Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zarząd Okręgu SBP w Opolu

tydzień bibliotek
2022

Patronat medialny

program

Biblioteka - świat
w jednym miejscu

Historia

Bibliotekarz Roku

Oferta bibliotek

Koła SBP w Regionie

Dołącz do nas!

tydzień bibliotek 2022

Inauguracja

Hasło Tygodnia Bibliotek

Materiały do pobrania

WIĘCEJ

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Zarząd Okręgu w Opoluzaprasza naJUBILEUSZ 70-lecia

STOWARZYSZENIA na OPOLSZCZYŹNIE

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

oraz inaugurację


TYGODNIA BIBLIOTEK

w Opolu10 maja 2022, godz. 13.00

Ogród Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

ul. Piastowska 20


W programie:

 • powitanie przez Przewodniczącą Zarządu Okręgu SBP - Katarzynę Pawluk
 • wystąpienie Przewodniczącej Zarządu Głównego SBP - Barbarę Budyńską
 • wystąpienia zaproszonych gości
 • wpis do KSIĘGI ZASŁUŻONYCH Tadeusza Chrobaka
 • wręczenie pamiątkowych exlibrisów wyróżnionym członkom SBP
 • wręczenie statuetki OPOLSKI BIBLIOTEKARZ ROKU 2022
 • koncert
 • wspomnienia, poczęstunekGrafika autorstwa Haliny FlegerWIĘCEJ

20 grudnia 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
wybrał hasło promujące XIX Tydzień Bibliotek.
Tegoroczna edycja TB odbędzie się pod hasłem
Biblioteka – świat w jednym miejscu.Hasło, zaproponowane przez Grażynę Piskorz, wicedyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, odnosi się do biblioteki jako mikro- i makrokosmosu jednocześnie. Z jednej strony książnica to swoista oaza w mieście, mały jego fragment, zaledwie punkt, z drugiej strony – drzwi do Universum.

Wystarczy wejść – i można być tu, a zarazem wszędzie. Wystarczy sięgnąć po tę lub inną książkę, by znaleźć się w XIX-wiecznej Anglii, w starożytnym Rzymie, na Tasmanii, Alasce, Antarktydzie, podróżować po Bliskim Wschodzie z Aleksandrem Macedońskim, a po Galii z Juliuszem Cezarem, budować kolej birmańską z jeńcami wojennymi lub przemycać literaturę wspólnie z bibliotekarzami z Timbuktu. Albo wyruszyć w Kosmos – ten rzeczywisty (z Johnem D. Barrowem? ze Stephenem Hawkingiem?) lub wyimaginowany (z bohaterami Trylogii kosmicznej C.S. Lewisa?).


Jest jeszcze jeden wymiar owego bibliotecznego Universum: tu zebrana jest wiedza o wszystkim. Tu można szukać odpowiedzi na pytania o literaturę i fizykę kwantową, o historię świata i wędkarstwo, o zmiany klimatyczne i twórczość El Greco. I żadne z tych pytań nie będzie głupie. Żadne nie pozostanie bez odpowiedzi.


Cały świat w jednym miejscu. Cała wiedza o świecie na wyciągnięcie ręki.

WIĘCEJ

Pakiet grafik promujących Tydzień Bibliotek 2022Zapraszamy do pobrania pakietu grafik promujących Tydzień Bibliotek 2022.

Pakiet zawiera:

 • plakat A4 promujący Tydzień Bibliotek 2022
 • kolorowankę
 • plakat z pustymi polami do własnych wpisów
 • grafikę pionową i poziomą
 • zakładkę
 • grafiki na media społecznościowe

Projekt plakatu tegorocznej edycji: Agata MałeckaPOBIERZW dniu 9 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Jury Konkursu na plakat promujący XIX edycję ogólnopolskiego programu „Tydzień Bibliotek”, odbywającego się w dniach 8-15 maja 2022 roku pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Na konkurs wpłynęły 142 projekty, z czego 109 było poprawnych pod względem formalnym.


