децата да си помечтаят, да развихрят въображението си.

Веднъж надникнах в едно от тези килерчета на вятъра и намерих там... познайте какво?

На вятърът в килера

На вятърът в килера във старата гора,

се сгушило парче от здрача на нощта.

Нежни обеци - подарък от брезата,

дъхави цветя, на лястовичката сълзата.

Мъниста дъжд, перо от шапка,

лежат в килера в дрямка сладка.

Грижливо сгъната мъгла,

блестяща утринна роса.

В потока върху сините вълни,

брошката стара на Луната трепти.

Малко семенце поспряло за почивка,

Че от него щяла да порасне сливка.


Жанета Колева

-Какво е оставил в своя килера вятъра? А какво бихте дали вие на вятъра да сложи в килера си? И защо е нужен на вятъра?

Тези въпроси насърчават децата да изразят своето мнение, а не чуждо (в края на краищата, няма еднозначен отговор! ) Не можете да отговорите на въпросите с една дума „да“ или „не“, трябва да говорите с подробни красиви фрази, а това е много полезно за развитието на творческото въображение и за развитието на речта на децата!Сияна: Това е стая със закачалка и дрешки, когато му е студено, вятърът да се облича, крушка - да си свети, ако го е страх, книжки на земята, да чете когато му е скучно и прозорче, за да гледа навън....В другата част обясни, че е нарисувала вятъра, който е видяла, когато играха на двора с найлоните.


Николай Люцканов: Специална къща с много продукти, баня, пералня, капани за крадци, вратичка, 2 гуми, лаптоп, кабел за електричество, басейн и градинка.

Йоана:


Мартина:

Юлиана: Това е на вятърът килера, който има прозорец - портал към приятелите му.

Симона: Майка, татко и дете вятър….


Мартин: Кутия за семена и картичка за болно дете.


Мая: Спалня, обувки и шал.

Моника: Шкаф, приятел, сърце и целувки.

Митко:
Игра 5.„Как да нарисуваме вятъра“


Аз съм цветовете на залеза,

аз съм цветовете на зората,

аз съм цветовете на снега,

аз съм цветовете на огъня...

Аз съм такъв, какъвто ме виждате.

(В. Лунин)РЕЧЕВА ИГРА

-Кажи ни, ветре, какви са цветовете ти?

Това упражнение учи детето да

регулира силата на гласа си от

тих към висок и обратно.

ИГРА 5. РЕЧЕВА ИГРА „КАК ДА НАРИСУВАМЕ ВЯТЪРА“

-Възможно ли е да нарисувате вятъра?

Вече се опитахме да предадем различното настроение със стихотворението „На вятърът в килера“. По избор може да използвате и този текст: “Дивата ябълка” – Дора Габе, но трябва да промените сценария. https://www.youtube.com/watch?v=GyIWHlN16Fw

-Какъв цвят е вятърът? Поканете дете да попита вятъра какъв цвят е. Повторете заедно с детето първите два реда:

-Кажи ни, вятър, какъв цвят си? Изненадайте се, че вятърът не реагира. Защо? Опитайте се да питате по-тихо - шепнешком - едва чуто. Тогава по-силно - още по-силно - още по-силно - много силно. Ако детето веднага след тих звук крещи много силно, тогава го спрете така:

-О, бризът се уплаши и се скри! Кой крещи там толкова високо?! Нека го извикаме тихо – нека свикне с гласа ти. Сега малко по-силно и т.н. с увеличаване на обема. Това упражнение учи детето да регулира силата на гласа си от тих към висок и обратно. В края на упражнението кажете: ---„Значи вятърът чу нашия въпрос и ни отговори“ и прочетете стихотворението с гласа на вятъра.

-Кажи ни, ветре, какви са цветовете ти?

- Аз съм цветовете на залеза,

аз съм цветовете на зората,

аз съм цветовете на снега,

аз съм цветовете на огъня...

Аз съм такъв, какъвто ме виждате.

(В. Лунин)

-Защо вятърът може да бъде с различни цветове? (не забравяйте, че вятърът е движението на въздуха, а въздухът е прозрачен и няма цвят). --- -Кога вятърът е бял като сняг? (През зимата, по време на виелица и снежна буря).

-Кога вятърът е с цвета на зората? (Сутринта).

-А с цветовете на залеза? (Вечерта).

