Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

medialno-prawna

Klasa

od roku szkolnego 2022/2023

Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy interesują się prawem, mediami, stosunkami międzynarodowymi, historią, kulturą, literaturą, filozofią

przedmioty rozszerzone

język

polski

historia

wos

Współpraca

z biblioteką szkolną
oraz klubem wyspiańskiego

Biblioteka oferuje dostęp do wielu współczesnych publikacji. Chętni uczniowie mogą skorzystać z opieki i wparcia, a także szerokiej oferty konkursów artystycznych (fotograficznych, filmowych, recytatorskich i innych)

szansa dla artystów:

fmft

Festiwal Małych Form Teatralnych to impreza organizowana rokrocznie przez II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Daje młodym artystom szansę na zaprezentowanie talentów w róznych dziedzinach.

szkolna gazetka "fama"

szansą dla
młodych redaktorów

chór szkolny

Dla wybitnie uzdolnionych wokalnie wiele możliwoścci rozwoju oraz udział w przeglądach i konkursach oferuje chór szkolny pod batutą

prof. Agnieszki Treli-Jochymek

Szkolne koło debat

Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w prężnie funkcjonującym Szkolnym Kole Debat

sobieski parlament

Sobieski Parlament to projekt edukacyjny organizowany przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce oraz II LO im. Króla Jana III w Krakowie. Symulacja obrad Sejmu RP pozwoli uczestnikom na praktyczne poznanie skomplikowanego, polskiego procesu legislacyjnego.

współpraca

z
wydziałem polonistyki UJ

Cykliczne zajęcia z wykładowcami WP UJ dla uczniów tej klasy, a także możliwość uczestniczenia w wykładach dla studentów w zakresie kulturoznawstwa, literatury i współczesnego języka

współpraca z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

W trakcie ustaleń jest zakres współpracy z kierunkami: aktorstwo, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, prawo

wiele możliwości na co dzień

Wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych oraz w celu integracyjnym

wyjscia do kina

i teatru

Wyjścia do krakowskich muzeów w ramach zajęć lekcyjnych

LEKCJE MUZEALNE

Wycieczki integracyjne, spacery, wycieczki klasowe, możliwość organizacji obozu naukowego

wycieczki

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego; Olimpiada Medialna; Turniej Reportażu dyktanda; konkursy literackie

KONKURSY

I OLIMPIADY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

zapraszamy!