Decyzją Jury zwyciężył projekt Agaty Małeckiej.Uzasadnienie:


Ciekawie zrealizowana typografia, graficzna anegdota, jak i wyjątkowy klimat sprawiły, że wśród wielu innych profesjonalnych prac, ten plakat wyróżniał się w zdecydowany i przekonywający sposób. Plakat ten w dowcipny i ciekawy graficznie sposób przedstawia temat zawarty w haśle konkursu. Biblioteka jako miejsce szczególne, którego zbiory wykraczają daleko poza wiedzę dotyczącą jedynie Ziemi i jej mieszkańców, gdzie nawet ewentualni sąsiedzi z innych planet znajdą dla siebie coś interesującego.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Zarząd Okręgu w Opoluzaprasza naJUBILEUSZ 70.lecia

STOWARZYSZENIA na OPOLSZCZYŹNIE

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

oraz inaugurację


TYGODNIA BIBLIOTEK

w Opolu10 maja 2022, godz. 13.00

Ogród Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

ul. Piastowska 18-20


W programie:

 • powitanie przez Przewodniczącą Zarządu Okręgu SBP - Katarzynę Pawluk
 • wystąpienie Przewodniczącej Zarządu Głównego SBP - Barbarę Budyńską
 • wystąpienia zaproszonych gości
 • wręczenie pamiątkowych exlibrisów wyróżnionym członkom SBP
 • wręczenie statuetki OPOLSKI BIBLIOTEKARZ ROKU 2022
 • mini koncert
 • poczęstunek
Grafika autorstwa Haliny Fleger
W dniu 9 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Jury Konkursu na plakat promujący XIX edycję ogólnopolskiego programu „Tydzień Bibliotek”, odbywającego się w dniach 8-15 maja 2022 roku pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Na konkurs wpłynęły 142 projekty, z czego 109 było poprawnych pod względem formalnym.


Decyzją Jury zwyciężył projekt Agaty Małeckiej.Uzasadnienie:


Ciekawie zrealizowana typografia, graficzna anegdota, jak i wyjątkowy klimat sprawiły, że wśród wielu innych profesjonalnych prac, ten plakat wyróżniał się w zdecydowany i przekonywający sposób. Plakat ten w dowcipny i ciekawy graficznie sposób przedstawia temat zawarty w haśle konkursu. Biblioteka jako miejsce szczególne, którego zbiory wykraczają daleko poza wiedzę dotyczącą jedynie Ziemi i jej mieszkańców, gdzie nawet ewentualni sąsiedzi z innych planet znajdą dla siebie coś interesującego.
tydzień bibliotek 2022

70 lat Stowarzyszenia na Opolszczyźnie

WIĘCEJ

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2022

Bibliotekarz Roku 2021

Idea konkursu

WIĘCEJ

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań. To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności.


*

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej. Liczą się dokonania, nie stanowisko w bibliotece. Nasi dotychczasowi laureaci są tego najlepszym przykładem. Popularyzując ich dokonania promujemy także zawód bibliotekarza, unikalny pośród innych zawodów, nie zawsze właściwie oceniany i doceniany, chociaż pełniący istotną rolę w rozwoju czytelnictwa, kultury, nauki i edukacji, a także w poszerzaniu form społecznej aktywności.


*

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie, spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku cieszącego się największym uznaniem w kraju.


*

Etap I organizują zarządy okręgów SBP, do których należy zgłaszać kandydatury na Bibliotekarza Roku. Każdy może zgłaszać kandydatów pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w Konkursie: osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek, członkowie SBP i innych organizacji, inne osoby, np. studenci), jak też struktury SBP, organizacje, dyrekcje bibliotek, szkół, redakcje czasopism zawodowych, lokalne władze (samorządowe, uczelniane).


*

Do przeprowadzenia wyborów w I i II etapie wszystkie zarządy okręgów SBP powołują Okręgowe Kapituły Konkursu Bibliotekarz Roku składające się co najmniej z członków zarządu okręgu oraz przewodniczących oddziałów. Kapituły powinny być powołane uchwałą zarządu okręgu.

Kapituły dokonują wyboru Bibliotekarza Roku danego okręgu/województwa.

W II etapie organizowanym przez Zarząd Główny SBP wybór Bibliotekarza Roku następuje wyłącznie na podstawie rankingów finalistów I etapu, ustalanych (jak w poprzednich latach) przez Okręgowe Kapituły Konkursu, z pominięciem własnego kandydata.


