Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Mensch und Natur

čovjek i priroda

Wahlfach Deutsche und österreichische Geschichte 1848-1945

von Tirol bis nach Slawonien

od Tirola do Slavonije

Mitwirkende der FFOS im Studenjahr 2021/22: Matej Adlešić, Anamarija Čalić, Filip Ćaleta, Tena Domaćinović, Arsen Itrić, Andrea Kadić, Martina Kovačević, Viktorija Prgomet Abramović, Mario Schwierz, Josipa Sedlo, Tea Škomrlj, Mike Živčec und Daniela Dämon.

3

2

1

čovjek i prirodaMensch und Natur

Gliederung der Ausstellung

Pocken & Malaria velike boginje i malarija

Malaria in Mitteleuropa

Mobilität: razvoj prometnih puteva

Tourismus für die Massen?

Pockenimpfung mit Hindernissen

von Flößen und Postkutschen

zum Erfolg der Eisenbahn

Tirol? Tourismus!

Nachhaltiger Tourismus in Slawonien?

Uživajte! Viel Spaß!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Pocken - velike boginje u Habsburškoj monarhiji

Die Vorstellung, dass die eigenen Töchter an den Pocken erkranken und entstellt werden könnten, muss eine Horrorvorstellung für adelige Familien gewesen sein. Ging es doch primär darum, die eigenen Töchter bestmöglich zu verheiraten.

Sama pomisao da se vlastite kćeri mogu zaraziti boginjama i biti unakažene, morala je biti noćna mora za plemićke obitelji. Trebalo je ipak, prije svega, kćeri što bolje udati.

Pockenausschlag bei einem Kind, Villach, 1917; Foto: K.u.k. Kriegspressequartier.

fürs Leben gezeichnet

Vor den Pocken war niemand sicher. Jeder konnte sich infi-zieren und war dann lebenslang mit hässlichen Narben im Gesicht gezeichnet, sofern man über-lebte. Kaiserin Maria Theresia, erkrankte 1767 an den Pocken und verlor drei Töchter, die sich ebenfalls infiziert hatten. Nitko nije bio siguran od velikih boginja. Svatko se mogao zaraziti te nakon toga doživotno biti obilježen ružnim ožiljcima na licu, ako bi uopće preživio bolest. Carica Marija Terezija je 1767. godine oboljela od velikih boginja te izgubila tri kćeri, koje su se također zarazile.

Im 18. und 19. Jahrhundert kam es immer wieder zu Pockenausbrüchen.U 18. i 19. stoljeću neprestano izbijaju velike boginje.

doživotno

Joseph I.Zar Peter II.Ludwig XV.

obilježen

Pocken - velike boginje u Habsburškoj monarhiji

Lady Montague, Ehefrau des britischen Botschafters, verweilte Anfang des 18. Jahrhunderts in Istanbul. Dort hatte man ein Verfahren zur Immunisierung von Kindern und Erwachsenen mit einer milden Form der Pocken entwickelt. Zurück in England machte Montague am Königshof Werbung für die Immunisierung.

revolucionarni izum u borbi protiv velikih boginja...

Lady Montague, supruga britanskog veleposlanika, boravila je početkom 18. stoljeća u Istanbulu. Tamo je već bila razvijena metoda imunizacije djece i odraslih s blažim oblikom velikih boginja. Nakon povratka u Englesku, Montague je reklamirala imunizaciju na kraljevskom dvoru.

Der englische Arzt Edward Jenner bei der Impfung seines Kindes (Foto: Well-come Library). Jenner gilt als Pionier der Impfstoff-forschung. Er entwickelte Ende des 18. Jahrhunderts die moderne Pocken-schutzimpfung. Das neue Vakzin kam auch in Öster-reich sofort zum Einsatz.

Engleski liječnik Edward Jenner cijepio je svoje dijete protiv velikih boginja (Foto: Wellcome Library). Jenner se smatra pionirom istraživanja cjepiva jer je u 18. stoljeću razvio moderno cijepljenje protiv velikih boginja. Novo cjepivo odmah je primijenjeno i u Austriji.

eine revolutionäre Erfindung...

Teste dein Wissen!

Lady Montagu, ca. 1756; Gemälde von Jean-Étienne Liotard.

