Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Konstytucja 3 maja

PRACOWANO NAD OKREŚLENIEM NOWEGO USTROJU W POLSCE

1790

3 MAJA 1791

UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

LUTY 1792

ZAWIĄZANIE W PETERSBURGU KONFEDERACJI, KTÓREJ POWSTANIE OGŁOSZONO OFICJALNIE W MIASTECZKU TARGOWICA

UCHWALONA KONSTYTUCJA UZYSKAŁA APROBATĘ NA SEJMIKACH

MAJ 1792

WOJNA POLSKO-ROSYJSKA

PRZED, W TRAKCIE, PO...

1792

PODPISANO UKŁAD ROZBIOROWY MIĘDZY ROSJĄ I PRUSAMI

23 STYCZNIA 1793

CO ZMIENIAŁA KONSTYTUCJA?

mIĘDZY INNYMI:

ZNOSIŁA WOLNĄ ELEKCJĘ

ZNIESIONE ZOSTAŁO LIBERUM VETO

WŁADZĘ USTAWODAWCZĄ
W PAŃSTWIE PEŁNIŁ DWUIZBOWY PARLAMENT WYBIERANY NA DWULETNIĄ KADENCJĘ

WŁADZĘ W PAŃSTWIE ROZDZIELONO WEDŁUG ZASADY TRÓJPODZIAŁU

ZMIENIŁO SIĘ POJĘCIE NARODU (NIE UTOŻSAMIANO GO JUŻ TYLKO ZE SZLACHTĄ)

POWOŁANO STRAŻ PRAW (WŁADZA WYKONAWCZA)

JAN MATEJKO, "KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU"

Kliknij w pieczęć i poznaj postaci związane
z Konstytucją 3 maja, które uwiecznił Jan Matejko na swoim płótnie.

Sprawdź, co pamiętasz
z filmiku.


Kliknij w pieczęć.

"

Wielką literą piszemy pierwszy wyraz w jedno-
i wielowyrazowych tytułach utworów literackich i naukowych, w tytułach dzieł sztuki, odezw, deklaracji, ustaw, akcji
"


JAK PISAĆ?

Konstytucja 3 maja

zgodnie z zasadą, że

Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. prof. Edwarda Polańskiego, 2016

KONSTYTUCJA 3 MAJA


1791


zobacz oryginał
Kliknij w pieczęć

KONIEC