Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ЕНЕРГЕТИКА

Шести разред

Извори енергије

Spin the
wheel!

FOR 25 POINTS

Изворе енергије делимо на:

0 POINTS

Обновљиве и необновљиве

Сталне и променљиве

Органске и неорганске

Keep spinning the wheel!

25 POINTS

RIGHT!

FOR 100 POINTS

Обновљиви извори енергије су:

25 POINTS

Сунце, угаљ, нафта, вода, геотермални извори

Геотермални извори, нафта , гас

Сунце, ветар , вода, геотермални извори и биомаса

Keep spinning the wheel!

125 POINTS

RIGHT!

FOR 75 POINTS

У необновљиве изворе енергије не спадају:

125 POINTS

Нафта, угаљ

Гас, руда урана

Сунце, ветар, вода

Keep spinning the wheel!

200 POINTS

RIGHT!

FOR 250 POINTS

Енергију сунца можемо претворити у:

200 POINTS

Топлотну и зрачења

Топлотну и електричну

Зрачења и електричну

Keep spinning the wheel!

450 POINTS

RIGHT!

FOR 50 POINTS

Уз помоћ соларних колектора претварамо:

450 POINTS

Соларну енергију у топлотну енергију

Топлотну енергију у соларну енергију

Соларну енергију у електричну енергију

FOR 500 POINTS

Који извори енергије мање загађују животну средину?

500 POINTS

Необновљиви извори енергије

Обновљиви извори енергије

Електрични извори енергије

Изабери своју награду:

1000 POINTS

ЧЕСТИТАМ!

Путовање

Животиња

Кутија

Изабери своју награду:

1000 POINTS

ЧЕСТИТАМ!

Путовање

Животиња

Кутија

Изабери своју награду

1000 POINTS

ЧЕСТИТАМ!

Путовање

Животиња

Кутија

КУТИЈА ЈЕ ПРАЗНА

Изабери своју награду:

1000 POINTS

ЧЕСТИТАМ!

Путовање

Животиња

Кутија

ПОКУШАЈ ПОНОВО!