*

Wynik konkursu jest ogłoszony na portalu www.sbp.pl


WIĘCEJ

Gabriela Zaharańska

Opolski Bibliotekarz Roku 2021
Kierownik Filii nr 4
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

wykształcenie średnie bibliotekarskie
33 lata pracy w biblioteceGabriela Zaharańska - Opolski Bibliotekarz Roku 2021Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

W swojej bibliotece G. Zaharańska stworzyła przyjazną przestrzeń dla osób ciekawych świata i ludzi, zwolenników ekologicznych postaw oraz miejsce edukacji i rekreacji dla seniorów. Użytkownicy mają do dyspozycji wyposażoną w sprzęt salę spotkań, czytelnię internetową, nowocześnie zaaranżowaną przestrzeń biblioteczną oraz metodycznie gromadzony księgozbiór o tematyce turystycznej i podróżniczej. Rzeczowy, a jednocześnie serdeczny sposób nawiązywania kontaktów przez G. Zaharańską przekłada się na aktywizację coraz większej liczby użytkowników, szeroką promocję działań biblioteki oraz bliską współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami jak: Opolska Grupa Podróżnicza, Opolski Festiwal Podróżniczy, Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze czy Klub Seniora Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.


Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

G. Zaharańska jest inspiratorką, współtwórczynią i współrealizatorką Rodzinnego Festiwalu Podróżniczego 4 Strony Marzeń, który w ubiegłym roku był realizowany online dla młodych i starszych. Podróż od Krakowa, przez Turcję, Chiny aż do Amazonii zainteresowała ponad 2000 internautów. Z jej inicjatywy zorganizowano adresowany do uczniów w wieku 12-18 lat konkurs Moje marzenie na wykonanie prezentacji podróżniczej. Zadbała, aby ciekawe prace zostały nagrodzone przez sponsorów (Almatur Opole, Decathion Opole i Szkołę Języków Obcych). Przez cały rok organizowane były spotkania o wyprawach do Maroka, Laosu, Fukushimy, Turcji, Meksyku, Gruzji, w których 255 osób wzięło udział bezpośrednio, a 8555 online. Zorganizowano też szereg spotkań nt. środowiska przyrodniczego m.in.: Dzień Wróbla o znaczeniu małych ptaków w mieście, ORNITHOLICS o najbardziej dzikich i cennych przyrodniczych miejscach w kraju. Hitem 2021 r. stał się realizowany na FB cykl filmów: Niezwykłe opolskie drzewa prezentujący najciekawsze i najstarsze okazy w mieście. Do ekologicznych inicjatyw, zrealizowanych z Fundacją Pro Futura należy Akcja – wymianka, której celem było promowanie ekologicznej idei „zero waste”.


Istotnym polem aktywności G. Zaharańskiej jest społeczność seniorów, z którą stale współpracuje organizując cykliczne warsztaty „E-senior”, „Bibliotekarz w Klubie Seniora” oraz „Senior ze smartfonem”. Te ostatnie prowadzone przez profesjonalnego informatyka cieszyły się dużą popularnością. Chcąc przyciągnąć nowych użytkowników opracowała oryginalne zaproszenie do korzystania z oferty bibliotecznej, które dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową dotarło do wielu mieszkańców dzielnicy.


Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

G. Zaharańska zadbała o kontynuowanie organizacji wydarzeń umożliwiając oglądanie spotkań w czasie rzeczywistym i z odtworzenia. Wraz ze swoim zespołem przygotowywała materiały video, zamieszczane na FB Biblioteki o szerokiej tematyce ekologicznej, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wykorzystanie nowych technologii spowodowało, że w 2021 r. z całej oferty Filii skorzystało blisko 20 tys. odbiorców, odwiedzając bibliotekę, oglądając wydarzenia online w czasie rzeczywistym, bądź z odtworzenia w dogodnym dla siebie czasie.


Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Niewątpliwie największym osiągnięciem zawodowym G. Zaharańskiej jest szeroka rozpoznawalność Filii znanej w środowisku lokalnym jako miejsce związane z turystyką i ekologią. Jest pomysłodawczynią i realizatorką konkursów, warsztatów oraz cykli wydarzeń, które mają swoją markę, jak cykl spotkań z podróżnikami: Z 4 dookoła świata, który cieszy się ciągle rosnącym zainteresowaniem, czy pierwszy w mieście Rodzinny Festiwal Podróżniczy 4 strony marzeń, który odbył się w 2019 r. i został doskonale przyjęty w środowisku.


