Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lisa oma ettepanekud!

TTG digiõpe - tagasivaade

Distantsõppe aeg

Väljakutsed

Võimalused

Kokkuvõte

Kliki silmakestele, et avada sisu!

Õpetajad distantsõppel

 • e-õppes kolmandikul digipädevus, ülejäänutel sundareng v totaalne mahajäämus
 • HT- ja metoodilised koolitused
 • varustamine vahenditega
 • veebiloengute abi (tehniline, metoodiline)
 • hindamise paindlikkusÕppijad distantsõppel

 • andragoogiline lähenemine (partnerlus, koostöö, kokkulepped, õppija vastutus ja motivatsioon, õpetaja kui juhendaja)
 • e-õppe- vrs tavaõppe õppijad
 • tavaõppe õppijate toetamine

Väljakutsed digiõppes

 • Inimressurssi on vaja juurde - HT kui hunt Kriimsilm - tehn ja met tugi, e-õppe kvalit ja organ sh tunniplaan
 • e-kursus kui “lapitekk” - õppematerjali nappus v kasutamise ebamugavus, erinevad keskkonnad, mis omavahel ei suhtle
 • liikumine õppijakesksele õppimisele
 • õpetaja tehnoloogiline ja metoodiline võimekus, teadmised õppedisainist, hindamise metoodika
 • täiesti eraldi pikk teema on õpetaja hübriidõppes/põimõppes - osa koolis, osa kodus
 • õpetaja roll kursusel


Tehnoloogia

 • üleminek Google Edu paketilt Office 365, MSTeams
 • tehnoloogia nöögib, üleöö uus tehnoloogia klassis


Kvaliteetsed ja e-kursused - kes koostab? milliseid oskusi vaja?

 • õpetaja kui aine sisu ja metoodilineekspert, õppedisainer, haridustehnoloog ja multimeediaspetsialist, lisaks eripedagoog, nõustaja, psühholoog? kas ootame õpetajalt liiga palju? Kentaur?
 • erasmus+projekt EDIT - õppedisainerite koolitajate koolitus
 • väga hea digivahendeid hõlmava ja tänapäevase (e-)kursuse loomine on tiimitöö, õpetaja ei suuda seda teha üksi


Õppijate digi ja sots pädevused

 • töö on tellija materjalist
 • kuidas tuvastada õppija sobivus, millised on tema vajadused
 • räägime andragoogikas ennastjuhtivast jne õppijast, tegel väga mitmekesised, erinevad vajadused, erivajadused


Üleni e-õppele ei saa minna - vajalik ka inimlik ühes ruumis suhtlus, arutelud, rühmatunnetus

Võimalused ja arengud


Helesinine unistus -

- õppedisaini ja õpiteooriate parimaid praktikaid arvestavad kursused

- õppija ise saab valida, mis teeb klassiõppes, mis e-kursustena v komb õppes


Kursustel rakendada õppedisaini printsiipe?

 • konstruktivistliku ja tradistioonilise õppimise parim võimalik sümbioos
 • UDL(Universal Design of Learning) printsiibid - kõi saavad õppida
 • Õppematerjal kättesaadavuse printsiibid,
 • Materjal visuaalsemaks, atraktiivsemaks, kaasavaks


Kursuse loomisse kaasata õppedisaineri oskustega inimesi ja tehnilist personali - kaasata pädevaid inimesi organsatsiooni seest ja ka väljast

Osad kursused 100% veebikursusteks- paraneb hariduse kättesaadavus.
Publiku kaasahaaramine?


Milliseid arenguvajadusi näete oma koolis seoses e-õppega/digiõppega?


Küsitlus miski veebivahendiga enne, kui hakkan TTTg mõtteid rääkima.

Ilmselt oleme kõik samas paadis ja paljud aspektid langevad kokku. kindlasti on ka erisusi...