Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

DESPRÉS DE L'ESO QUÈ?

AJUDA'M A DECIDIR...... A SOMIAR.....

2

1

4

ÍNDEX

Presa de decisions

Sistema educatiu

2

3

Batxillerat

Itineraris

Formació Professional

4

5

6

Preinscripcions 22-23

PFI

7

8

Què haig de conèixer?

1

1

QUÈ HAIG DE CONÈIXER PER PODER DECIDIR?

L'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL REQUEREIX EL CONEIXEMENT DE.....

AUTOCONEIXEMENT

OFERTA ACADÈMICA

MÓN LABORAL

Menú

Personalitat

Habilitat

Competències

Valors

Interessos

Professions

Expectatives

Perfil professional

Sistema educatiu

Itineraris formatius

2

QUÈ INFLUEIX A L'HORA DE PRENDRE UNA DECISIÓ SOBRE EL FUTUR ACADÈMIC?


FACTORS EN LA PRESA DE DECISIONS

La situació econòmica familiar i/o personal.

Lloc i tipus de centre escollit.
Durada dels estudis i preu.
La perspectiva de la professió:
remuneració, situació, atur...

ECONÒMICS

Les professions de la

família (simpatia o antipatia).
Les expectatives dels pares
(possibles pressions).

FAMILIARS

La moda i els estereotips.

L’opinió de les amistats.
Les professions.
Els estudis de l’entorn proper.

SOCIALS

L’edat.

El gènere.
Les capacitats físiques.
La personalitat.
Les aspiracions.
La maduresa.

PERSONALS

EDUCATIUS

Rendiment acadèmic, aprofitament dels estudis realitzats,

els hàbits assolits...
Opinions del/a tutor/a, professorat, orientadors...
Les condicions i el sistema d’accés a les professions
(selectivitat, proves específiques...).

Menú

3

ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIU


SENSE ESO

ESO

Programes de formació i inserció PFI

Batxillerat

Ensenyaments professionals de música

Ensenyaments professionals de dansa


Cicles formatius arts plàstiques i disseny

Ensenayments esportius

Formació professional

Ensenyaments superiors art dramàtic

Ensenyaments superiors disseny

Ensenyaments sueriors dansa

Ensenyaments superiors música

Menú

Estudis universitaris

Ensenyament superiors bens culturals

ALTRES ENSENYAMENTS:

Idiomes

Escola adults

Ensenyaments professionals d'arts escèniques

CLIQUEU DAMUNT ELS ESTUDIS QUE ES VULGUI AMPLIAR INFORMACIÓ

PROVES D'ACCÉS

PROVES D'ACCÉS

4

QUINS CAMINS PUC SEGUIR?


Menú

DURADA: 2 cursos acadèmics

ACCÉS: titulació d'ESO

MODALITATS: Ciències i tecnologia; humanitats i ciències socials, arts i general

TITULACIÓ: Batxillerat.

ITINERARIS FORMATIUS

BATXILLERAT

DURADA: 1 o 2 cursos

GRAU MITJÀ:

ACCÉS: titulació d'ESO o superació proves accés l'any que fas 17 anys.

TITULACIÓ: Tècnic grau mitjà.

GRAU SUPERIOR:

ACCÉS: titulació de batxillerat o de cicle de grau mitjà o bé superació proves accés l'any que fas 19 anys.

TITULACIÓ: Tècnic grau superior.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

DURADA: 1000 HORES

ACCÉS: tenir entre 16 i 21 anys i no disposar del graduat en ESO.

TITULACIÓ: Certificat professional.

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Clica per accedir a més informació de l'oferta formativa

Info

5

BATXILLERAT


MODALITATS DE BATXILLERAT

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Alumnes motivats per les ciències experimentals, les matemàtiques, la sanitat, els processos tecnològics...

+info

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, l’administració pública, les relacions públiques, la publicitat, el turisme...

+info

+info

ARTS (arts plàstiques, imatge i disseny o música i arts escèniques

Alumnes interessats en els fenòmens artístics, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, l’animació cultural i social...

Matèries comunes

Matèries de modalitat

Matèries optatives

Batxillerats
afins

GENERAL

Alumnes interessats a desenvolupar capacitats pròpies de diferents camps cientificoculturals, per perfilar el seu itinerari formatiu i professional.

