Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROFILE KANDYDATÓW

SzOk - znajdują się tutaj komputery z testami preferencji i predyspozycji zawodowych,

odbywają się tu zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego

oraz rozmowy doradcze dotyczące planowania kariery i wspierające uczniów w rozwoju osobistym,

Co roku w Szkolnym Ośrodku Kariery organizujemy imprezy masowe:

Ogólnopolski Tydzień Kariery - działania związane z rozwojem osobistym uczniów w ramach ogólnopolskiej akcji,

Wystawę Interaktywną MÓZG - wystawę, która ma za zadanie inspirować

uczniów szkół podstawowych i uczniów ZST do odkrywania świata i swojego osobistego potencjału,

Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych - na ktróe zapraszamy maturzystów i szkoły wyższe z Polski,

Dzień Otwarty ZST

oraz uczestniczymy w wielu projektach np.: konkursy, projekt "Zwolnieni z teorii" i inne.

Miejsce rozwoju osobistego ucznia

o wykorzystaniu multiprzedmiotowym druku 3D,

projekty historyczne można połączyć z informatyką, grafiką i programowaniem.

Prezentacja praktycznych ćwiczeń z OZE:
pompa ciepła, model elektrowni wiatrowej,
zasada działania paneli PV, pokaz montażu kolektorów słonecznych.
Prezentacja elementów automatyki instalacyjno - oświetleniowej
(automaty schodowe, regulacja natężenia oświetlenia, układy z zastosowaniem przekaźników bistabilnych.
Układy sterowania silników elektrycznych

łamanie hasła,

zarabianie kabelków

oraz konfiguracja routerów

Przetapianie drutów transformatorem

Palenie łuku wysokiego napięcia


Zapoznanie uczniów z budową płyty głównej.

Pokazanie diagnostyki płyty głównej przy pomocy POST.

W przypadku wykrycia uszkodzenia płyty głównej wykonanie naprawy.

Przetestowanie zasilacza przy pomocy testera.

Elementy komputera - QuizProgram

o wykorzystywaniu obrabiarek CNC w różnych dziedzinach,

o tym jak się programuje obrabiarki i wykonuje gotowe wyroby,

firma Radmot przedstawi możliwości związane z zatrudnieniem w branży,

możliwości rozwoju w zawodzie, zaprezentowanie pracy obrabiarki

i różnych przedmiotów wykonanych w technologii CNC.

Projekt Erasmus+ Język polski - prace uczniów dotyczące wybranych zagadnień historyczno- literackich i twórców literackich).

Prezentacja działania mBotów
na przykładzie różnych algorytmów
(jazda po torze, policjant, zawody).
Zapoznanie się z aplikacjami edukacyjnymi
do programowania.

  • Pomiar czasu reakcji z wykorzystaniem urządzenia Microbit
  • Pomiar prędkości przejazdu z wykorzystaniem ....
  • Zapalanie światła na klaśnięcie z wykorzystaniem ...
  • Zapalanie światła za pomocą akcelerometru z wykorzystaniem ...
  • Wędrujące światełko (przycisk A w lewo - przycisk B w prawo) na wyświetlaczu z wykorzystaniem...
  • Quiz wyboru A lub B z wykorzystaniem ...

1. Mechanika - tor z poduszką powietrzną (ruch bez tarcia, zasady dynamiki Newtona, zderzenia, ruch harmoniczny).

2. Elektrostatyka / wysokie napięcie - induktor Ruhmkorffa,

maszyna elektrostatyczna Winterschiurtsa (dzwonek elektrostatyczny, „miecze świetlne”,

młynek Franklina, drabinka Jakuba, przepływ prądu w powietrzu, obserwacja widm liniowych wodoru, helu i rtęci).

3. Termodynamika - maszyna parowa (działający mikro-silnik parowy).

4. Elektromagnetyzm – „działo elektromagnetyczne”

(wzbudzanie prądu w aluminiowym pierścieniu: zasada działania płyty indukcyjnej, siła elektrodynamiczna)

pokaz przyrządów pomiarowych do mierzenia wielkości geometrycznych

(suwmiarki, mikrometry, średnicówki, głębokościomierze)

prezentacja komputerowej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej różnych części maszyn

Przedstawienie oferty zajęć sportowyh realizowanych w szkole.

