Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

wyk. Ewa Kempska

PROJEKTANCI

EDUKACJI

2022 r.

Projekt edukacyjny

Maska(rada)

Dzięki

wsparciu finansowemu Wydawnictwa Nowa Era-grant otrzymany w ramach konkursu "Projektanci edukacji. Od pomysłu do realizacji"

Realizowany przez

uczennice i uczniów Szkoły Podstawowej im. A. Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym należacych do szkolnego kółka teatralnego "Turlicki"

Opiekun projektu

Ewa Kempska

Termin realizacji

styczeń-kwiecień 2022 r.

Konsultacja merytoryczna

dr Aleksandra Pejcz, Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu

nr projektu

111

jak pomysł

jak działanie

jak korzyści

jak trudności

jak maski

jak warsztaty

jak aktorzy

jak liczby

jak podziękowania

jak Nowa Era

jak zakupy

jak szpital

Pierwsze warsztaty naszego kółka teatralnego "Turlicki"-październik 2021

-Czy chcecie w tym roku zrobić jakiś projekt edukacyjny, jak w roku poprzednim?

-Oczywiście-usłyszałam.-To może zróbmy głosowanie. Kto jest za? 100% rąk w górze. -To zastanówcie się proszę co chcielibyście robić? Nie muszę znać dziś odpowiedzi.I na koniec warsztatów słyszę:- A może zrobimy maski? I tak to się zaczęło.

A zaraz potem...

To uczniowie zdecydowali dla kogo chcą robić maski.

Chcieli jednak zrobić ich licytację, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na potrzeby dzieci. Jednak prośba szpitala była jasna: wolelibyśmy maski dla naszych nastoletnich podopiecznych.

I tak też się stało.

ETAP I

ODLEW GIPSOWY MASKI

ETAP II Nakładanie butafory

I tak nam minęły 3 tygodnie nakładania minimum 6 warstw butafory

ETAP III Ściąganie odlewu gipsowego, szlifowanie i malowanie maski emulsją

ETAP IV OZDABIANIE MASEK

ETAP V Mocowanie uchwytów przez stolarza-tatę Julki i Sebastiana

ETAP V Mocowanie uchwytów przez stolarza-tatę Julki i Sebastiana

Zgodnie z zamysłem twórców, maski dotarły do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Zgodnie z prośbą władz Szpitala-otrzymali je nastoletni podopieczni.

Towarzyszył nam p. Dyrektor Andrzej Skupień

Podczas pobytu w Krakowie było też i tak.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Wydawnictwa Nowa Era

WARSZTATY TEATRALNE

ANIMOWANIE MASEK

Poprowadziła je dr Aleksandra Pejcz z Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu

TWÓRCY I ICH MASKI

Pomagali nam

D Z I Ę K U J E M Y

-Barbara Gał, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dzięki której maski nabrały żywych kolorów

-dr Aleksandra Pejcz z Akademiii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu za wsparcie merytoryczne oraz poprowadzenie warsztatów teatralnych

-Wydawnictwo Nowa Era, Jury konkursu za przyznanie nam grantu

-Bartek Kudasik -Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Dunajcu dzięki któremu rozliczenie finansowe otrzymanego grantu po raz kolejny było dziecinnie proste

-Paweł Pająk-tata Julki i Sebastiana za umocowanie uchwytów na maskach

Serdecznie dziękuję za codzienne wsparcie:

-Magdzie Rulskiej -Edycie Karwowskiej -Ewie Przybysz-Gardyzie -Alicji Araszkiewicz

Pieniądze wydaliśmy na:

Korzyści dla uczniów

-budowanie wzajemnych relacji, wspólnie spędzony czas

-wzajemna pomoc w zespole

-relacje Duży z Małym (zespół tworzą uczniowie od kl. I do VIII)

-nabycie nowych umiejętności- wykonanie masek teatralnych - animowanie maską

-aktywne spędzanie czasu wolnego

-działanie dla innych

-nakładanie butafory jest żmudną pracą, więc był czas kiedy stało się to dla nas wszystkich nużące i nie chciało nam się dalej pracować

- fizyczne zmęczenie dało się we znaki opiekunowi projektu czego konsekwencją była tygodniowa przerwa w realizacji projektu

Czy też tak macie, że nie zawsze to co sobie zaplanujecie udaje się w całości zrealizować?

Maska(rada) to:

1000,00 zł na realizację projektu edukacyjnego

24 uczniów o wielkich sercach realizujących projekt

25 wykonanych masek teatralnych

7 tygodni realizacji projektu

spotkania 3 x w tygodniu

50 godzin wspólnej pracy i spędzonego czasu