Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Konstytucja 3 Maja

START

uchwalona

w1791 roku
była pierwszą w Europie
i drugą na świecie
(po konstytucji amerykańskiej
z 1787 r.)
konstytucją regulującą organizację państwa oraz prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 Maja
została obalona,ale przez lata rozbiorów nawiązywano do niej,
do jej tradycji,
była ona świadectwem na to,
że Polacy, jeśli się zjednoczą,
są w stanie naprawić wady swojego ustroju.

Była konstytucją niezwykle nowoczesną,
czerpiącą z najlepszego dorobku
i tradycji państwa polskiego.
Dlatego też była czymś, co przez lata zaborów budziło ducha polskiego i nadzieję na odzyskanie niepodległości.

Konstytucja 3 Maja

została powszechnie poparta przez całe społeczeństwo. Niestety państwa ościenne - Rosja
i Prusy sprzeciwiły się jej wypowiadając Rzeczpospolitej wojnę
i doprowadzając do II rozbioru Polski.

Ojcowie Konstytucji czyli 10 twórców Konstytucji 3 maja

Ignayc Potocki

Stanisław August Poniatowski

Hugo Kołłątaj

Stanisław Małachowski

Julian Ursyn Niemcewicz

Adam Stanisław Krasiński

Scipione Piattoli

Stanisław Kostka Potocki

Tadeusz Matuszewicz

Kazimierz Nestor Sapieha

The Constitution of May 3 1791 was adopted

by the Polish–Lithuanian Commonwealth,
to ensure more freedom and political equality
on its territory and introduce the constitutional monarchy system.
It reflects enlightenment influences because reason, law and freedom, as well as religious tolerance were considered important.
That was the first constitutions of its type
in Europe.


The third May Constitution

Introduction here

Конституція Речі Посполитої (Республіки Обох Націй) 3 травня 1791 (дослівно «урядовий закон» пол. ustawa rządowa) — вважається однією з перших в Європі конституцій в сучасному розумінні, ухваленою на Чотирирічному сеймі в Польщі, що встановлювала устрій Речі Посполитої згідно з ідеями просвітництва; зберігаючи становий устрій, зміцнила виконавчу владу за принципом спадкової монархії; скасувала liberum veto, розширила права міщан, послабила позиції магнатів; скасувала поділ на Польщу і Литву. Головними творцями Конституції були король Станіслав Авґуст Понятовський, граф Іґнацій Потоцький, політик і публіцист Гуґо Колонтай. Конституція втратила чинність після Торговицької конфедерації та збройної інтервенції Росії.


Конституція 3 травня

Introduction here

Maksymilian Berezecki, 8c