Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Laur@

USAV I REFERENTS DEL PLA

Pla les escoles lliures de violències

Laur@

violències als centres educatius,
Per on comencem?

Laur@

quina diferència hi ha entre

Agressivitat

Capacitat innata i adaptativa de l'ésser humà que garantitza la supervivència. Per defensar-nos

Violència

Conjunt de valors socials associats a l'agressivitat. És apresa i serveix per guanyar coses

Laur@

Assassinats

Socialització nen/nena
Control
Sexisme a la TV i a la música
Explotació sexual
Sostre de vidre
Culpabilització
Insults
Llenguatge sexista
Privació de recursos econòmics
Humiliacions
Limitació de les llibertats
Assetjament
Humor sexista
Canons de bellesa irreal
Agressions sexuals
Aïllament social
Manipulació emocional

Laur@

Laur@

D’ON SURT EL PLA LELV?

Per molts estudiants de tot el món, l’escola és un lloc perillós»
Manifest de la Joventut #ENDViolence redactat per 100 joves d’arreu del món i que va ser presentat en el marc del Fòrum Mundial de l’Educació que va tenir lloc el gener de 2019

és un acord de govern

Laur@

A catalunya No partim de zero
Des del Departament d’Educació es porta a terme polítiques de prevenció i té a la seva disposició diferents protocols

pROTOCOL

PROTOCOL

PROTOCOL

PROTOCOL

Laur@

Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI

Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals

pROTOCOL

PROTOCOL

PROTOCOL

PROTOCOL

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació

Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat

Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu

pROTOCOL

PROTOCOL

PROTOCOL

PROTOCOL

Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d'una infracció penal

Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina.

Protocol per a la prevenció i abordatge dels matrimonis forçats a Catalunya

ATERRAR ELS PROTOCOLS AL CENTRE EDUCATIU

Laur@

LELV BUSCA VISIBILITZAR LES VIOLÈNCIES OCULTES EN ELS CENTRES EDUCATIUS.


IDENTIFICAR I ACTUAR.

Per PROTEGIR ALS INFANTS I ADOLESCENTS

Laur@

Canvi de paradigma :

Conflicte, Violència, Convivència

  • El conflicte és inherent a la humanitat.
  • La violència genera dany en les altres persones.
  • Genera desigualtat de rols.
  • Poden coexistir conflicte i violència sense alterar la convivència degut a la normalització de les violències:

Ex: que un nen aixequi les faldilles a una nena és entès com un joc.

Laur@

VIOLÈNCIES MASCLISTES AQUÍ TAMBÉ S'INCLOUEN LES LGTBIQ+ FÒBIQUES

VIOLÈNCIES

ALTRES VIOLÈNCIES

VIOLÈNCIES RACIESTES, PER CREENCES I/O CULTURALS

MALTRACTAMENT INFANTIL I ADOLESCENT

AUTOLÍTIQUES AQUÍ S'INCLOUEN LES AUTOLESIONS I SUÏCIDIS

BULLYING O ASSETJAMENT

Laur@

Com es donen les violències ?
Adult A menor
Menor A menor
Entre adults
DE MENOR A ADULT

Laur@

Principis

Alumnat al centre
EL BON TRACTE com indicador de protecció
Rapidesa en l'actuació , urgència
Normes clares per a tothom i totdon

CENTRES ESCOLARS COM ESPAIS DE SEGURETAT

ACTUACIONS VERS LES VIOLÈNCIA DINS ELS CENTRES EDUCATIUS

DETECTAR

PREVENCIÓ

ACTUAR

INTERVENCIÓ
NOTIFICAR
DERIVAR
COORDINAR

ACOMPANYAR

SEGUIMENT

ACCIONS DEL PLA ELV

App/web
Enganxines
Formacions
Desplegament territorial
Creació de la Unitat de suport alumnat en situación de violencia= usav


usav.educacio@gencat.cat

900.923.098

Laur@

Laur@

referents del

Pla DE les escoles lliures de violències

6

1

1

1

1

1

Laur@

Tècniques d'atenció directa

Qui forma part de la USAV ? (Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència)

Tècnica en l’àmbit psicològic

Tècnica en l’àmbit pedagògic

Tècnica en l’àmbit jurídic

Tècnica en l'àmbit administratiu

Tècnica docent
?

usav.educacio@gencat.cat

900.923.098

10

78

10

10

10

Laur@

Referents d'inspecció

Referents de coordinació dels serveis

Referents de l'EAP als ST/CEB

Referents de coeducació i perspectiva de gènere dels ST/CEB

Referents de cada EAP de Catalunya 30

Referents als serveis territorials/CEB
i als serveis educatius

usav.educacio@gencat.cat

900.923.098

GEMMA PÈREZ

JOSEP M SILVA

SÍLVIA CENDRA

LÍDIA FERNÀNDEZ

CRISTINA AGUILERA

5.455

5.455

5.455

+10.000

Laur@

Direccions responsables d'engegar el circuit

Referents de violència zero de l'alumnat

Coordinador/a de coeducació i perspectiva de gènere del claustre

Persones impulsores d'igualtat de gènere i les escoles lliures de violència als consells escolars

Referents als centres educatius

usav.educacio@gencat.cat

900.923.098

120

Laur@

Delegades i delegats de proteccció contra les violències als infants i adolescents dels plans educatius d'entorn

Referents a l'àmbit comunitari

Laur@

FUNCIONS DE LA USAV

  • Atenció telefònica de les demandes d’informació i d’orientació en matèria de violència i maltractaments a la infància i adolescència: tota la comunitat educativa.
  • Assessorar les direccions dels centres educatius davant de qualsevol indici de maltractament o violència infantil o adolescent, en coordinació amb les persones referents del Pla.
  • Acompanyar les direccions dels centres educatius en l'activació dels protocols, prendre decisions en les primeres accions de resposta i mobilitzar i coordinar, si escau, la intervenció dels recursos especialitzats.
  • Fer el seguiment dels casos detectats
  • Activació dels EICA (Equips Itinetants de Contenció i Assistència)
  • Impuls de la comissió de seguiment del pla LELV


Laur@

Procediment per notificar casos

Si entra via USAV diàriament es notifiquen els casos als 4 referents dels ST

Si el cas entra pels referents del Pla i cal acompanyament de la USAV, notificar-ho via mail a la USAV o trucar

La USAV codifica i duu un registre de tots els casos que atenem i fem seguiment

1

2

3

usav.educacio@gencat.cat

900.923.098

Laur@

Laur@

Perquè cap persona es mereix viure en violència

Laur@

moltes gràcies

PERQUÈ ELS CENTRE EDUCATIUS SIGUIN ESPAIS SEGURS I DE LLIBERTAT