Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

De interface van de module Planning

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

De zone 1 - de zone van de bronnen

Deze zone bestaat uit de lijst van werknemers begrepen in de gekozen populatie bij opening van de planning.


1- Om van populatie te veranderen, klik op

2- Om de weergave van de periode van de planning te wijzigen is het mogelijk om de data te wijzigen en te klikken op om de nieuwe selectie goed te keuren.

3- Een klik op laat toe om een personalisatie van de informatie van de werknemers te kiezen.

Hoofdmenu

Zone 2 - de rooster voor planning - de pictogrammen

De rooster voor planning laat toe om de planning weer te geven voor het geheel van werknemers van de geselecteerde populatie.

Het is mogelijk om de uurroosters, de afwezigheden/dienstreizen, home working weer te geven ...

De zichtbare elementen (online) zijn afhankelijk van de activering of niet van bepaalde pictogrammen.

Hoofdmenu

Next

Zone 2 - de rooster voor planning - de palet

Aan de hand van de palet, is het mogelijk om toe te wijzen, in het rooster voor planning, de nieuwe uurroosters aan een werknemer, de afwezigheden/dienstreizen, ...

Deze gaat open door met de muis te staan op

Deze verdwijnt zodra u de muis uit de zone verplaatst.

Indien u het venster wilt open laten, moet u klikken op bovenaan rechts van het kader.


De zichtbare tabs in de palet zijn functies van de actieve pictogrammen.


Hoofdmenu

Zone 3 - de resultatenzone

Deze zone laat toe om de gewenste totalen weer te geven voor elke werknemer en op een bepaalde periode.

Elke actie in de planning heeft invloed in real time op de totalen van de resultatenzone. Om de resultaten weer te geven, klik op het icoon . De lezing van deze resultaten gebeurt via de werknemer, d.w.z. lijn per lijn.

Volgens de voorziene instelling, is het mogelijk om de verschillende resultatenzonez weer te geven door deze te kiezen door te klikken op


Hoofdmenu

Zone 4 - de onderste zoneDe resultatenzone per dag laat toe om de som van de totalen dag per dag weer te geven (totalen van het beheer van aanwezigheidstijden, afwezigheden, premies, activiteiten, enz. ) voor alle werknemers


De zone met details dag laat toe om de detail van de uurroosters, afwezigheden, oproepdiensten en activiteiten die toegewezen zijn weer te geven voor elke werknemer. In parallel zijn de geplande werkperiodes en de gepresteerde werkperiodes (boekingen) zichtbaar, dit laat toe om een snelle vergelijking te maken.Hoofdmenu