Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Klasa IV

rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych

Rozszerzanie ułamków zwykłych

SPRAWDź

Wpisz odpowiedni ułamek.

Wpisz odpowiedni ułamek.

Wpisz znak >, < lub =

Rozszerzanie ułamków zwykłych

Rozszerzanie ułamka to mnożenie licznika i mianownika przez tą samą liczbę różną od zera.

Rozszerzanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków zwykłych

SPRAWDź

Wpisz odpowiedni ułamek.

Wpisz odpowiedni ułamek.

Wpisz znak >, < lub =

Skracanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamka to dzielenie licznika i mianownika przez tą samą liczbę różną od zera.

skracanie ułamków zwykłych

Przykłady:

Ułamki, których nie da się skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

Ułamki nieskracalne

A teraz sprawdź się

24

18

20

15

16

12

12

28

21

12

15

10

18

12

21

14

10

12

14

16

18

Wrzuć cukierki do odpowidenich słoików.

12

24

21

12

63

54

50

12

32

SPRAWDź

Wpisz w okienka odpowiednie liczby.

Dziękuję za uwagę :)