Want to make creations as awesome as this one?

W grze należy wskazać poprawną odpowiedź (prawidłowe dokończenie zdania).

Transcript

PRACA MAGISTERSKA KAROLA

W tej teczce znajduje się rękopis pracy magisterskiej Karola.

Karol wkrótce ukończy studia polonistyczne i obroni pracę magisterską. Zanim jednak tego dokona będzie musiał poddać napisaną przez siebie pracę recenzji. Chciałby wypaść jak najlepiej i dlatego potrzebuje pomocy w kwestii wykorzystania w niej cytatów oraz zdjęć. Możesz pomóc Karolowi idąc do przodu, wskazując przydatne wskazówki. Możesz odmówić pomocy i wyjść. Decyzja należy do Ciebie.

umieszczanie jedynie fragmentów utworu we własnym utworze

nadanie przypisu odsyłającego odbiorcę do źródła oraz informacji na temat autora

umieszczanie jedynie całego utworu we własnym utworze

PRAWO CYTATU

Wyjątek funkcjonujący w ramach dozwolonego użytku. Warunkiem legalności cytatu jest (wskaż poprawne Twoim zdaniem dokończenie zdania) ... .

LICENCJE CC (CREATIVE COMMONS)

Najpopularniejsze wolne licencje stosowane w ramach dzielenia się utworami (z wyjątkiem oprogramowania). Dają możliwość (wskaż niepoprawne dokończenie zdania) ... .

kopiowania

twórcy zachowania praw autorskich w kilku przypadkach

rozpowszechniania

LICENCJA CC0 (CREATIVE COMMONS ZERO)

Utwór w ramach tej licencji, to utwór z domeny publicznej. W praktyce oznacza to ... (wskaż najbardziej poprawne dokończenie zdania).

konieczność podania nazwiska twórcy

konieczność podania źródła

korzystanie w dowolny sposób

LICENCJA CC BY

Zgodnie z założeniami możemy .... (wskaż właściwe dokończenie zdania).

korzystać w dowolny sposób

korzystać w dowolny sposób przy jednoczesnym podaniu nazwiska autora

korzystać w dowolny sposób przy jednoczesnym podaniu źródła

LICENCJA CC NC

Z założenia, utwór wykorzystujemy ... (wskaż poprawne dokończenie zdania).

w celach komercyjnych

w celach niekomercyjnych

LICENCJA CC SA

Licencja dotyczy ... (wskaż najbardziej prawdopodobną odpowiedź).

modyfikowania utworów

modyfikowania utworów z udostępnianiem ich na tej samej licencji co utwór pierwotny

modyfikowania utworów z podaniem źródła

LICENCJA CC ND

Licencja dotyczy utworów, względem których ... (wskaż właściwe dokończenie zdania).

możliwe jest przekształcanie przy jednoczesnym podaniu nazwiska autora

dopuszczalne jest jedynie wstawianie w wersji oryginalnej

dozwolone jest modyfikowanie

ZDJĘCIA

W przypadku zdjęć na licencji CC0 nie oznaczamy autora. Kiedy jednak użyjemy zdjęcia z inną licencją niż ta, to ... (dokończ zdanie tak, żeby było prawdziwe).

przywołujemy autora i notę licencyjną

wskazujemy autora i tytuł utworu

wskazujemy rodzaj licencji

Congratulations!