Pocken - velike boginje u Habsburškoj monarhiji

Bei der Akzeptanz des neuen Impfstoffs in der Bevölkerung spielte die Kirche eine wichtige Rolle.

nicht überall gut angenommennije svugdje dobro prihvaćeno

Hebammen erklärten schwangeren Frauen, warum es wichtig sei, die Kinder zu impfen. Später wurden Ärzte mit Belohnungen von mehreren hundert Gulden gelockt, möglichst viele zu impfen.

1891 wurde in Slawonien ein Impfgesetz verabschiedet. Es sah eine Impfplicht der gesamten Bevölkerung vor. 1891. godine je u Slavoniji donesen zakon o cijepljenju. Time je zakonom bilo predviđeno obvezno cijepljenje cjelokupnog stanovništvu.

Kad su Bavarci u Tirolu uveli obvezno cijepljenje, tirolski pobunjenici bili su striktno protiv toga. Stanovništva su ukazivali na neprimjerena presezanja okupatorske vlasti. Tako su, između ostalog, tvrdili da će se cijepljenjem protiv velikih boginja ljudima ucijepiti protestantizam.

Priester predigten, wie wichtig Impfungen seien.

Crkva je odigrala važnu ulogu u prihvaćanju novog cjepiva među stanovništvom. Svećenici su propovijedali važnost cijepljenja. Primalje su objašnjavale trudnicama zašto je važno cijepiti djecu. Kasnije su liječnicima nudili novčane nagrade od nekoliko stotina guldena kako bi cijepili što više ljudi.

Als Bayern eine Impfpflicht in Tirol einführte, waren die Tiroler Aufständischen strikt dagegen. Sie warnten die Bevölkerung vor diesem Übergriff der Besetzungsmacht. Unter anderem verbreitete man die Vorstellung, dass den Leuten mit der Pockenimpfung der Protestantismus eingeimpft werden würde.

Andreas Hofers Kriegsrat; Gemälde von Franz Defregger (1897).

Malaria - malarija u Habsburškoj monarhiji

ungarisches Fieberugarska groznica

Malaria wird von Anophelesmücken über-tragen, aber durch Plasmodien hervor-gerufen. Weltweit infizieren sich jährlich Millionen von Menschen, mehrere Hundert-tausende sterben an Folge einer Infektion. Symptome sind u.a. Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Erbrechen.

Malaria wurde bis ins 18. Jahrhundert als endemische Krankheit hingenommen. In Slawonien war Malaria weit verbreitet, da die Feuchtgebiete eine ideale Brutstätte für die Anophelesmücke war. Man dachte damals, dass Malaria bei der Verdampfung der Feuchtgebiete ausgelöst wird.Do 18. stoljeća malarija se smatrala endemskom bolešću. Bila je rasprostranjena u Slavoniji jer su močvarna područja bila idealna prebivališta za anofelinske komarce. U to se doba smatralo da malariju uzrokuju močvarne pare.

Statistiken des 19. Jahrhunderts belegen, dass jeder vierte Osijeker einmal mit Malaria infiziert war. Statistike iz 19. stoljeća pokazuju da je svaka četvrta osoba u Osijeku bila zaražena malarijom.

Malariju prenose anofelinski komarci, a uzročnik joj je parazit plasmodium. Diljem svijeta godišnje se inficiraju milijuni ljudi, a stotine tisuća umre od posljedica infekcije. Simptomi su temperatura, glavobolja, bol u gležnjevima i povraćanje.

Anfang des 20. Jahrhunderts begann man, Sümpfe trockenzu-legen, damit verloren die Mücken ihre Brutstätten. Der resultierende Rückgang der Tiere löste das Malariaproblem. Početkom 20. stoljeća počelo se s isušivanjem močvarnih područja, uslijed čega su nestala i legla komaraca. Smanjenje broja komaraca riješilo je problem malarije.

mala aria (ital.): schlechte Luft

loš zrak

Briefmarke 1962; Foto: Božidar Jakac.

Malaria - malarija u Habsburškoj monarhiji

Durch Malaria entstand ein militärisches Problem für Österreich-Ungarn. Der Hauptkriegshafen lag in Pula. Doch Istrien galt als Malaria-Hotspot. Immer wieder kam es zu Truppenausfällen. Zwischen 1870 und 1899 gab es ca. 1 Mio. Malaria-Erkrankungen in der Armee. Dabei entstanden Kosten von rund 20 Mio. Kronen (heute etwa 145 Mio. Euro).

Za Austro-Ugarsku malarija je predstavljala i vojni problem. Glavna je ratna luka u to doba bila Pula. Istru se, međutim, smatralo i žarištem malarije. Stoga je uvijek iznova veći broj vojnika bio nesposoban za službu. U vojsci između 1870. i 1899. godine bilo je otprilike milijun slučajeva malarije, što je vojsku tada stajalo 20 milijuna kruna (oko 145 milijuna eura).

Der erste bedeutsame Fortschritt im Kampf gegen Malaria kam 1880 von Alphonse Levran, der den Malariaerreger identifizierte. Im Vorjahr hatte Ronald Ross die Anophelesmücke als Überträger erkannt.Prvi značajniji napredak u borbi protiv malarije ostvario je Alphonse Levran kada je 1880. godine ustanovio uzročnika malarije. Godinu dana ranije Ronald Ross je prepoznao anofelinskog komarca kao prenositelja.

In Europa ist Malaria nicht mehr endemisch. Das kann sich aber schnell wieder ändern. Denn die zunehmende Klimaerwärmung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Malaria in Europa wieder endemisch, und damit zum Problem, werden könnte.

Malaria-Feldspital in Cividale, heute Italien, Salvarsan-Injektion an einem Schwerkranken, 1918.; Foto: K.u.k. Kriegspressequartier.Poljska bolnica za bolesnike koji su oboljeli od malarije u Cividale, današnja Italija, davanje injekcije salvarsana teškom bolesniku, 1918. godine.

Malarija u Europi više nije endemska bolest, ali se to brzo može promijeniti. Sa sve većim globalnim zatopljenjem povećava se i vjerojatnost da malarija u Europi ponovno postane endemska bolest, a time i veliki zdravstveni problem.

Mobilität - razvoj prometnih puteva

Die erste Eisenbahn beförderte 1825 Passagiere in England.U Engleskoj su se prvi putnici željeznicom vozili 1825. godine.

Die erste Eisenbahnstrecke in der Donaumonarchie wurde 1832 eröffnet (Budweis - Gmunden). Es handelte sich um eine privat betriebene Pferdeeisenbahn, mit der man vor allem Salz transportierte. 1839 wurde die Kaiser-Ferdinand-Nordbahn gebaut, auf der Dampflokomotiven zwischen Wien und Brno verkehrten. Nun investierte der Staat in den Ausbau der Infrastruktur. 1857 folgte die Südbahn auf der Strecke Wien – Triest. Ausgehend von beiden Hauptstrecken wuchs das Eisenbahnnetz immer weiter.

Bau der Bosnabahn. Der Bahnhof Žepče in Sarajevo, ca. 1890; Foto: György Klösz.Izgradnja bosanske željeznice. Kolodvor Žepče u Sarajevu, oko 1890..

Aktie über 500 Franken der k.k. privaten Südbahn-Gesellschaft 1883; Foto: Scan des EDHAC e.V.Dionica u iznosu od 500 franaka c. i k. privatne tvrtke Južna željeznica 1883.

U Habsburškoj je monarhiji prva željeznička pruga puštena u pogon 1832. godine (České Budějovice - Gmunden). Bila je to privatna željeznica s konjskom vučom, koja je uglavnom prevozila sol. Godine 1839. izgrađena je Sjeverna željeznica cara Ferdinanda kojom su prometovale parne lokomotive između Beča i Brna. Potom je i država ulagala u proširenje infra-strukture. Godine 1857. puštena je u pogon Južna željeznica koja je povezivala Beč – Trst. Naslanjajući se na ta dva glavna prometna pravca, željeznička mreža u narednim desetljećima postaje sve gušća.

Mobilität - razvoj prometnih puteva

Im 18. Jahrhundert waren die Straßenwege Slawoniens in einem schlechten Zustand. Man konnte nur wenige Waren wie z.B. Getreide auf ihnen transportieren. Die Waren wurden bis zum mediterranen Markt transportiert. Für regionale Verkehrs-wege nutzte man meist Flüsse und fuhr auf Flößen. Ceste su u Slavoniji u 18. stoljeću u lošem stanju. Njima se mogu prevoziti samo određene vrste robe poput primjerice žita. Roba se prevozila sve do mediteranskih odredišta. Regionalne su prometnice rijeke, na kojima se roba prevozila splavima.

Später forcierte Lajozs Kossuth ein ehrgeiziges Verkehrs-programm, mit dem Slawonien mit den Häfen der Adria ver-bunden werden sollte. Das Projekt wurde zwischen 1856 und 1905 verwirklicht. Man investierte in Slawonien, um Güter wie Eichenholz nach Ungarn transportieren zu können – der Grund, warum Slavonski Brod früher als Zagreb eine Eisenbahnverbindung bekam.Kasnije je Lajozs Kossuth podupirao ambiciozni plan prometnog povezivanja Slavonije s jadranskim lukama. Projekt je realiziran između 1856. i 1905. godine. U Slavoniju se ulagalo kako bi se u Mađarsku mogla prevoziti i roba poput drvne građe, što je, uostalom, i razlog zašto je Slavonski Brod dobio željezničku vezu prije Zagreba.

Die Eisenbahnlinie der Gebrüder Gutmann wurde 1844 eröffnet. Sie diente dem Holztransport, denn die Gutmanns besaßen ein Sägewerk in Belišće.

Željeznička linija braće Gutmann otvorena je 1844. godine. Pruga je služila za prijevoz drva jer su Gutmannovi posjedovali pilanu u Belišću. Lokomotive su mogle postići brzinu od samo 10 km/sat. Ložile su se otpacima drva. Tračnice su bile vrlo slabe jer su bile postavljene bez podloge od lomljenog kamena.

Die Lokomotiven wurden mit Holzabfall betrieben. Sie erreichten eine Geschwindigkeit von 10 km/h. Die Schienen waren schwach, da sie ohne Schotteruntergrund gelegt worden waren.

Waldeisenbahn; Foto: Museum Belišće.

Mobilität - razvoj prometnih puteva

Das ungarische Ministerium erteilte gerne Konzessionen zum Eisenbahnbau und -betrieb. Ausbau und Erhalt der Bahnver-bindungen in Slawonien war von wirtschaftlichem Interesse. 1889 wurde die Slavonische Drauthalbahn AG gegründet, 1908 bekamen Valpovo und Belišće eine Zugerbindung nach Osijek. Die Waldeisenbahn bestand bis in die 1960er Jahre. Dann war sie unrentabel.

Eine von drei neuen Loko-motiven, 1889, Stärke: 160 PS; Foto: Museum Belišće.Jedna od tri nove lokomotive, 1889., snage: 160 KS.

Mađarsko je ministarstvo dodjeljivalo koncesije za izgradnju i rad željeznice. Širenje i održavanje željezničkih veza u Slavoniji bilo je u interesu gospodarstva. Širenjem šumskih željeznica osnovana je Slavonska Podravska željeznica d.d. 1889. Valpovo i Belišće povezani su s Osijekom 1908. godine. Šumska je željeznica postojala sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća. Tada je postala neisplativa.

Danas rijetko tko putuje vlakom preko Belog Manastira do Mađarske, možda zato jer na internetskim stranicama i hrvatske i mađarske željeznice nema informacija o tim vezama.

Heute fährt kaum jemand mit dem Zug über Beli Manastir nach Ungarn – vielleicht, weil auf den Webseiten der kroatischen und ungarischen Bahn keine Informationen zu diesen Verbindungen zu finden sind.

Man muss die Bahn-verbindungen selbst entdecken. Schade!Sami morate otkriti ove željezničke veze. Šteta!

typisches Dorf in der Baranyatipično selo u Baranji

Mobilität - razvoj prometnih puteva

Das Verkehrsnetz in Tirol geht auf die Römer zurück. Schon damals wurden im Sommer die Flüsse Inn und Etsch für den Güter- und Fahrgasttransport genutzt. Der Holzhandel nutzte die Etsch noch bis 1913 für den Transport. Der Fluss trans-portierte die Handelsgüter flussabwärts, bis Trient oder Verona.

Die Eisenbahn war eine revolutionäre Veränderung für Tirol. Man konnte die Strecke München - Innsbruck plötzlich in 7 Stunden zurücklegen, statt 2 Tage lang mit der Postkutsche unterwegs zu sein. Die Brennerbahn wurde 1867 eröffnet und führte zu einer leichteren Überquerung der Alpen. Ab 1880 entstanden weitere Lokalbahnen in Tirol, die die An-bindung nach Osten und Westen hin verbesserten.

Željeznica je bila revolucionarna promjena za Tirol. Odjednom je put od Münchena do Innsbrucka bilo moguće prevaliti za 7 sati, dok je do sada za to trebalo dva dana vožnje poštanskom kočijom. Brennerska željeznica, koja je olakšala prelazak preko Alpa, otvorena je 1867. godine. Od 1880. nadalje u Tirolu su izgrađene daljnje lokalne željeznice, koje su poboljšale prometno povezivanje Tirola u istočnom i zapadnom smjeru.

Am Eisenbahnbau waren viele Arbeiter aus dem Trentino be-schäftigt, das damals zu Tirol gehörte. Im Trentino hatte die Seidenraupenkrankheit dazu geführt, dass viele ihre Le-bensgrundlage verloren und daher im Norden nach Arbeit suchten.

Prometnice u Tirolu potječu još iz doba Rimljana. Već su tada ljeti korištene rijeke Inn i Adige za prijevoz tereta i putnika. Drvo se rijekom Adige prevozilo sve do 1913. godine. Njome se robu prevozilo nizvodno do Trenta ili Verone.

Na izgradnji željeznice bili su zaposleni mnogi radnici iz Trentina, koji je u to doba bio sastavni dio Tirola. U Trentinu je bolest svilene bube dovela do toga da su mnogi ostali bez posla pa su stoga posao potražili na sjeveru.

Bahnbau um 1883; Foto: Helmut Tiefen-thaler, Vorarlberger Landesbibliothek.

Lawinenschutz-Errichtung, 1905; Foto: Sammlung Josef Wilhelm Purtscher, Vorarlberger Landesbibliothek.

Mobilität - razvoj prometnih puteva

Tirol gilt als der Verkehrskontenpunkt zwischen Italien und Deutschland. Es profitiert von dem Transit. Doch Millionen LKWs rollen jährlich von Italien über den Brennerpass Richtung Bayern und retour, gefolgt von Millionen von PKWs, die Urlauber bergauf und bergab, auch nach Tirol, bringen.Tirol je jedno od najvažnijih prometnih čvorišta između Italije i Njemačke. Tirol ima koristi od tranzita. Jer svake se godine milijuni kamiona slijevaju iz Italije preko prijevoja Brenner u smjeru Bavarske i natrag, koje slijede i milijuni automobila koji dovoze turiste u planine i s planina, pa tako i u Tirol.

Der starke Verkehr führt zu hohen Schadstoffbelastungen in der Luft. Diese führen zu Atemwegs-, Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit den 1990er Jahren ergreift die Politik Maßnahmen. Doch die erzielten Verbesserungen werden durch zunehmenden Verkehr zunichte gemacht.Posljedica gustog prometa visoka je razina onečišćenja zraka, što uzrokuje nastanak respiratornih, plućnih i kardiovaskularnih bolesti. Od 1990-ih političari poduzimaju mjere za ublažavanje ovih problema. Međutim, sva poboljšanja nestaju s povećanjem prometa.

In Sachen Brenner-Transit hängt der Haussegen zwischen Tirol und Bayern oft schief. Tirol wirft Bayern vor, nicht genug zu unternehmen, um den Waren- und Personenverkehr auf die Schienen zu verlagern. Bayern findet Tirols Fahr-verbote durch Tiroler Gemeinden überzogen.

Tranzit preko Brennera loše utječe i na odnose između Bavarske i Tirola. Tirol optužuje Bavarsku da ne čini dovoljno kako bi se robni i putnički promet prebacio na tračnice. Bavarska smatra da su zabrane tranzitnog prometa kroz tirolske općine pretjerane.

Nun wird der Brennerbasistunnel gebaut, der den Schwerverkehr auf die Schiene bringen soll.

Mit dem Klimaticket kann man derweil mit Zug und Bus durch Österreich reisen. Klimaticket omogućuje prijevoz autobusom i vlakom cijelom Austrijom.

Trenutno se gradi "Brenner Base Tunnel" koji bi promet teretnih vozila trebao prebaciti na tračnice.

Tourismus für die Massen?

Der Tourismus in den Alpen entwickelte sich ab dem späten 19. Jahrhundert, als Vermögende in Kurorten wie Bad Gastein, Meran und Bad Ischl ihre Sommerfrische genossen. Möglich gemacht hatte diese ursprüngliche Form des Tourismus der Ausbau des Eisenbahnnetzes.Turizam se u Alpama razvio krajem 19. stoljeća kada su bogataši ljetno osvježenje potražili u ljetovalištima poput Bad Gastein, Meran i Bad Ischl. Te prve izdanke turizma omogućilo je širenje željezničke mreže.

Der Wandel für Tiroler Bauern kam in der Zwischen- und Nach-kriegszeit, als sich der Tourismus zur wichtigsten Einnahme-quelle entwickelte. Viele haben alles, was sie an Agrarflächen besaßen, an Investoren verkauft oder Ferienhäuser zum Vermieten gebaut.

Promjena za tirolske poljo-privrednike dogodila se u međuratnom i poslijeratnom razdoblju, kada se turizam razvio u najvažniji izvor prihoda. Mnogi su prodali poljoprivredna zemljišta koja su posjedovali investitorima ili izgradili kuće za odmor koje su iznajmljivali.

Viele Tiroler leben heute vom Tourismus, aber es gibt auch Leute, die (auch) von der Landwirtschaft leben, z.B. Almwirte.

Danas mnogi Tirolci žive od turizma, ali ima i ljudi koji žive (i) od poljoprivrede, npr. planinski gostioničari.

Lech-Zürs, 1959; Foto: Oskar Spang, Stadtarchiv Bregenz.

Ansichtskarte zwischen 1860 und 1926;Foto: Sammlung des Leibniz-Instituts für Länderkunde.

Ansichtskarte eines US-Amerikaners an seine Frau, 1894; Foto: Silas Mainville Burroughs collection.

Gottschaunalm auf 1.943 m.; Foto: Tom Hofer.

Tourismus für die Massen?

Obgleich nur 12% Tirols besiedelbar sind, liegen hier 5 der 10 nächtigungsstärksten Wintersportgemeinden Österreichs (Sölden, Ischgl, St. Anton, ...). Der Tourismus sichert einen Großteil der Einkommen, auch im Handel, im Gewerbe und in der Landwirtschaft. Jeder 4. Arbeitsplatz ist direkt von der Tourismus- und Freizeitwirtschaft abhängig.Premda je samo 12% Tirola naseljivo, ondje se nalazi 5 od 10 mjesta u Austriji s najvećim brojem noćenja tijekom zimske sezone (Sölden, Ischgl, St. Anton,...). Turizam osigurava velik dio prihoda, pa tako i u trgovini, obrtu i poljoprivredi. Svako 4. radno mjesto ovisi izravno o industriji turizma i zabave.

Durch die zusätzliche Verbauung an Berghängen steigt die Gefahr von Erosion und damit die Gefahr von Lawinen und Muren. Auch steigen die Preise für Immobilien immer weiter. Viele leiden unter der Konkurrenz am Wohnungsmarkt.Zbog masovnog turizma gradi se sve već broj luksuznih planinskih vila. Na obroncima planina nastala su sela luksuznih planinskih vila. Kako bi se mogle graditi luksuzne nekretnine, potrebno je napraviti mjesta. Dodatnom izgradnjom na obroncima planina raste opasnost od erozija, a time i opasnost od odrona zemlje i lavina. U tim mjestima rastu i cijene nekretnina, pri čemu mnogi osjećaju posljedice konkurencije na stambenom tržištu.

Wegen dem Massen-tourismus werden immer mehr Luxus-immobilien gebaut, sogenannte Chalets. Es entstehen ganze Chalet-Dörfer. Um diese zu bauen, muss man Platz schaffen.

Die Touristen kommen und gehen. In ihren Chalets bleiben sie unter sich. Am Dorfleben nehmen sie nicht teil. So stellt der Tourismus eine Belastungsprobe für die Dorfgemeinschaft da. Denn bei weitem nicht jede*r profitiert davon.Turisti dolaze i odlaze. U iznajmljenim planinskim vilama ostaju među sobom i ne sudjeluju u seoskom životu. Tako turizam postaje ispit izdržljivosti za seosku zajednicu, jer ne profitira baš svako od turizma.

Ferienanlage Hirschbachalm in Höfen; Foto: PtrQs.

