Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מגישה: ארין יחיאל ז'7

מה שהעיניים שלנו לא רואות

- מתחת למיקרוסקופ

תהליך התייבשות הלחם :

התהליך של התייבשות הלחם.

מה שבעצם עשיתי זה:

קניתי מיקרוסקופ, ויבשתיי לחם במשך יום.
(מה ששלחתי לך קודם זה היה ללא ההכללה של הייבוש)

התעניינתי לראות איך הלחם נהיה יותר ייבש עם הזמן.
בעזרת המיקרוסקופ גיליתי את השוני המועט שיש בשינוי.
מצורפות תמונות של השינוי :

לפני שחיקיתי

חצי שעה אחריי

שעה אחריי

1

2

3

תמונות מלאות יותר בשקופית ההבאה

לפני שחיקיתי

חצי שעה לאחר מיכן

שעה לאחר מיכן

כפי שניתן לראות ישנו שינוי קל בצבע של הלחם כאשר הוא מתייבש יותר ויותר.
הנושא מתקשר לכותרת מפני שלא את כל הדברים אנחנו יכולים לראות בעזרת העיינים למשל אמבות או חלקיקים קטנים שנמצאים על גרגרי חול ואוכל. לא כל דבר קטן ניתן לראאות עם זוג עיניים. ולכן רציתי להוכיח זאת בעזרת מיקרוסקופ ולחם.

כמובן שיש עוד תמונות אבל אלו רלוונטיות יותר להשקפת הצבע הבהיר יותר שניהיה על הלחם היבש עם הזמן.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut