Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Un pouco de teoría!

antes de comezar...

  • Que é un circuíto eléctrico.
  • Materiais condutores e aillantes
  • Placa Makey Makey

Que é un circuíto eléctrico?

Un circuíto eléctrico é a unión de dous ou máis elementos que permiten a circulación da corrente eléctrica .

Circuíto aberto ou pechado?

aberto

pechado

A diferenza entre un e outro é que cando un circuíto está pechado, a electricidade pode circular, mentres que se está aberto non.

Circuíto aberto ou pechado?

Materiais condutores e aillantes

Os illantes non permiten que a electricidade pase por eles . A madeira, o papel e o plástico son illantes.

Os materiais condutores permiten que a electricidade pase por eles. Os metais son bos condutores e, polo tanto, os cables eléctricos están feitos de cobre.

Condutores

Aillantes

Para facer funcionar o makey- makey todo o que hai que facer é:

  • Pechar circuítos entre o condutor marcado co rótulo “ EARTH” (terra) e calquera dos condutores marcados coas frechas, coa tecla “SPACE” ou coas letras W, A, S, D, F, G.

Placa Makey-Makey

Simplemente conectamos un cable ou algún material condutor entre “EARTH” e o condutor que nos interese probar.

Podemos usar os cables con terminacións de pinza de crocodilo que veñen incluídos no kit makey- makey.

Placa Makey-Makey

Cables de pinza de crocodilo

O código que utilizamos é moi sinxelo.
Nós programamos as letras:
W, A, S, D, F
Aquí un exemplo:
Nós

Placa Makey-Makey

E a tocar!