Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

parc tramuntana

el parc eòlic de l'empordà

Una perspectiva tècnica

parc tramuntana : documents

tfg, tesis,...

articles de revistes

llibres electrònics

Projecte: estudis, premsa ...

parc tramuntana

TFG'S, TESIS,...

Anàlisi mitjançant mecànica de fluids computacional d’un aerogenerador minieòlic / Marc Berenguer Vilamitjana

consulta'l

Design and construction of a Mobile Renewable Energy Unit / Carles Adell Puigdevall, Nora Fonseca Benharref

consulta'l

Disseny de la instal·lació elèctrica d'un parc eòlic / Bartina i Planells, Marc; Herraiz Jaramillo, Sergio

consulta'l

Estudi tènic i econòmic d'una instal·lació d'energia eòlica connectada a xarxa / Marc Coloma Angelats

consulta'l

Instal·lació d'un parc eòlic de microgeneració juntament amb l'enllumenat d'una via pública / Gerard Ferrer Gómez

consulta'l

Localització de les zones òptimes del litoral català per la instal•lació d’un parc eòlic marí

/ Elisabeth Andreo Cots, Roger Blanché i Tomàs, Marta Coca i Toledano

consulta'l


Optimització del disseny d'un aerogenerador d'eix vertical /Georgina Ortiz Brugué

consulta'l


Parc eòlic offshore en aigües profundes / Miquel Ferrer Cerdà

consulta'l

Simulació fluídica amb programari de codi lliure de l’aerogenerador minieòlic del laboratori d’energies de l’EPS / Xavier Orri Vila

consulta'l

Sistema d'adquisició de dades per sistemes de generació eòlica de baixa potència aïllats en països en vies de desenvolupament /Joserp Fonseca Dalmau

consulta'l

Sistema de gestió i emmagatzematge de dades d'un sistema d'adquisició de dades d'un aerogenerador de baixa potència / Robert Camós Vidal

consulta'l

Power converter control for offshore wind energy generation and transmission /

Eduardo Adell Puigdevall, Nora Fonseca Benharref

consulta'l

Station keeping analysis and design for new floating offshore wind turbines /

Pau Trubat Casal, Climent Molins Borrell, F. Xavier Gironella i Cobos

consulta'l

Combined heat and power generation systems for optimum environmental and economic performance : a case study in Catalonia / Arnau Gozález Juncà, Antoni Rius Carrasco, Jordi-Roger Riba Ruiz

consulta'l

Offshore wind energy and birds: Integrating assessment tools in space and time / Energia eòlica marina i aus: integració de les eines d’avaluació a l’espai i el temps / Isadora Christel Jiménez García,

consulta'l

E-LLIBRES

Parc tramuntana

ARTICLES ELECTRÒNICS

parc tramuntana

OFFSHORE WIND

OFFSHORE WIND POWER MEDITERRANEAN SEA

PARCS EÒLICS MARINS

OFFSHORE WIND FARMS

ENERGIA EÒLICA

ENERGIES RENOVABLES CANVI CLIMÀTIC

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

id a la web de la biblioteca

AEROGENERADORS OFFSHORE

ENERGIA RENOVABLE EÒLICA

INNOVACIÓ ENERGIES RENOVABLES

CANVI CLIMÀTIC ENERGIES RENOVABLES

ESTUDIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL DEL LITORAL

Parc Tramuntana

Projecte: estudis, premsa ...

Proposta de resolució sobre el projecte de macro parc eòlic marí a la Costa Brava nord

Extret del Diari de sessions del Parlament de Catalunya

Comissió d'Acció Climàtica sessió 8, 19/02/22

consulta'l

El projecte Parc Tramuntana està impulsat per BlueFloat Energy i SENER

consulta'l

Energías renovables sí, gracias, pero no a cualquier precio

Article de Josep Lloret publicat a El País (14 d'abril de 2021)

consulta'l


És positiu o negatiu desplegar un parc eòlic marí a l'Empordà?
Debat fet a Els Matins TV3 (09-02-22) sobre el projecte: Sergi Ametller, Rafa Sardà i Joan Plana

tv3 a la carta

No miris avall

Article de Josep Lloret publicat a El Diari de Girona (30 de gener de 2022)

consulta'l

La biodiversidad y los límites de la eólica marina

El Parc Tramuntana no és compatible amb la protecció mediambiental de la zona on es vol instal·lar. Article de Rafael Sardà i Josep Lloret, publicat a El País (14 de gener de 2022)

consulta'l

Los riesgos de la energía eólica para los ecosistemas marinos

Escrit per: Rafa Sardà (CSIC), Josep Lloret (UdG), Josep Vila (UdG), Jordi Solé (UB) entre altres (24 de juny de 2021)

consulta'l

Polèmica pel projecte d'un parc eòlic marí a la badia de Roses

Telenotícies comarques - 22/04/2021


tv3 a la carta

Renovables, l'assignatura pendent

30 minuts (

consulta'lStatu quo al Parc Tramuntana, el parc eòlic marí de la Costa Brava

Telenotícies comarques - 01/02/2022


tv3 a la carta

Estudi estratègic ambiental del litoral català per a la instal·lació d'un parc eòlic marí (20/04/2009)

consulta'l

Manifiesto científico para la protección de los ecosistemas marinos ante los proyectos eólicos en el mar (12/05/20219)

consulta'l