Menú

MATÈRIES


Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Educació Física

Filosofia


Treball de recerca

Història de la filosofia

Història

Matèries de modalitat: Ciències i tecnologia


Matemàtiques I i II

Biologia Ii II

Geologia i Ciències Ambientals I i II

Dibuix tècnic I i II

Física I i II

Química I i II

Tecnologia i Enginyeria I i II


Matèries de modalitat: Humanitats i ciències socials


Llengua i Cultura Llatina I i II

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II

Economia

Empresa i Models de Disseny de Negoci

Llengua i Cultura Grega I i II

Història de l’art

Història del món contemporani

Literatura castellana

Literatura catalana

Literatura universal

Geografia


Matèries de modalitat: General


Matemàtiques Generals (1r)

Ciències Generals (2n)

Economia i Emprenedoria

Moviments Culturals i Artístics

Una altra matèria de qualsevol modalitat.


Matèries de modalitat: Arts plàstiques, imatge i disseny


Cultura audiovisual I i II

Dibuix artístic I i II

Dibuix tècnic I i II

Disseny

Volum

Projectes artístics

Fonaments artístics

Tècniques d'expressió graficoplàstica


Matèries de modalitat: Música i arts escèniques


Anàlisi musical I i II

Arts Escèniques I i II

Cor i tècnica vocal I i II

Cultura Audiovisual

Llenguatge i pràctica musical

Història de la música i de la dansa.

Literatura dramàtica

Optatives anuals de 1r curs


Totes les modalitats:

- Biomedicina

- Funcionament de l'Empresa

- Formació i Orientació Personal i Professional

- Món Clàssic

- Segona llengua estrangera

- Psicologia


Arts:

- Creació Fotogràfica i Cinematogràfica

- Llenguatges Artístics Contemporanis

- Projecte de Comissionat d'Exposicions


Optatives trimestrals de 1r curs


Totes les modalitats:

- Reptes Científics Actuals (Biologia i Geologia)

- Creació Literària

- Matemàtica Aplicada

- Problemàtiques Socials

- Reptes Científics Actuals (Física i Química)

- Comunicació Audiovisual

- Robòtica

- Ciutadania, Política i Dret


Arts:

- Publicitat

- Música i Comunicació

- Disseny en 2D i 3D

- Taller de Creació Escènica


6

FORMACIÓ PROFESSIONAL- Cicles formatius de formació professional de grau mitjà de règim general.


CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)

+info


- Cicles formatius de formació professional de grau superior de règim general.


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

+info


Formació professional DUAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Requisits d’accés


Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà:

 • Haver superat la ESO
 • En cas de no disposar del Graduat en Educació Secundària Obligatòria, superar una prova o un curs d’accés, a més de tenir 17 anys o complir-los durant l’any en què es realitza la prova o curs.Alternatives després dels Cicles Formatius de Grau Mitjà


Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà:

 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 • Batxillerat
 • Món laboral

Requisits d’accés


Cicles Formatius de Grau Superior:


 • Titulació Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
 • Haver superat la batxillerat.


Alternatives després dels Cicles Formatius de Grau Superior


Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior:

 • Altres Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Estudis Universitaris
 • Món laboral


La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. Els objectius són:

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants de formació professional.


El Departament d'Educació impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s'adeqüin a les necessitats del mercat laboral.


Beneficis

La formació dual aporta als alumnes:

 • millorar el currrículum professional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • reconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a l'empresa

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny

Ensenyaments de Música

Ensenyament de Dança

Títols propis d'Arts Escèniques

Ensenyaments Esportius

Ensenyaments Artístics Superiors de Grau o Màster

FAMÍLIES PROFESSIONALS

 • ACTIVITATS AGRÀRIES
 • ACTIVITATS FÍSICO ESPORTIVES
 • ACTIVITATS MARÍTIMOPESQURERES
 • ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
 • COMERÇ I MÀRQUETING
 • ARTS GRÀFIQUES
 • IMATGE I SO
 • EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
 • ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
 • FABRICACIÓ MECÀNICA
 • FUSTA, MOBLE I SURO
 • SEGURETAT I MEDI AMBIENT

 • HOTELERIA I TURISME
 • IMATGE PERSONAL
 • INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
 • INFORMÀTICA/ COMUNICACIÓ
 • TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
 • INSTAL..LACIÓ I MANTENIMENT
 • QUÍMICA
 • SANITAT
 • SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
 • TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL.
 • ENERGIA I AIGUA

Ensenyaments artístics

Ensenyaments esportius

QUÈ TENIM AL BAIX EMPORDÀ ?

L'oferta de cicles formatius de la zona permet varietat d'itineraris dins les famílies professionals.