-Кога вятърът е с цвета на огъня? (Например, когато играе с огън или пламък на свещ).

Раздайте материали ( моливи, бои, пастели, тебешири …) да нарисуват приказен килер на вятъра, измислете къде е, как може да бъде изобразен( като балон, като кутия, като паяжина) и какво ще се съхранява в него( семена, уморени птички, писма).

Обобщение:

- Какво може вятърът? -Носи семената, листата, шумоли, вие, повдига предмети, огъва клони и т.н.
-Да деца, вятърът може много! Може ли да навреди на човек? -Да, разрушава къщи, чупи дървета, събаря шапки, хвърля прах или сняг в очите ви и преобръща коли…..
- А, как ни помага вятърът? - Надува платната, върти крилата на мелницата, разнася семената…..)ПРИКАЗКА ЗА ГОСПОДИН ЛУК

Живял някъде,
може би тук,
един господин на име Лук.
Той винаги бил сърдит,
защото нямал коса, защото нямал брада.
А който до него се приближал,
във сълзи се обливал цял.
Така тежко Лукчо си живял,
но с едни умни деца се запознал.
Децата бързо дали на господин Лук вода
и го сложили при Слънцето на светлина.

+info

ПРИКАЗКА ЗА ГОСПОДИН ЛУК

И му казали: Почивай тук уважаеми господин Лук.

И след няколко дни само
се случило чудо голямо.
Господин Лук вече имал дълга зелена коса
и още по-дълга брада!
И весело се провикнал той:
Режете ми косата, правете си салата!
Аз вече съм красив и много щастлив!

+info

Къщичка с гардинка

Изработва изделие или модел по образец. Има умения за изрязване, лепене, цветово съчетаване на елементи. Проявява интерес и участва с желание в практико-преобразуваща дейност за създаване на естетизиран модел.

КТ-"КЪЩИЧКА"

Как покълват семенцата

Цел:Експериментално усвояване на благоприятни условия за покълване на семена. Развитие на наблюдателност, логическо и образно мислене.

Задачи: Образователни- Да се научат да различават семената. Да полагат грижи за посетите растения.
Възпитателна- Да се възпитава у децата любознателност и наблюдателност.

Околен свят


+info


Предварителна подготовка:

Обелката от банан е богата на калий, фосфор, калций, магнезий и азот.

Тя би могла да замени калиевите и фосфорни торове, влияе благотворно на развитието и растежа не само на зеленчуковите култури, но и на различни стайни растения. С банановата настойка може да поливате стайните цветя (3 бананови обелки поставяме в трилитров буркан с вода и оставяме да престои 2 дни. След това прецеждаме и разреждаме с вода 1:1).Микоросвят

Има диференцирани образни представи за характерните особености на познати обекти от действителността. Създава реални образи по памет и по представа..

Изобразително изкуство

Видео

STEMICO

ПОЛИВНА СИСТЕМА

+info

Да създадем интерес към познанието
Да подбудим любознателност и самоинициатива
Да развием фокуса върху постигането на резултати
Да увеличим способността за управление на информацията
Да стимулираме кооперативно поведение
Да предадем учебеното съдържание чрез комбинация от традиционни, дигитални и интерактивни методи
Да подготвим младите откриватели за бъдещето

ДА ЗАСАДИМ БЪДЕЩЕ

Съвместна работа с родители.+info

Щом децата, щом децата са цветята на Земята,
семенцата, семенцата са съвсем като децата.

Да възпитаме отношение

"Семенцата, семенцата, са цветята на Земята,

на дърветата децата, да, това са семенцата.

We are the World

"Да спасим света"

https://www.vbox7.com/play:51863180

ЕКИПНА РАБОТА

В днешното съвремие е важно да имаш умението след като имаш знанията и компетентностите без притеснение да можеш да кажеш: „Аз мога“. Главната ни цел в обучението и възпитанието на децата е чрез всички приложими нови информационни и компютърни технологии да се разгърне максимално потенциалът им като същевременно бъдат подготвени да израснат като личности, които да работят в екип да мислят да бъдат активни и да могат сами да вземат решения.

на учителите и децата от 3-та ГРУПА "нАРЦИС"

+info

Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh


Таня Божидарова- старши учител в ДГ28"Пролет" гр. Варна

Жанета Колева-учител в ДГ28"Пролет" гр. Варна


Благодаря за вниманието!

Thanks!

author Janeta Koleva