Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Os sons do Castelo

Índice

Equipos

Como o imos facer?

Que imos facer?

Que imos facer?

Imos colaborar co alumnado de EI para transformar o seu castelo en algo interactivo

PARTICIPANTES: 3ºA, 3ºB, 3ºC, 4ºA E 4ºB

Que imos facer?

Como o imos facer?

Pois antes de nada algo de teoría

Sabedes o que é un circuíto aberto e un pechado?


Un circuíto eléctrico é a unión de dous ou máis elementos que permiten a circulación da corrente eléctrica .

Aberto

Pechado

A diferenza entre un e outro é que cando un circuíto está pechado, a electricidade pode circular, mentres que se está aberto non.


O efecto é similar a unha estrada (circuíto) na que hai unha ponte levadiza ( interruptor); cando este se elebra (abre), os automóbiles (electróns) non pode circular.

.

Como o imos facer?

Os materiais condutores permiten que a electricidade pase por eles. Os metais son bos condutores e, polo tanto, os cables eléctricos están feitos de cobre.

Os illantes non permiten que a electricidade pase por eles . A madeira, o papel e o plástico son illantes.

Como o ios facer?

Pois ben, para facer funcionar o makey- makey todo o que hai que facer é pechar circuítos entre o condutor marcado co rótulo “ EARTH” (terra) e calquera dos condutores marcados coas frechas, ou os rótulos “ SPACE” ou “CLICK” ou as letras W, A, S, D, F, G.


.

Como o imos facer?

Isto faise simplemente conectando un cable ou algún material condutor entre “ EARTH” e o condutor que nos interese probar. Podemos usar os cables con terminacións de pinza de crocodilo que veñen incluídos no kit makey- makey.

Cables de pinza de crocodilo

Agora xa podemos programar!

Cada grupo teredes os audios dunha eula de Educación Infantil sobre termos dos castelos.


En total serán 3 audios

Como o imos facer?

MOI IMPORTANTE!

Tedes que escoller ben a que tecla asociades cada son.

Hai que facer este miniprograma con cada un dos 3 sons que teredes. Tendo coidado de cambiar a letra/tecla que corresponda.

As letras que usaremos serán a W, A e S

Como o imos facer?

O grupo que vaia rematando probará o seu programa coa placa Makey Makey.

Equipos

Escudo
Muralla
Raíña e rei

Equipo 1 -3 anos A

Patio de armas
Torre da homenaxe
Ponte elavadiza

Camiño de rolda
Reixa
Armadura

Equipos

Equipo 2 -3 anos B

Equipo 3 -4 anos A

Tedes os sons que precisades nunha carpeta do escritorio do voso ordenador co nome Sons do Castelo

Xograres
Monxes e relixiosos
Os cabaleiros

Equipo 4 -4 anos B

Estandarte
Bufón
Artesáns

Torre de garda
Amea
Foso

Equipos

Equipo 5 -5 anos A

Equipo 6 -5 anos B

Tedes os sons que precisades nunha carpeta do escritorio do voso ordenador co nome Sons do Castelo

Fin

bo traballo!

Bibliografía

Sobre o circuíto e Makey Makey:

https://code.intef.es/algo-de-teoria/