Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Skolas karoga stāsts Autors: Kocēnu pamatskolas 7.a klases skolniece, skolas muzeja aktīviste Kitija Vantere Darba vadītājas: Kocēnu pamatskolas muzeja pedagoģe Elga Olmane un vēstures skolotāja Iveta Klāva Kocēni 2022

Vēsture 1940.gada 4.februārī - skolas pārziņa Jāņa Dāldera iesniegums IM Tautskolu direkcijai par atļauju izgatavot skolas karogu 1940.gada 17.aprīlis - Skolu departamenta atļauja iegādāties karogu par Valsts prezidenta, bijušo audzēkņu un skolas labvēļu ziedotiem līdzekļiem. Skatīt dokumenta norakstu šeit 1940.gada 17.jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena, karogs netiek izgatavots 1989.gada 20.decembris – skolotāja Valda Orlova vēstule un Valsts vēstures arhīva materiāli par skolas karogu. Skatīt skices un V. Orlova vēstuli 1991.gada sākums – Kocēnu pamatskolas karoga izgatavošana pēc 1940.gadā apstiprinātā parauga 1991.gada 24.maijs – skolas karoga iesvētīšana Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcā Kocēnu skolas – Apsīšu Jēkaba pamatskolas – karoga meta darinātājs Andris Vinklers. Karoga iesvētīšana (Video filmas apraksts. Filmas ieraksts nav saglabājies) Neaizmirstama diena Kocēnu skolas vēsturē ir 1991.gada 24.maijs. Tā ir diena, kad tiek iesvētīts Kocēnu pamatskolas karogs un skolas Latvijas valsts karogs. Visi skolēni, skolotāji, daudzi vecāki un citi kocēnieši sapulcējušies Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcā. Sākas svētbrīdis. Skan ērģeles. Skolas koris pirmo reizi savā vēsturē sagatavojis garīgas dziesmas un dzied ērģeļu pavadībā. Diriģē mūsu skolas absolvente Marika Rolmane. Skan neparasti svinīgi. Visi gaida karoga ienešanu. Pa baznīcas galveno eju Madara Kūna, Ingars Upīte, Diāna Miķelsone, Ivo Drillis nes skolas sarkan-balt-sarkano karogu. Aiz tā Saiva Burka, Anvars Gaugers, Linda Ārgale, Uģis Šics ienes skolas karogu. Mācītājs A.Kavacis saka svētrunu un iesvēta abus karogus. Kocēnos pie skolas skolēnu goda sardze nostājusies visā skolas galvenā celiņa garumā. Skolas karogs svinīgi tiek nodots 9.klases goda sardzei – Gintam Jurkānam, Ilonai Brusovai, Inesei Juitinovičai. Direktore Ņina Zavacka uzrunā klātesošos un dod vārdu bijušajam skolas skolotājam Vladimiram Orlovam. V.Orlovs saka: „Jūs zināt, ka nepadarīts darbs ir nepadarīts darbs, bet padarīts darbs ir padarīts darbs, tāpēc sveicu jūs visus ar padarītu darbu!” Sk. Orlovs pastāsta, ka 1939./1940. mācību gadā skolas kolektīvs nepaspēja to padarīt. Viņš uzsver, ka Kocēnu skolas īstais karogs beidzot ir savā vietā, un izsaka cerību, ka skolas kolektīvs cienīs un glabās šo karogu. Runā direktore Ņina Zavacka. Direktore iepazīstina ar karoga tapšanas vēsturi: „Vēl 1989.gada 21.oktobrī, kad svinējām skolas 250.jubileju, nezinājām, ka ir bijis šāds karogs. Decembrī tika saņemta vēstule no sk. Orlova ar karoga zīmējumu un aprakstu no valsts arhīva. Nu mums visiem jāmācās saprast vārdus, kas iešūti karogā: „Uz paklausību un patiesību ar mīlestību” „Līdz ar šo karogu skolā ienāk žēlastība un žēlsirdība, mīlestība un saticība, darba spars un darba griba!” Kocēnu pamatskolas karoga iesvētīšana Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcā 1991.gada 24.maijā.No kreisās: skolas karoga karognesēji Anvars Gaugers, Uģis Šics, Linda Ārgale, Saiva Burka. Latvijas valsts karoga karognesēji Ingars Upīte, Ivo Drillis, Madara Kūna un Diāna Miķelsone.