TECHNIKUM MECHATRONICZNE – zawód technik mechatronik

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych.

Technicy mechatronicy mogą być zatrudniani m. in. w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, w zakładach prowadzącym usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, przy sterowaniu obrabiarek CNC, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

TECHNIKUM MECHANICZNE – zawód technik mechanik

Absolwent będzie wyposażony w umiejętności pozwalające obliczać, projektować i wytwarzać wyroby w procesach produkcji jednostkowej i masowej oraz w eksploatacji maszyn i urządzeń. Posiądzie umiejętności posługiwania się klasycznymi obrabiarkami, ale także obrabiarkami sterowanymi numerycznie. Będzie mógł pracować przy nowoczesnych centrach obróbkowych, zapewniających wysoką jakość wykonywanych detali. Uczniowie w czasie nauki korzystają także z bogatego wyposażenia wielu pracowni mechanicznych na Politechnice Radomskiej.

Technicy mechanicy mogą być zatrudniani m. in. w zakładach mechanicznych przy obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach energetycznych, naprawczych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych.

TECHNIKUM UiSEO – zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent zdobędzie umiejętności z zakresu montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, badania i kontroli pracy urządzeń OZE, konserwacji oraz naprawy tych instalacji, sporządzania kosztorysów oraz ofert przetargowych z wykorzystaniem zaawansowanych komputerowych programów obliczeniowych i graficznych.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą być zatrudniani m. in. w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę oraz w serwisach ich obsługi, zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną, działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii, biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – zawód elektryk

Absolwenci zdobywają zawód elektryka i mogą podejmować pracę w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, eksploatujących energię elektryczną, produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – operator obrabiarek skrawających

Absolwenci zdobywają zawód branży mechanicznej i mogą być zatrudniani w zakładach mechanicznych przy obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach naprawczych, przy wytwarzaniu elementów wykonywanych z wysoką dokładnością obróbki jak np. przyrządy pomiarowe czy optyczne. Zawód wspierany przez radomskie firmy branży metalowej podobnie jak kierunek technik mechanik.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia Istnieje możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia kończącej się maturą.

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE – zawód technik elektryk

Absolwent zdobędzie umiejętności z zakresu badania i kontroli urządzeń w czasie eksploatacji, wykonywania instalacji elektrycznych oraz przeprowadzenia badań eksploatacyjnych tych instalacji, dobierania, użytkowania, instalowania i obsługiwania układów energoelektronicznych, diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych, planowania i nadzorowania ruchu w sieci elektroenergetycznej, prowadzenia budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych.

Technicy elektrycy mogą być zatrudniani m. in. w zakładach energetycznych, przemysłowych, produkcyjnych, usługowych, naprawczych, elektrowniach, sieciach elektroenergetycznych, biurach projektowych i placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, pozwalającą wykonywać prace instalacyjne na dużych i małych obiektach.


TECHNIKUM INFORMATYCZNE – zawód technik informatyk

Absolwent w toku kształcenia zdobywa umiejętności stanowiące kwalifikacje z zakresu programowania komputerów, posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, projektowania, zakładania, administrowania i nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych

Technicy informatycy mogą być zatrudniani we wszystkich zakładach, przedsiębiorstwach, instytucjach, w których użytkuje się i wykorzystuje systemy informatyczne.

TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE – zawód technik programista

Absolwent w toku kształcenia zdobywa umiejętności z zakresu logicznego myślenia, pracy zespołowej, konstruowania nietypowych rozwiązań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, projektowania i programowania aplikacji desktopowych i mobilnych, zaawansowanych aplikacji webowych, projektowania stron internetowych, administrowania bazami danych, wdrażania projektów do zastosowania w warunkach przemysłowych.

TECHNIKUM ENERGETYCZNE – zawód technik energetyk

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń wytwarzających ciepło i prąd elektryczny, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrociepłowniach i elektrowniach oraz będzie znał podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania tymi urządzeniami.

Technik energetyk może być zatrudniany w elektrociepłowniach, elektrowniach, zakładach energetycznych, sieciach elektroenergetycznych i placówkach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją urządzeń energetycznych. Kierunek technik energetyk jest wspierany przez Partnera Szkoły, tj. PGNiG Termika. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia fundowane przez Partnera Szkoły.