Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

start

kVÍZ A NÉGYSZÖGEKRŐL

Ha jól válaszolsz a kérdésekre, akkor mind a 11 feladatot láttad.
Jegyezd fel a jobb felső sarokban látható jeleket, melyeket a végén kódolni tudsz és megkapod a végső jelszót.

01

deltoid

paralelogramma

egy nagyobb háromszög

Az a = 3; b = 5; c = 7 egység hosszúságú szakaszokból háromszöget szerkesztettem. Az a oldalára tükröztem. Milyen alakzatot kapok?

trapéz

A derékszögű koordináta-rendszerben kijelöltem a (-2;1), a (4;1) és az (1;3) pontokat. Hová kell a negyedik pontot tenni, hogy rombuszt kapjunk?

02

(1;-1)

(1;0)

(1;2)

(2;-1)

Egy négyszög szögei: 30°, 60°, 150°, 120°. Ez a négyszög lehet:

03

paraleogramma

deltoid

trapéz

téglalap

Az olyan paralelogramma, amelynek van szimmetriaátlója:

04

rombusz

téglalap

deltoid

05

igaz

Van olyan téglalap, amelynek az átlói merőlegesek egymásra.

hamis

06

90°, 45°, 45°

60°, 60°, 60°

Egy háromszöget mindhárom oldalára tükröztünk, és így egy újabb háromszög keletkezett. Mekkorák lehetnek a szögei?

90°, 60°, 30°

07

90°

190°

120°

Egy deltoid egyik szöge háromszorosa a másiknak. A többi szöge derékszög. Mekkora a legnagyobb szöge?

135°

08

nem létezik

trapéz

téglalap

Az olyan deltoid, amelyikre igaz, hogy paralelogramma:

rombusz

09

téglalap

deltoid

trapéz

konvex

Egy négyszög minden szöge kétszerese az előzőnek. Ez a négyszög:

nem konvex

10

biztos, hogy deltoid

akármilyen négyszög lehet

Egy négyszög külső szögeinek összege 360°. Ez:

csak négyzet lehet

11

téglalap

paralelogramma

Ha egy trapéz területét ki lehet számítani az átlói szorzatának feléből is, akkor az:

rombusz

KÓD BEÍRÁSA

VISSZA

Kódold a végigjárt utat!

A

L

S

Z

T

Gratulálok!

SIKERÜLT MEGOLDANOD