Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Que és?

És una APP per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, que adquireixin hàbits saludables i promoguin activitats generadores de Salut Mental Positiva.A més a més, aquesta aplicació pot disminuir la sobrecàrrega que genera el cuidar a una persona dependent

  • Activitats per fomentar la Salut Mental Positiva
  • Frases diàries motivadores
  • Preguntes sobre l'estat emocional: Com et sents?
  • Ludificació mitjançant el personatge TIVA i el sistema de puntuació per facilitar l'adherència al programa

Que hi trobareu?

A cuidadores í cuidadors no professionals de persones amb malalties cròniques.Podeu consultar el programa aqui

A qui va dirigida?

Si t'interessa poder-hi accedir per prescriure-la a les cuidadores contacta amb: apptivacuidadores@gmail.com

Com aconseguir-la?

Avanços en salut mòbil: adaptació i difusió d'un programa per fomentar la Salut Mental Positiva a las cuidadores mitjançant web i app "cuidadores crònics"

Video demostració:

Ferré-Grau C,

Equip investigador:

Albacar-Riobóo N,

Lluch-Canut MT,

Ferré-Bergadà M,

Lorca-Cabrera J,

Berenguer-Poblet M,

Mora-López G,

Boqué-Cavallé M,

Mulet-Barberà M,

Aguaron García MJ,

Cuesta-Martínez R,

Puig-Llobet M,

Miguel-Ruíz MD,

Roldán-Merino J.