Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

משימת הערכה בהיסטוריה- חלק יצירתי

מגישה ארין יחיאל

מצווה מס' 1
העדות: אל-שהאדה

המוסלמי מעיד על אמונתו באומרו את המשפט:
"אין אלוקים מלבעדי אללה ומוחמד הוא שליחו"
ממשפט זה נאמר ע"י כל מוסלמי פעמיים ביום ולפני מותו בטקס ההתאסלמות- 3 פעמים ובכל עת והזדמנות.

הידעת?

האבן השחורה היא אבן הנמצאת בפינה המזרחית של המבנה
הכעבה הממוקם במרכז המסגד הגדול שבמכה

מצווה מס' 2
התפילה: א-סלאת

המוסלמי צריך להתפלל 5 פעמים ביום. התפילה נעשת כשפניו של המוסלמי מכיוון מכה,
המוסלמי מחוייב ומוצרך להתפלל באיזור נקי וסטרילי. בימי שישי בצהריים רוב המוסלמים נוהגים להתפלל במסגד.
התפילה היא התכנסות של 40 איש.
לפני התפילה, המוסלמי פורס שטיח עליו הוא כורע, כמו כן עליו לרחוץ ידיים ולחלוץ נעליים.
לתפילת יום שישי נוספת דרשה העוסקת בעניינים דתיים, עברתיים ופוליטים

כל מוסלמי נידרש לתרום מכספו בהתאם למצבו הכלכלי לפחות פעם בשנה.
כספי הצדקה מחולקים למוסלמים עניים, לאלמנות ויתומים.
כמו כן הכספים נתרמים לצורכי האיסלם כמו בניית מסגדים.

מצווה מס' 3
הצדקה: א-זכאת

הידעת?

המוסלמים מאמינים שכאשר
הם תורמים את הכסף ומבצעים את המצווה ה-3
הצדקה מעלה את הבן אדם לדרגה של רוחניות.

המוסלמי צריך לצום במהלך חודש הרמדאן, שהוא על המוסלמים לצום מעלות השחר ועד שקיעת השמש בסוף החודש חוגגים המוסלמים את חג שבירת הצום:
"עיד אל פיטר"
במשך 3 ימים.

מצווה מס' 4 הצום: א-סום

מצווה מס' 5
העלייה לרגל: אל-ח'ג

כל מוסלמי חייב לעלות לפחות העם אחת בחייו לכעבה במכה.
ולהיטהר לצורך כך עולי הרגל מקיפים את הכעבה 7 פעמים ומנסים להגיע לאבן השחורה שבה.
בסוף העלייה לרגל חוגגים את חג הקורבן-
"עיד אל אדחא"

*ספר הקודש למוסלמים הוא הקוראן ועל פיו מתנהלים חייהם של המוסלמים.

הציור שציירתי-