ALTRES CENTRES AMB UNA OFERTA ESPECÍFICA:

CIFOG (privat)


Escola Tècnica de Girona (privat)

Escola d'arts i disseny d'Olot (públic)

Menú

Institut Baix Empordà (Palafrugell)Cicles formatius de grau mitjà


 • Gestió administrativa
 • Gestió administrativa, d’àmbit jurídic
 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 • Electromecànica del vehicle
 • Cuina i gastronomia
 • Forneria, pastisseria i confiteria


Cicles formatius de grau superior


 • Administració i finances
 • Direcció de cuina.
 • Guia, informació i assistència turística
 • Sistemes electrotècnics i automatitzats.

Institut PalamósCicles formatius grau mitjà.


 • Cures d’auxiliar d’infermeria.
 • Sistemes microinformàtics i xarxes.
 • Atenció a persones en situació de dependència.
 • Farmàcia i parafarmàcia.


Cicles formatius grau superior


 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. Informàtica i comunicacions.Institut MontgríCicles formatius de grau mitjà:


 • Tècnic en activitats comercials.
 • Tècnic en conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural.

Institut de la Bisbal d’EmpordàCicles formatius de grau mitjà:


 • Tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny en terrisseria.
 • Tècnic en gestió administrativa.
 • Tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència.
 • Tècnic en jardineria i floristeria.


Cicles formatius de grau superior:


 • Tècnic o tècnica superior en integració social.

Institut Sant Feliu de GuíxolsCicles formatius de grau mitjà:


 • Activitats comercials.

 • Estètica i Bellesa

 • Instal.lacions elèctriques i automàtiques.

 • Gestió administrativa.

 • Manteniment de vaixells.

 • Perruqueria i estètica capil.lar.


Cicles formatius de grau superior:


 • Gestió de vendes i espais comercials.

 • Administració i finances.

 • Educació infantil.

CIFOGEls Cicles que oferim a l'Escola són:


 • FGM d'Assistent al Producte Gràfic Interactiu.
 • CFGS d' Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius.
 • CFGS de Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles.
 • CFGS de Fotografia i Il·luminació.

Pàgina web CIFOG


Escola Tècnica de GironaCicles formatius grau mitjà:


 • Electromecànica de vehicles
 • Carrosseria

Cicles formatius grau superior:


 • Automoció.
 • Automoció especialitat mecànica de competició.


Programes de formació i inserció (sense graduat en ESO):


 • Manteniment d'equips informàtics.
 • Manteniment de vehicles


Pagina web Escola Tècnica de Girona

Escola d'Art i de Disseny d'OlotCicles formatius de grau mitjà:


 • Revestiments murals
 • Assistència al producte gràfic imprès


Cicles formatius de grau superior:


 • Il·lustració
 • Pintura
 • Projecte i direcció obres interiors
 • Gràfica publicitària
 • Escultura
 • Fotografia


Graus universitaris:


 • Disseny d'interiors
 • Disseny gràfic

7

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ


Programes de formació i inserció (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció, són una altra de les possibles opcions per a aquells alumnes que no han finalitzat l’ESO. Aquests programes possibiliten la reincorporació al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i faciliten l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

En el cas de Palafrugell i rodalies s'ofereixen els següents programes de formació i inserció:


* Auxiliar de Serralleria i construccions metàl·liques.
* Auxiliar de vivers i jardins.
* Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració.
* Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

Menú

+info

Requisits d’accés • Tenir un mínim de 16 anys (complerts o complir-los durant l’any en curs) i no superar els 21 anys.
 • No disposar del graduat en Educació Secundaria Obligatòria.
 • No seguir estudis en el sistema educatiu ni participar en altres accions de formació, en el moment d’iniciar el programa.


Alternatives després de la Formació professional Bàsica


 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Accés directe a cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el Programa de Formació i Inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

8

PREINSCRIPCIONS 22-23

Fes seguiment de la teva sol·licitud

Presenta la teva sol·licitud

Busca la teva escola

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

1

2

3

4

5

Informa't dels criteris d'assignació de places

Coneix dates claus del calendari

7

6

Formalitza la matrícula

Assabenta't de la plaça obtinguda

Info

Menú

Sol.licitud de preinscripció CFGM: Del 20 al 26 d'abril.

Sol.licitud de preinscripció al Batxillerat: Del 20 al 26 d'abril.

Sol.licitud de preinscripció als Programes de Formació i Inserció: Del 2 al 13 de maig.

Menú

3

¡GRÀCIES!

2

1

4

A decidir!!