Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Recursos forestals a catalunya

Naufal Boulaaouin i Pau Albertí

Els recursos forestals


-Biodiversitat
-Generació humitat
-Matèries primes
-Carbó vegetalL' explotació dels boscos

-Creixement econòmic
-Progressió demogràfica
-Explotació sostenibleINDÚSTRIA DE LA FUSTA I EL MOBLE A CATALUNYA

-Aproximadament 750.000 m3 de fusta.
-42% de la producció global de fusta, dos tipus:
-Primera transformació

-10% proucció total.
-680000 tones de fusta a l'any.
-Fusta en roll.
-Fusta de pollancre.

-Segona transformació

-32% de la producció global de la indústria de fusta i moble.
-600.000 tones a l'any.
-Fusteria per a la construcció.
El sector del moble

-58 % dins de la producció global .
-Pes relatiu més important de tots els sectors.
La indústria del suro

-2.8% de la producció mundial.
-10% de la matèria primera prové de Catalunya.
Les reforestacions

-Desenvolupament espotàni.
-Pèrdua d'arbres alarmant.
-Greus incidents en un futur.¡Gràcies!

+ Info

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_productes_bosc/


http://www.ugt.cat/tag/recursos-forestals/

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=20188

https://www.forestal.cat/web/ajuts/?n=247
webgrafia