Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

Transcript

BECAS MINISTERIO 2022-2023

ESTUDOS UNIVERSITARIOS(GRAO E MÁSTER)

Novidade importante!

Para que estudos e de canto é a axuda?

Como fago a solicitude?

Preguntas frecuentes

PRAZOS

ESTUDOS E CONTÍAS

REQUISITOSE OBRIGAS

SOLICITUDE

+ INFO

30 marzo - 12 maio 2022

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

DESCARGAR A CONVOCATORIA

Xerais, académicos e económicos

Vídeo explicativo

PRESENTACIÓN ONLINE

Dto. Orientación IES M. Chamoso Lamas

ESTUDOSA)Curso de acceso á universidade para maiores de 25 anos (impartido por universidades públicas)B)Ensinanzas universitarias para títulos de GRAO E MÁSTER.NON SE INCLÚEN:- estudos de 3º ciclo ou doutorado- estudos de especialización- títulos propios das universidadesCONTÍAS- CONTÍA FÍXA + CONTÍA VARIABLE

REQUISITOS XERAIS- Ser español/a ou ter a nacionalidade dun estado membro da UE (ver na páxina do Ministerio que opcións tes si eres cidadán da UE ou se non o eres).- Non posuír un título de nivel igual ou superior.REQUISITOS ACADÉMICOS1º CURSO DE GRAO- Matricularte de 60 créditos. Tamén poderás ter beca (con limitacións e requisitos especiais) matriculándote de, polo menos, 30 créditos.- Ter mín. un 5 na proba ou ensinanza que che da acceso á Universidade. Se accedes mediante ABAU, non se terá en conta a parte específica [0.60 Media Bach + 0.40 ABAU]2º CURSOS DE GRAO E POSTERIORESENXEÑERÍAS E ARQUITECTURA- Matricularte de60 créditos. Tamén poderás ter beca (con limitacións e requisitos especiais) matriculándote de, polo menos, 30 créditos (consultar excepcións)-Que te matricularas do mesmo mínimo nº de créditos que o curso pasado-Aprobar un MÍN. do 65% dos créditos en que estabas matriculada/o o curso pasadoCIENCIAS- Matricularte de60 créditos. Tamén poderás ter beca (con limitacións e requisitos especiais) matriculándote de, polo menos, 30 créditos (consultar excepcións)-Que te matricularas do mesmo mínimo nº de créditos o curso pasado-Aprobar un MÍN. do 65% dos créditos en que estabas matriculada/o o curso pasadoCIENCIAS DA SAÚDE- Matricularte de 60 créditos. Tamén poderás ter beca (con limitacións e requisitos especiais) matriculándote de, polo menos, 30 créditos.-Que te matricularas do mesmo mínimo nº de créditos o curso pasado-Aprobar un MÍN. do 80% dos créditos en que estabas matriculada/o o curso pasadoCIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS, ARTES E HUMANIDADES- Matricularte de 60 créditos. Tamén poderás ter beca (con limitacións e requisitos especiais) matriculándote de, polo menos, 30 créditos.-Que te matricularas do mesmo mínimo nº de créditos o curso pasado-Aprobar un MÍN. do 90% dos créditos en que estabas matriculada/o o curso pasadoMÁSTER 1º CURSO- Matricularte de 60 créditos. Tamén poderás ter beca matriculándote de, polo menos, 30 créditos.- Ter una media de5puntos nos estudos que dan acceso ao máster (sexa habilitante ou non). Multiplica a nota media da carreira coa que accedes ao máster por 1.17 se foi unha enxeñería ou arquitectura.MÁSTER 2º CURSO- Matricularte de60 créditos. Tamén poderás ter beca matriculándote de, polo menos, 30 créditos.- Aprobar o 100%dos créditos matriculados no curso anterior.- Ter unha nota media de 5 puntos no 1º curso do máster, sexa ou non habilitante.REQUISITOS ECONÓMICOS-Tamén se valorará a situación económica da unidade familiar no exercicio do 2021. Durante o verán, informarante sobre se cumpres ou non o requisito.-Podes consultar en que casos terás ou non dereito a beca así como os umbrais da renta no enlace da presentación e tamén aquí:https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/que-necesitas.html#requisitos-generalesQué necesitasTienes que cumplir todos los requisitos para tener derecho a recibir la beca, es decir, los requisitos generales, los económicos y los académicos. Si...BecaseducacionOBRIGAS- Debes cumprir coa obriga de EMPREGAR O DIÑEIRO PARA A SÚA FIN: estudar, asistir a clase e aprobar as asignaturas do curso.- Terás que DEVOLVER A BECA si: 1. ANULAS a túa matrícula 2. NON SUPERAS O 50% dos créditos matriculados nas convocatorias ordinaria e extraordinaria. 3. DASTE DE BAIXA no centro de estudos durante o curso 4. NON PRESENTAS O PROXECTO DE FIN DE CARREIRANestes casos, terás que devolver toda a cantidade de diñeiro que recibiras, salvo por non ter superado o porcentaxe mín. de créditos. Neste último caso, non terás que devolver o importe de matrícula!

PASOS PARA TRAMITAR A SOLICITUDE1.Entra naSEDE ELECTRÓNICA2.REXÍSTRATE.Si xa o fixeches outro ano, a conta empregada é válida. Se nunca o fixeches antes, rexístrate e segue os pasos para "crear una cuenta".3. COMPLETA O FORMULARIO ONLINE.*En este paso, no te pediremos que aportes documentación porque las unidades encargadas de la tramitación de becas consultarán todos los datos necesarios para comprobar que reúnes los requisitos para solicitarla. Solo en determinados supuestos te pediremos que aportes algún documento concreto.

Aínda que non teñas claro o que vas estudar o ano que ven....HAI QUE SOLICITAR A BECA ANTES DO 12 DE MAIO!!Non deixes todo para o último momento, pois poden pedirche información ou documentos que tes que preparar.