Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CURS D'AUXILIAR EN CENTRES SANITARIS

PFI-PTT SANITÀRIA

Assistència, puntualitat, responsabilitat, respecte, participació, motivació...

Una decisió TEVA sense obligació i perquè creus que el vols aprofitar!

No haver obtingut el Graduat ESO però amb ganes de continuar estudiant!

Compromís

Voluntari

Sense ESO

16 a 21 anys

PFI

Una modalitat de PFI anomenada Pla de Transició al Treball

QUÈ ÉS EL PTT

L' auxiliar en centres sanitaris, zelador-a, col·labora en:

 • La mobilització, el trasllat i l'atenció dels usuaris, usuàries o pacients d'un centre sanitari
 • L'ordenació i trasllat de documents i materials, utilitzant les tècniques, equips i materials accessoris, sota la supervisió del personal corresponent.

Podeu treballar com a Zelador-a de:

  1. Institucions sanitàries
  2. Unitats d'hospitalització
  3. Magatzem
  4. Centres d'Atenció primària
  5. Anatomia patològica

aux.en centres sanitaris

DURADA D'UN CURS ESCOLAR. 1000 HORES. DE SETEMBRE A JUNY.

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

180 hores incloses de FCT (Formació en centres de Treball) dins del calendari escolar

MÒDULS PROFESSIONALS

Formació i competències específiques de la professió equivalents a un certificat professional de nivell 1

MÒDULS GENERALS

Formació i competències instrumentals: eines de comunicació i matemàtiques, coneixement de l'entorn social, incorporació al món laboral...

ESTRUCTURA CURS

TUTORIA GRUPAL I INDIVIDUALTRACTE I ATENCIÓ PERSONALITZAT

INCORPORACÓ AL MÓN PROFESSIONAL

ENTORN SOCIAL I TERRITORIAL

ESTRATÈGIES I EINES MATEMÀTIQUES

ESTRATÈGIES I EINES DE COMUNICACIÓ

MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

FCT (FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL):180 H.

PROJECTE INTEGRAT

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

HABILITATS COMUNICATIVES

MOBILITZACIÓ I TRASLLAT DE PACIENTS

ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I TRASLLAT DE DOCUMENTACIÓ, MATERIALS I EQUIPS D'UN CENTRE SANITARI

MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

MÒDULS GENERALS i MÒDULS PROFESSIONALS

SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ (SMO)Carrer Narcís Xifra i Masmitjà, 43

ESPAIS ON S'IMPARTEIX

3. Treballar...Certificat acadèmic i professional, que acredita les competències professionals assolides.

2. Continuar estudiant... Graduat ESO Accés a Escola Adults.

1. Continuar estudiant... Accés directe CFGM de qualsevol família professional. El PFI-PTT et dóna el certificat del curs d'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).

I DESPRÉS DEL PTT QUÈ?

admesos 28 juny

De 9 a 13 horesEntrevista i baremació

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/

3 al 14 de juliol

MATRICULACIÓ

contacte

b7960001@xtec.cat SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓC/Narcís Xifra, 43Telf. 972.24.93.60 HORARI: 9h a 13h Preinscripció

DOCUMENTACIÓ

 • Sol·licitud signada per pare/mare/tutor legal
 • Original i fotocòpia:
 • DNI/NIE/Passaport de l’alumne-a i pare-mare
 • Libre de família
 • Tarja Sanitària
 • Certificat Institut on consti cursos d'ESO i l’últim curs fet.

PREINSCRIPCIÓpresencial

2 al 12 de maig

T'INTERESSA?