Kocēnu pamatskolas karoga pase Karoga nolikums

Skolas karoga lietošanas tradīcijas

 • Apsīšu Jēkaba balvas ieguvēju fotografēšanās pie karoga
 • Karoga ienešana izlaiduma svinībās un nodošana nākamā gada absolventiem
 • Karoga ienešana 1. septembrī Zinību dienas svinīgajā pasākumā
 • Karoga ienešana valsts svētku un skolas svinīgajos sarīkojumos
 • Karoga nešana Dziesmu un deju svētku gājiena priekšgalāSkolas karogs pirmo reizi Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā 1995.gada jūlijā. No kreisās: Silvija Juščenko, Sarmis Laursons, Diāna Miķelsone, ar skolas vimpeli Gatis Jurkāns.
Skolas karogs un vimpelis 2017.gada maijā Kocēnu estrādē pirms deju svētku koncerta. No kreisās: ar vimpeli Nauris Šalgūns, pie karoga Reičela Vrubļevska, Rinalds Vanters un Egija Briede. 2011.gada absolventi izlaidumā gatavojas uzticēt karogu nākamā gada 9.klasei. No kreisās: Kristīne Auniņa, Edgars Spikermanis un Laura Balinkeviča. 2011.gada izlaiduma svinībās, karogu saņemot, 9.klases skolēni solās: „Uz paklausību un patiesību ar mīlestību!” No kreisās: Karīna Fatejeva, Edijs Vinters, Sintija Bāliņa. 1.klases skolēni Zinību dienas svinīgajā pasākumā 2011.gada 1.septembrī. No kreisās: Tomass Vilnis, Viktorija Amanda Grīviņa, Mārtiņš Adamsons. 1.klases skolniece Paula Ramane pie skolas karoga Zinību dienā 2012.gada 1.septembrī. 1.klases pirmā fotogrāfija pie skolas karoga Zinību dienā 2014.gada 1.septembrī, klases audzinātāja Ina Smirnova. Apsīšu Jēkaba Goda balvas laureāti ar skolas karogu 2019.gada izlaidumā. No kreisās: Mikus Edvards Ķikuts, Dinija Pusvāciete, Laura Patrīcija Kazaka, Santa Johansone, Megija Jurgaite un skolas skolas direktors Dainis Trēziņš

Skolas karoga lepnums 1991-2021

 • Apsīšu Jēkaba Goda balvas laureāti
 • Mācību darba stipendiāti un mācību olimpiāžu un konkursu dalībnieku augstie sasniegumi
 • Tautas deju kolektīvs „Saulītes”, pūtēju orķestris, 5.-9.klašu koris- Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki
 • Kocēnu 38.skautu vienība
 • Sportistu sasniegumi, īpaši florbolā
 • Sadarbība ar skolas absolventiem
 • Skolas tradīcijas
 • Draudzība ar Paistu skolu Igaunijā
 • Pārrobežu sadraudzības projekti
 • Lāčplēša dienas pārgājieni
 • Barikāžu aizstāvju atceres dienas ugunskuri
 • Ziemassvētku uzvedumi
 • Ģimenes diena
 • Skolotāju diena
 • Kocēnu skolai – Apsīšu Jēkaba pamatskolai – 80 gadi Kokmuižas pilī
 • Baltā galdauta svētki Latvijai 100 Skolas saime 2018.gada 1.septembrī

„Neej nekur, kur gods un sirdsapziņa tev liedz iet...” „Darbs ir tas, kas mūs uztur, mūsu nākotne, mūsu gods un mūsu cienība citu tautu starpā. Lai cenšamies, ka darbs arī uz priekšu paliek mūsu tautas goda kronis.” (Apsīšu Jēkabs- skolas pārzinis 1881-1893) "Dziesmu svētki ir mūsu testaments, novēlējums neskaitāmās paaudzēs mūsu tautasdziesmu garā. Mēs to nedrīkstam paturēt sev, aizmirst vai izniekot. Dziesmu spēks jānodod tālāk jaunatnei, jo vienīgi atdotais paliek. Dziesmu svētki nav tikai priecāšanās. Tie ir mūsu tautas bagātību novēlējums visaugstākajā līmenī, lai pastāvētu mūsu tauta, valoda un valsts. Lai mēs nepazaudētu sirdsapziņu un pašcieņu." (Roberts Zuika - latviešu koru kultūras leģenda, Kocēnu skolas pārzinis 1941-1943) “Kamēr uz šīs zemes dzīvos, domās, jutīs un runās latvietis, tikmēr mēs svinēsim svētkus, vairosim labo sevī un otrā. Celsim savu zemi un valsti – valsti, kura ir visskaistākajā vietā uz pasaules!” (Viesturs Miķītis, Kocēnu skolas 1965.gada absolvents, absolventu salidojumā 2014.gadā) „Katram no mums ir dota iespēja domāt, kāds ir mans devums un ko es varu dot Latvijai” ( Gundars Rudzītis, 2009. gada absolvents, konkursa „Latvija. Nākamie 90” uzvarētājs 2008.gadā ) „Kas gan tu būtu Kokmuiža Bez savām ozolu alejām, Kas aizstīdz uz tavu sirdi Kā šalcošas artērijas? ... mana pirmā skola. Mana bērnības vieta.” (Jānis Adamsons, 1972,gada absolvents, Kocēnos savas dzejas grāmatas atvēršanas svētkos 2019.gada novembrī) Karogs ir lepnums – par to, ko tu pārstāvi. Kā stalta stāja, nesalaužams gara spēks. Saudzēts, lolots un glabāts. Nākotnei, turpinājumam un ticībai, ka būsim brīvi un atbildīgi savās domās un darbos vienmēr. Ka būsim gan šodien, gan nākamajās paaudzēs ar tām mūžīgajām vērtībām, kuras iedibinātas iepriekš, lai Kocēnos, Kocēnu skolā, Kokmuižā augstā vērtē būtu izglītība, kas sakņojas ne vien zināšanu, bet arī sirds gudrībā un savas zemes mīlestībā. Kocēnu pamatskolas direktors Māris Bušmanis Kocēnos 2022.gada 27.martā