Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

על הערכה

לרכישה

כניסה

."פעילות אינטראקטיבית עם ערכת הקלפים - "דיאלוג עם כיסאות :במרחב שלפניכם פעילויות בנושאים הבאים אני מול עצמי * אני ואתה- שיתוף פעולה * אני והחברה * .כל הפעילויות מבוססות על עיון באיורים ייחודיים בנושא כסאות הפעילויות מתאימות לתלמידים ותלמידות בגילאי חטיבת ביניים ותיכון וניתן להשתמש בהם בשיעורים בכיתה או .בשיעורים מקוונים :ניתן ללחוץ על הסמלים לפרטים נוספים

דיאלוג ערכי עם כיסאות

אני מול עצמי

אני ואתה

אני והחברה

על הערכה

לרכישה

חזרה לפעילות

חזרה לפעילות

חזרה לפעילות

חזרה לפעילות

חזרה לפעילות

חזרה לפעילות

חזרה לפעילות

חזרה לפעילות

בחרו קלף המבטא תכונה טובה או חוזקה שיש בך * חשבו על מקרה בו השתמשת בתכונה זו כדי לפתור בעיה/קושי * במגע עם העכבר על האיור, קראו את המושג וחשוב באיזו דרך הוא מוסיף על התכונה או החוזקה * לחצו על התמונה וקרא את האימרה עם המקור המצורף, נסה לחשוב כיצד המקור מעמיק או מתאר תכונה או חוזקה טובה

אני מול עצמי

חזרה לפעילות

אני ואתה - שיתוף פעולה

בחרו קלף המבטא עבורך מהו שיתוף פעולה * חשובו על קלף המבטא תכונה או כוח שתוכל לתת כדי ליצור שיתוף פעולה עם חברך *אופציה נוספת- חשבו איזה חפץ הייתם מניחים על הכסא שבחרתם, כדי שיוכל לסייע לכם בשיתוף פעולה * במגע עם העכבר על האיור, קראו את המושג וחשוב באיזו דרך הוא מוסיך על התכונה או הכוח לשיתוף פעולה * לחצו על התמונה וקרא את האימרה עם המקור המצורף, נסה לחשוב כיצד המקור מעמיק או מתאר תכונה או חוזקה טובה

חזרה לפעילות

בחרו קלף המבטא כוח או תכונה טובה שקיימת בכם כקבוצה *? חשבו על קלף שהייתם רוצים להביא כמתנה לקבוצה, מדוע * במגע עם העכבר על האיור, קראו את המושג וחשבו באיזו דרך הוא מוסיף על התכונה*לחצו על התמונה וקראו את האימרה עם המקור המצורף, נסו לחשוב כיצד המקור מעמיק או מתאר תכונה או חוזקה טובה

אני מול החברה

חזרה לפעילות