Cechy osobowościowe

G. Zaharańska jest osobą bardzo rzetelną, pracowitą, niezwykle zaangażowaną. Jej zawodowa aktywność to cecha nie do przecenienia, można na nią zawsze liczyć, służy pomocą, dzieli się doświadczeniem. Ma wyjątkowy dar komunikowania się z czytelnikami. Szczerze i z humorem rozmawia z czytelnikami-seniorami, dzięki czemu czują się dobrze w bibliotece. Wrażliwość na ludzi i naturę sprawia, że angażuje się w pomoc innym i działalność na rzecz upowszechniania postaw pro-ekologicznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, i choć skromnie ocenia swoją osobę, niewątpliwie stała się liderką w Filii. Ma dar pielęgnowania znajomości, również tych zawodowych, co przekłada się na tworzenie klimatu i bliskości ludzi wokół biblioteki.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2022

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

info

info

info

info

info

info

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Biblioteka
Uniwersytetu Opolskiego

Biblioteka
Politechniki Opolskiej

Muzeum
Uniwersytetu Opolskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

w Opolu
PROGRAM:10 maja 2022

godz. 18.00Spotkanie z Jackiem Hołubem

Promocja książki Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domachOgród Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

ul. Piastowska 20*11 maja 2022

godz. 17.00


Spotkanie z Arturem AndrusemOgród Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

ul. Piastowska 20*12 maja 2022

godz. 18.00


Ogród muzyki

Koncert wiolonczelowy Any Topalovic

We współpracy z Austriackim Forum Kultury w WarszawieOgród Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

ul. Piastowska 20Posłuchaj*17 maj 2022

godz. 18.00


Całą siła, jaką czerpię na życie

Debata wokół książki z udziałem redaktorów tomu

dr. Łukaszem Mikołajewskim i dr. hab. Piotrem Laskowskim,

oraz autorami niektórych pamiętnikówOgród Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

ul. Piastowska 20*WYSTAWY17 maja 2022

godz. 13.00


Historia w pocztówkach zapisana

Wernisaż wystawy


Galeria WuBePe

ul. Piastowska 20*


ekspozycja do 15 maja 2022


Po raz pierwszy światło ujrzały

Starodruki, zabytkowe grafiki i mapy


zakupione z dotacji przyznanej

przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2021 rokuGaleria WuBePe

ul. Piastowska 20*


miron białoszewski.kabaret kici… tyciMała Galeria

ul. Piastowska 20*


Stobrawski Park KrajobrazowyCzytelnia WBP

ul. Piastowska 20

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

w Opolu
PROGRAM:
Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

wystawa
Salonik Książki Zabytkowej PBW w Opolu oraz hol biblioteki

ul. Tadeusza Kościuszki 14Wystawę tworzą wybrane wydawnictwa reprezentujące eklektyczną kolekcję starych druków m.in.: encyklopedie, słowniki, podręczniki, mapy, tzw. piśmiennictwo użyteczne, dzieła literackie, pozycje dotyczące historii, historiografii i geografii, modlitewniki oraz teksty religijne i moralno-dydaktyczne. Prezentowane dzieła wydano m.in. w języku polskim, niemieckim, łacińskim, francuskim, greckim i arabskim.
*
Kolekcja starodruków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

– czyli historia książki od rękopisu do biblioteki cyfrowej

warsztaty
Realizowane w ramach projektu pn. Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie – ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych

z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020.Zajęcia adresowane są do uczniów:

 • szkół podstawowych
 • klas IV-VIII
 • oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.Zajęcia mają interdyscyplinarny charakter i są pretekstem do prześledzenia historii książki od wynalezienia czcionki aż po zaprezentowanie ich w cyfrowej postaci m.in. w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej, Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona, Federacji Bibliotek Cyfrowych, Europeanie.