Tourismus für die Massen?

Viele alpine Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Aufgrund des immer weiter fortschreitenden Ausbaus von Skigebieten und Tourismusunterkünften werden immer mehr Flächen zerstört. Der Klimawandel veranlasst die vom Tourismus abhängige Bevölkerung, immer höher zu bauen und immer mehr Schneekanonen einzusetzen, um Jahr für Jahr eine erfolgreiche Wintersaison zu garantieren. Mnogim alpskim životinjskim vrstama prijeti izumiranje. Zbog širenja skijališta i turističkog smještaja uništavaju se sve veća područja. Klimatske promjene uzrokuju da se stanovništvo nastanjuje u sve višim predjelima i da koristi sve veći broj snježnih topova kako bi iz godine u godinu zajamčili što uspješniju zimsku sezonu.

Touristen sollen mit spektakulären Megaevents im Hochge-birge bei Laune gehalten werden (z.B. dem Hannibal-Event auf dem Rettenbachgletscher bei Sölden). Das stört die Tierwelt, die vom Klimawandel getrieben auch immer höhere Lagen aufsucht, enorm. Doch an der Bergspitze ist nicht viel Platz!Turiste se želi zabaviti spektakularnim događajima visoko u planinama (npr. događajem Hannibal na ledenjaku Rettenbach kod Söldena.). To negativno utječe i na životinjski svijet koji uslijed klimatskih promjena također seli na sve veće nadmorske visine. No na vrhu planine nema mnogo mjesta!

Mit der Zerstörung der Flächen raubt man Tieren und Pflanzen die Lebensgrundlage.Uništavanjem zelenih površina životinjama i biljkama oduzima se životni prostor.

Bergwiese im Stubaital. Foto: Daniela Dämon.

Alpensteinbock im Nationalpark Hohe Tauern; Foto: Bernd Thaller.

Schneekanone; Foto: Asurnipal.

Alpenmurmeltier; Foto: Böhringer Friedrich.

Tourismus für die Massen?

Nachhaltiger Tourismus kann die negativen Auswirkungen des Massentourismus reduzieren. Als Tourist sollte man länger vor Ort bleiben und besser mit dem Zug statt mit dem Auto oder dem Flugzeug anreisen.Nachhaltig geführte Hotels sichern Arbeitsplätze vor Ort. Je mehr Einwohner*innen bei der Planung der Tourismusangebote beteiligt sind, desto besser. Die örtliche Kultur wird geachtet, Tiere und Pflanzen nicht als Attraktion ausgeschlachtet.

In Slawonien hat sich nachhaltiger Tourismus in den letzten Jahren entwickelt. Heute kommen Touristen aus der Stadt in slawonische Dörfer, um authentisches Dorfleben zu erleben. Darüber hinaus kann man die Region mit dem Fahrrad erkun-den. Die Sava-Route folgt auf 78 km dem Fluss Save. Die Radroute Euro Velo 6 verläuft 138 km durch Kroatien. In der Nähe von Ilok ist die Strecke aufgrund des Gefälles und der Vielfalt der Landschaft äußerst interessant. Održivi turizam u Slavoniji razvija se tek posljednih godina. Turisti iz grada danas dolaze u slavonska sela kako bi doživjeli autentični seoski život.No regiju se može istražiti i biciklom. Savska ruta duga 78 km prati tok rijeke Save. Euro Velo 6 je europska biciklistička ruta koja prolazi kroz Hrvatsku (138 km). Ruta je u okolici Iloka iznimno zanimljiva zbog nagiba i raznolikosti krajolika.

Osijek, Promenade; Foto: Roko Poljak.

Ilok, Weinberge; Foto: Slovas.

Ilok, Weinkeller; Foto: Igor Karacic.

Radweg Velo 6; Foto: MZaplotnik.

Održivi turizam može smanjiti negative posljedice masovnog turizma. Turistička bi mjesta trebali posjećivati na duže razdoblje, a donde doputovati vlakom a ne automobilom ili avionom.U hotelima koji se zauzimaju za održivi turizam posao nalaze lokalni zaposlenici. Time se osiguravaju radna mjesta. Što je više mještana uključeno u planiranje turističkih ponuda, to je ponuda bolja. Regionalna se kultura uvažava, a životinje i biljke ne iskorištavaju kao atrakcije.

...