Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PabloBIOTradución ó galego por: Lorena del Palacio

Crea a túa propia

CLAVE DICOTÓMICAe ÁRBORE FILOXENÉTICA

Debuxa unha árbore que reflicta as clasificacións feitas

Crea unha clave dicotómica que recolla os criterios empregados para dividir os elementos na orde utilizada

Continúa dividindo os grupos segundo as súas características ata deixar cada elemento só

Fai o mesmo co outro grupo

Divide o primeiro grupo en dous grupos utilizando outro criterio

Divídeos en dous grupos en función das súas características: tamaño, forma, material, textura, cor, función...

Observa ben as características dos elementos que tes para clasificar

PROCEDEMENTO

1. Observa as características dos elementos que tes que clasificar

Non funcinonan con enerxía eléctrica

Funcinonan con enerxía eléctrica

2. Divídeos en dous grupos en función das súas características: tamaño, forma, material, textura, cor, función...

Non funcinonan con enerxía eléctrica

Non son de metal

Son de metal

3. Divide o primeiro grupo en dous grupos utilizando outro criterio

Non serven para quentar

Serven para quentar

Funcinonan con enerxía eléctrica

4. Fai o mesmo co outro grupo

Non serve para cortar

Serve para cortar

A súa cabeza non é puntiaguda

A súa cabeza é puntiaguda

Son de metal

5. Continúa dividindo os grupos segundo as súas características ata deixar cada elemento só

6. Crea unha clave dicotómica que recolla os criterios empregados para dividir os elementos na orde utilizada.

b. Non ten cabeza puntiaguda ............................ É unha culler

a. Ten cabeza puntiaguda .................................. Salta ó paso 8

b. Non se utiliza para quentar ................... ..... Salta ó paso 7

a. Utilízase para quentar ................................... Salta ó paso 6

b. Non son de metal ............................................. Salta ó paso 5

a. Son de metal ..................................................... Salta ó paso 4

b. Funcionan con enerxía eléctrica .................. Salta ó paso 3

a. Non funcionan con enerxía eléctrica .......... Salta ó paso 2

b. Non ten asa ..................................................... É un vaso

a. Ten asa ............................................................. É unha taza

b. Non se utiliza para cortar ............................ É un garfo

a. Utilízase para cortar....................................... É un coitelo

b. Non se utiliza para lavar a roupa................ É un frigorífico

a. Utilízase para lavar a roupa ........................ É unha lavadora

b. Non serve para cociñar ................................ É un microondas

a. Serve para cociñar ......................................... É un forno

b. Non se utiliza para beber ............................. É un prato

a. Utilízase para beber ...................................... Salta ó paso 9

7. Debuxa unha árbore filoxenética que reflicta as clasificacións feitas