Zajęcia będą integrowały wiedzę przedmiotową z różnych dyscyplin, będą sprzyjały zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów. Będą wyjątkową okazją do obejrzenia wybranych starodruków ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz dokumentacji dotyczącej prac konserwatorskich i restauratorskich.
Wszystkich zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt:


Monika Matkowska, email: matkowska@pedagogiczna.pl
tel. 77 453 66 92 w.117
Alicja Kisała, email: a.kisala@pedagogiczna.pl
tel. 77 453 66 92 w.122


Zajęcia odbywają się w PBW w Opolu przy ul. Kościuszki 14
*Przyłapani na czytaniu

konkurs fotograficzny

XI edycjaKonkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i regionu.

Tematem ocenianych fotografii jest czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na czytaniu.

Fotografie należy przesłać w wersji elektronicznej (w plikach .jpeg)

Termin nadsyłania prac: 05.06.2022 roku
Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowyPrzyłapani na czytaniu to polska edycja programu „Get Caught Reading” – kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media. Głównym pomysłodawcą programu jest Włoska Federacja Wydawców (Associazione Italiana Editori), w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki. Kampania, do tej pory znana i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemność. Jej celem jest nakłonienie coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. Przyłapani na czytaniu to także europejska inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania.*Z EKO-BAJKĄ DBAM O PRZYRODĘ

wystawa pokonkursowa

VII Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny


PBW w Opolu (I piętro) przy ul. Kościuszki 14Miejska Biblioteka Publiczna

w OpoluPROGRAM:
12 maja 2022

godz. 18.00


Opolskie – pełne przygód

Spotkanie z Pawłem Szpaląsala spotkań MBP

ul. Minorytów 4*WYSTAWY
9 maja 2022

godz. 18.00


Wernisaż wystawy 75x75

otwierający obchody jubileuszu 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu


Wystawę można oglądać do 31 maja 2022Galeria Zamostek

ul. Minorytów 4*


10 maja 2022

godz. 18.00


Wystawa Marcina SkupieniaFotogaleria

ul. Minorytów 4

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego

9-14 maja 2022PROGRAM:9-27 maja 2022


70 lat Biblioteki Uniwersytetu OpolskiegoHol na parterze Biblioteki Głównej

ul. Strzelców Bytomskich 2*


4-27 maja 2022


Nietypowe formy książki

Wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich


Hol na I piętrze Biblioteki Głównej

ul. Strzelców Bytomskich 2*


9-13 maja 2022

godz. 9.00-16.00


Kiermasz książek używanychHol na parterze Biblioteki Głównej

ul. Strzelców Bytomskich 2*


Biblioteka Główna zachęca do czytania


Każdy czytelnik, który w dniach 9–14 maja 2022

skorzysta z wypożyczalni którejkolwiek z bibliotek,

otrzyma zwiększony limit wypożyczeń

na kolejny rok o 5 woluminów!


Czytelnikom wypożyczającym książki na podstawie

wpłaconej kaucji limit zostanie zwiększony o 2 woluminy!


*


W dniach 09–14 maja 2022

zapraszamy wszystkich dłużników

do oddawania wypożyczonych książek

bez wpłacania opłat za przetrzymane zbiory biblioteczne.
Biblioteka Politechniki Opolskiej

5-11 maja 2022


PROGRAM:5 maja 2022

godz. 10.00-13.00


Myśl poza pudełkiem! - trening kreatywnościBiblioteka Politechniki Opolskiej - "laptopownia"

ul. gen. K. Sosnkowskiego 31

I piętro
Kreatywność jest obecnie jedną z kluczowych kompetencji na rynku pracy. Wspiera innowacyjne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów, pomaga w przystosowaniu. Ludzie kreatywni są bardziej pewni siebie i podchodzą do życia z większym optymizmem.


Jeśli chcesz sprawdzić w jakich obszarach jesteś najbardziej kreatywny i jak korzystać

ze swoich zasobów, przyjdź na warsztaty "Myśl poza pudełkiem!".


Dostaniesz narzędzia, które pomogą Ci zaktywizować twórcze myślenie i rozwinąć skrzydła.*


Prowadząca:

Justyna Weigt - kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów w Bibliotece Politechniki Opolskiej, trener kreatywności i multisensoryki, pasjonatka teatru i górskich wędrówek.


