Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pisanki historyczno-

-geograficzne

PONIEDZIAŁEK

Podaj nazwę miasta o współrzędnych geograficznych: 31°46′43″N, 35°13′46″E. Krótko opisz jego związek ze Świętami Wielkanocnymi.


Nazwa miasta: …………………………….


Związek ze Świętami Wielkanocnymi: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

WIELKI CZWARTEK


„Ostatnia Wieczerza” to słynne malowidło ścienne Leonarda da Vinci. Znajduje się ono w refektarzu klasztoru przy kościele Santa Maria delle Grazie w Mediolanie.

Dlaczego dzieło to nie jest freskiem?

Podaj trzy przykłady w jaki sposób ulegało ono uszkodzeniom w ciągu wieków?

WTOREK

Na fotografiach poniżej przedstawiono trzy obiekty sakralne znajdujące się w Polsce. Obok każdego z nich podaj jego nazwę, wyznanie i nazwę miejscowości, w której się znajduje.

Dla ułatwienia podpowiadamy, że znajdują się one w województwach: dolnośląskim, podkarpackim i małopolskim. Pod spodem napisz, co je wszystkie łączy.

Nazwa: ………………………………………..

Wyznanie: …………………………………….

Miejscowość: …………………………………


Nazwa: ………………………………………..

Wyznanie: …………………………………….

Miejscowość: …………………………………Nazwa: ………………………………………..

Wyznanie: …………………………………….

Miejscowość: …………………………………

WIELKI PIĄTEK


Na podstawie Ewangelii według św. Jana historycy obliczyli, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu dnia 14 miesiąca nisan.

Podaj datę (dzień, miesiąc, rok) według kalendarza gregoriańskiego. W jakim dniu tygodnia i o której godzinie nastąpiła śmieć Zbawiciela?

ŚRODA

Na mapie numerami zaznaczono najstarsze polskie kalwarie. Podaj nazwy kalwarii zaznaczonych numerami: 1, 2, 4, 5. Podkreśl (lub zaznacz znakiem „X”) nazwę najstarszej z nich.1 - …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 - …………………………………………………………………………………………………………………………………….

4 - …………………………………………………………………………………………………………………………………….

5 - …………………………………………………………………………………………………………………………………….

WIELKA SOBOTA


Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie. Jednak niektóre tradycje ludowe pochodzą z czasów pogańskich.

Są one kultywowane tylko w pewnych rejonach Polski.


1. Jak nazywa się wielkanocny zwyczaj z okolic Wieliczki i Lednicy Górnej? W jakim dniu odbywa się to widowisko?

2. Jak nazywa się krakowski wielkanocny odpust? W jakim dniu się odbywa?

3. Jak nazywa się krakowskie święto obchodzone po pierwszej wiosennej pełni księżyca? Gdzie jest obchodzone?