Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Guia de novetats
MAIG 2022

Biblioteca de Palafrugell

N A R R A T I V A

N GUI

N IOR

N MUR

N ROC

N SIN

NF EST

NF TEV

NI ROG

PLA Pla PAI

C Ò M I C

C AND

C BER

C BLO

C GRE

C LYO

C MIG

C OTO

C PAR

C PER

C ZID

C E N T R E S d' I N T E R È S

92 MAC

92Bal RIE

92Fol XAV

92Per LOA

AUTOAJUDA CON

AUTOAJUDA KEL

CUINA Cuines diferents BER

ESPORTS FUT BON

ESPORTS IOG XUA

AUTOAJUDA HIL

C O N E I X E M E N T S

PLANTES DOR

RUTS CAT GOR

SALUT SIL

008 MON

1Han

1 CAM

1 STE

159.93 WAT

17 PRA

17 BUT

C O N E I X E M E N T S

296 ANT

30 HUS

32 VAL

323.1 LLA

323.2 ROM

32Pal PAL

330.3 MAC

330 NIÑ

339 MAC

34 FOR

C O N E I X E M E N T S

37 SIM

37.01 GAR

613 BAN

613 SAE

612 MOR

620.9 SMI

63 ALT

646 CHO

658 KUP

7.01 LLO

C O N E I X E M E N T S

74 DUR

792Cer MAR

82 JUR

849.9 LLA

849.9Fer GAB

94 "19" KER

938 OLA

946.71 MOR

946 "36/60" CHA

947 BEL

biblioteca@palafrugell.cat

TikTok @bibliotecadepalafrugell