Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KWIETNIOWI ANTYPIRACI 2022

Podejmij wyzwanie i rozwiąż zagadki, których myślą przewodnią jest wiedza na temat praw autorskich i własności intelektulnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W KOŻUCHOWIE

Licencja Creative Commons CC0

START

Zabierzemy Cię w podróż po bibliotece - szukaj ukrytych wskazówek, zadań
i zagadek. Zbieraj po drodze cyfry, które utworzą kod do sejfu - zapisz
je lub zapamiętaj!

Powodzenia :)

Zatem... ZACZYNAMY!

W pierwszym pomieszczeniu ukryta została definicja praw autorskich. Usiądź wygodnie
w fotelu
i zastanów się, gdzie jej szukać...

Definicja ukryta jest w książce leżącej na komodzie.

W pierwszym pomieszczeniu ukryta została definicja praw autorskich. Usiądź wygodnie
w fotelu
i zastanów się, gdzie jej szukać...

Definicja ukryta jest w książce leżącej na komodzie.

Ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania
z utworu i czerpania z niego korzyści.

PRAWA AUTORSKIE

To jeszcze nie wszystko, szukaj dalszych wskazówek zawartych w starej księdze, która zmieniła swoje położenie.

Własność intelektualna

Jest to obszerne pojęcie, które obejmuje wszelkie wytwory ludzkiego umysłu, to wytwór pracy twórczej człowieka.

Wszystko to, co wytworzy człowiek przy użyciu swojego intelektu, a co jest nowatorskie, dotychczas niespotykane. Są to w szczególności utwory, patenty czy znaki towarowe.

Wyposażony
w podstawową wiedzę możesz przejść dalej.

UWAGA!!!

Zanim to jednak uczynisz, odkryj pierwszą cyfrę kodu - szukaj na regałach, ale nie wśród książek!

PIERWSZA CYFRA KODU:

QUIZ

Rozwiąż quiz, który wykaże, czy dysponujesz wiedzą na temat praw autorskich.

START

QUIZ

Pytanie 1/5

Komu przysługują prawa autorskie?

Każdemu, kto korzysta z utworu.

Twórcy utworu.

BŁĄD!

QUIZ

Przykro nam, to zła odpowiedź!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ!

Na prawa majątkowe
i prawa osobiste.

Nie dzielą się na żadne kategorie.

QUIZ

PYTANIE 2/5

Na jakie kategorie dzielą się prawa autorskie?

BŁĄD!

QUIZ

Przykro nam, to zła odpowiedź!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ!

PYTANIE 3/5

Prawa autorskie dzielą się na dwie kategorie:
osobiste i majątkowe.
Jak można scharakteryzować prawa autorskie osobiste?

Osobiste prawa autorskie są niezbywalne i stanowią więź, połączenie twórcy z utworem.

Osobiste prawa autorskie chronią interesy finansowe twórcy. Można je przenieść.

QUIZ

BŁĄD!

QUIZ

Przykro nam, to zła odpowiedź!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ!

PYTANIE 4/5

Co to oznacza, że prawo autorskie reaguje następczo?

Nie można uchronić się przed kradzieżą zdjęć, czy treści

w internecie, ale można reagować, gdy dojdzie do naruszenia czyichś praw autorskich.

Znaki wodne, hasła i inne zabezpieczenia skutecznie chronią Twoją twórczość publikowaną w internecie przed kradzieżą.

QUIZ

BŁĄD!

QUIZ

Przykro nam, to zła odpowiedź!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ!

PYTANIE 5/5

Czy mamy pełną swobodę w robieniu zdjęć innym osobom?

Tak. Rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Nie, gdyż wizerunek podlega ochronie. Osoba, której prawo do wizerunku zostanie naruszone lub zagrożone, może wystąpić z roszczeniami.

QUIZ

BŁĄD!

QUIZ

Przykro nam, to zła odpowiedź!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ!

POWRÓT

BRAWO!

QUIZ

ROZWIĄZAŁEŚ QUIZ
I ZDOBYŁEŚ TRZECIĄ CYFRĘ KODU:

To główna sala naszej biblioteki.
Rozwiąż trzy zadania i zbierz pozostałe cyfry, by dostać się do sejfu. Powodzenia!

DO SEJFU

Z POWROTEM

Oto pomieszczenie, w którym znajduje się sejf. Kliknij w obrazek sejfu, żeby go powiększyć i wprowadzić kod.