Dla kogo:

studenci i absolwenci Politechniki Opolskiej.


*5-6 maja 2022

godz. 16.00-19.00


Książka moim przyjacielem

Konkurs plastycznyDS Sokrates

ul. Małopolska 22Zapraszamy do tworzenia czyli wyrażania siebie, kreatywności, pokazania emocji, uczuć i pomysłów,

a przy tym do ciekawego spędzenia czasu i dobrej zabawy.*


Prowadząca:

Anna Jańdziak - dyrektor Biblioteki Politechniki Opolskiej, pasjonatka podróży dalekich i bliskich,

gór o każdej porze roku oraz zimowego szusowania i oczywiście... czytania - niezmiennie od lat.


Dla kogo:

mieszkańcy DS Sokrates w dwóch grupach wiekowych: 3-7 oraz 8-14 lat.
*11 maja 2022

godz. 12.00-14.30


Piknik fotograficzny z książką

Kulisy powstania sesji zdjęciowej w plenerzeWyspa Bolko (Opole)Wyjątkowe doświadczenie z fotografią! Dowiesz się jak zorganizować sesję zdjęciową w plenerze, dobrać dodatki oraz stylizację, poznasz atrakcyjne miejsca do odpoczynku z książką w Opolu.


*Prowadzące:

Wioletta Ernst, Joanna Tomasiewicz, Katarzyna Kurowska (Biblioteka Politechniki Opolskiej) specjalistki od bibliotecznych social media, pasjonatki fotografii, dobrej książki, mody i kulinariów - krótko mówiąc kobieca wszechstronność.


Dla kogo:

miłośnicy wypoczynku na łonie przyrody, pasjonaci czytania i fotografii (portretowej i krajobrazowej), osoby szukające inspiracji i nowych doświadczeń.Muzeum Uniwersytetu OpolskiegoPROGRAM:9 maja 2022

godz. 16.30


Meksyk prekolumbijski i obecny

Spotkanie z dr. inż. Antonim ŁuszczewskimMuzeum Uniwersytetu Opolskiego

Pl. Kopernika 11
dr. inż. Antonii Łuszczewski - specjalista z zakresu budowy maszyn przepływowych, związany z Politechniką Śląską w Gliwicach. Od 1981 r. pracownik naukowo-badawczy na Uniwersytecie Autonomicznym w mieście San Luis Potosi oraz w Institoto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM CEM) w Meksyku.

Autor 4 książek i kilkudziesięciu artykułów.


*


9 maja-30 września 2022


Dawne opolskie kramy, apteki i drogerie

wystawaMuzeum Uniwersytetu Opolskiego

Pl. Kopernika 11

info

info

info

info

Koło SBP
w Kędzierzynie-Koźlu

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2022

Koło SBP
w Namysłowie

Koło SBP
w Nysie

Koło SBP
w Strzelcach Opolskich

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2022

Zarząd Okręgu
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

45-017 Opole, ul. Minorytów 4

e-mail: opolski@sbp.pl

DZIĘKUJEMY

Where to sleep

Hotel Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor, 13

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh"

Reserve

Reserve

Reserve

Hostel Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor, 13

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh"

Hostel Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor, 13

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh"

From $ 170

From $ 60

From $ 20

123 456 789

123 456 789

123 456 789

MAP

Restaurant

Transport

Information point

Point of interest

Airport

Bike rental


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

General information

Documentation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Language

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Health insurance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Weather

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Special dates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Currency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

+info

+info

+info

+info

+info

+info


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

+info

+info

+info

+info

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

What to see and do

Ut wisi enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor

Japanese restaurant

Lorem ipsum dolor, 13

Where to eat

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh"

Lorem ipsum dolor

Mexican restaurant

Lorem ipsum dolor, 13

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh"

Lorem ipsum dolor

Italian restaurant

Lorem ipsum dolor, 13

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh"

+info

+info

+info

+info

Lorem ipsum dolor

Mediterranean restaurant

Lorem ipsum dolor, 13

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh"


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

123 456 789


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

123 456 789


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

123 456 789


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

123 456 789

TRANSPORT

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

+info

+info

+info


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

CONTACT

Lorem Ipsum dolor sit, 14

loremipsum@gmail.com

0123 456 789

www.loremipsum.com