Z POWROTEM

WPROWADŹ
PIERWSZĄ CYFRĘ:

BŁĄD!!!

POWRÓT

A TERAZ DRUGĄ:

BŁĄD!!!

POWRÓT

I KOLEJNE CYFRY:

BŁĄD!!!

POWRÓT

BŁĄD!!!

POWRÓT

BRAWO!!!

BŁĄD!!!

POWRÓT

GRATULACJE!!!

Zdobywasz dyplom, który możesz pobrać i wydrukować.

(W tym celu klikamy w pole dyplomu).

Dziękujemy za wspólną zabawę!

Licencja Creative Commons CC0

Start

Puzzle

Zaznacz
pOPRAWNĄ odpowiedź:

Przedmiotem praw autorskich może być utwór muzyczny, filmowy lub literacki.

01

PRAWDA

FAŁSZ

BŁĄD!!!

Zakres praw autorskich obejmuje także idee, pomysły i akty normatywne.

02

PRAWDA

BŁĄD!!!


FAŁSZ

ZAZNACZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ:

Serwisy społecznościowe mogą korzystać z Twojej twórczości na podstawie zgody, która nie ma formy pisemnej.

03

PRAWDA

FAŁSZ

BŁĄD!!!

Akceptując regulamin podczas zakładania konta, udzieliłeś Facebookowi, Instagramowi czy Twitterowi takiej zgody - niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie Twoich treści w ramach serwisu i w związku z nim.

ZAZNACZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ:

Akceptując regulamin udzielasz serwisom społecznościowym licencji na rozpowszechnianie Twoich treści w ramach serwisu i w związku z nim.

04

FAŁSZ

BŁĄD!!!

ZAZNACZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ:

PRAWDA

Twórcy utworu nie przysługuje prawo do decydowania o sposobie korzystania z utworu
i czerpania z niego korzyści.

05

PRAWDA

BŁĄD!!!

Twórca ma prawo zarabiać na swoich utworach. Prawa majątkowe mogą być przeniesione na inny podmiot w formie całkowitej lub częściowej.

FAŁSZ

ZAZNACZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ:

Prawo autorskie chroni wiadomości, informacje, twierdzenia i odkrycia z danego zakresu nauki.

06

PRAWDA

BŁĄD!!!


ZAZNACZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ:

FAŁSZ

Każde „słowo drukowane” jest utworem chronionym przez prawo autorskie.

07

PRAWDA

BŁĄD!!!

Przykład: Książka z zakresu nauk ścisłych, np. biologii czy fizyki, jako całość utworem nie jest, gdyż przeważające jej fragmenty są opisami eksperymentów, zawiera bardzo dużo wiadomości, twierdzeń, odkryć, prawd naukowych, a niewiele „literatury”.

FAŁSZ

ZAZNACZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ:

Zasady gier komputerowych lub planszowych nie są chronione przez prawo autorskie.

08

PRAWDA

FAŁSZ

BŁĄD!!!

ZAZNACZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ:

Udało Ci się!

Zapamietaj DRUGĄ

cyfrę kodu.

TO ZADANIE PRZEDSTAWIA NARZĘDZIE UMOŻLIWIAJĄCE DZIELENIE SIĘ SWOJĄ TWÓRCZOŚCIĄ I ZARZĄDZANIE PRAWAMI AUTORSKIMI.

START

Przy pomocy latarki znajdź ukrytą nazwę tego rozwiązania.

Możesz przeciągać latarkę, aby rozświetlić pomieszczenie. Następnie kliknij

w odpowiedź.

Licencje Creative Commons

CREATIVE COMMONS

To różnorodny zestaw warunków licencyjnych - swobód i ograniczeń.

DOBRZE!

Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne.

Autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi.

Wszystkie oferowane przez Creative Commons licencje i narzędzia są darmowe.

Znajdź wszystkie podane tutaj informacje,

a następnie zapamiętaj ich liczbę - wtedy przejdziesz dalej.

Ile informacji na temat CREATIVE COMMONS było podanych
na poprzedniej stronie?

Wybierz odpowiednią cyfrę!

BŁĄD!

To nie jest poprawna odpowiedź!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ!

Świetnie radzisz sobie w ciemności!

Udało Ci się zdobyć OSTATNIĄ cyfrę kodu:

POWRÓT