Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Polska w Unii europejski

Clara Heckel

Unia Europejska

NVL

EXP

HP

DESCRIPTON

OBJECT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.

SPECIAL MOV.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.

ATTACK

DEFENSE

SPEED

INTELLIGENCE

Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw.

Unia powstała 1 listopada 1993 roku.

20

118

75/100

Oś czasu

Komunizm

Związek Radziecki

>1989

1989

1993

2003

2004

Przełomowy rok dla Polski

Powstanie Unii Europejskiej

Ogólno krajowe referendum

Przystąpienie Polski do Uni

Wszyscy równi przy stole

Aleksander Kwaśniewski:

Czy trudno przystąpić do unii?

 • Stabilna demokracja,
 • Gospodarka rynkowa,
 • Przyjęcie euro w przyszłości,
 • Wdrąeżenie praw unijnych,
 • Przestrzeganie wartość UE.

Kryteria kopenhaskie:

Wartości UE

Godność ludzi musi byś szanowana

godność Ludzka


wolność

Demokracja

Równość

Praworządnpość

prawa człowieka

Swobodne przemieszczanie się i praca na terenie UE

Prawo do głosowania i kandydowania w wyborach

Wszycy obywatele mają równe prawa

Sądy mają obowiązek przestrzegać prawa i sprawiedliwość

Uniwerslane prawa i wolność dla wszytkich

2

4

1

5

3

6

Prawo od kierowania petycji do parlamentu EU.

(art. 24 TFUE)

Bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do parlamentu UE (tam gdzie mieszkamy). (art. 22 ust. 1 TFUE)

Jerzy Karol Buzek-14 lipca 2009 do 17 stycznia 2012

Roberta Metsola-18 stycznia 2022


Swoboda przemieszczania się i osiedlania się w wszystkich krajach UE. (art. 21 TFUE).


Możliwość zwracania się o pomoc do ambasad i konsulatów innych państw UE.


Polskie firmy w innych krajach:


 • Pessa- w Niemczech i Włoszech,
 • Inglot- w Holandii
 • Dutrex- w Francji, Włoszech i Niemczech

Lokomotywa:

Tramwaj:


Zakaz Unijne

Zakaz używania tradycyjnych żarówek.

Zakaz Unijne

Od stycznia 2022 r. na mocy rozporządzenia REACH w Unii Europejskiej ograniczone zostanie stosowanie tysięcy niebezpiecznych chemikaliów używanych w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnego.


zakaz Unijny


Zakaz sprzedawania produktów kosmetycznych zawierających PIRYTIONIAN CYNKU i LILIAL.

Strefa Schengen i Tomek

Strefa SchengeN

W powietrzu

marzec 2008 r.

Na Morzu

Strefa Schengen jest :

knowing

+

+

+

+

+

2004 grudzień

Na Lądzie

Lorem ipsum: dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum: dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum: dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum: dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum: dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rynek wewnętrzny UE

.

✍️

Pod względem gospodarczym cała unia stanowi rynek wewnętrzny-oznacza to ,że pomiędzy tworzącymi ją państwami obowiązuje wolny ptzepływ:

-towarów
-osób
-usług
-kapitału.

Fundusze unijne

Fundusze unijne- środki finansowe, które Unia Europejska przeznacza na dofinansowanie zadań w krajach objętych programami unijnymi

Skąd pochodzą pieniądze?

Środki te pochodzą z budżetu wspólnotowego,do którego wszystkie państwa członkowskie muszą wpłacić składki.Wysokość tych wpłat zależy od stopnia rozwoju gospodarczegodanego kraju:

-bogatsi członkowie przeznaczją więcej pieniędzy, natomiast państwa uboższe-mniej.

od czego załeży wysokość otrzymywanych środków?

Głównym kryterium podziału środków finansowych Unii na poszczególne państwa członkowskie jest PKB.PKB-Produkt krajowy brutto(miernik efektów pracy społeczeństwa danego kraju stosowany w rachunkach narodowych.)

Na co przeznaczane są fundusze?

Najwieksze kwoty przeznaczane są na infrastrukturę transportową:

-drogową
-kolejową

Największy wzrost wydatków będzie w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.

Fundusze europejskie wspierają:

Rozwój gospodarki

polepszenie jakości życia ludzi

Budowę sprawnego państwa

Polska w perspektywie unijnej w latach 2014-2020 z podziałem na wojewódzctwa otrzymała

Dolnośląskie - 2,25 mld euro

Kujawsko-Pomorskie - 1,9 mld euro
Lubelskie - 2,23 mld euro
Lubuskie - 0,9 mld euro
Łódzkie - 2,25 mld euro
Małopolskie - 2,87 mld euro
Mazowieckie - 2,08 mld euro
Opolskie - 0,9 mld euro
Podkarpackie - 2,1 mld euro
Podlaskie - 1,21 mld euro
Pomorskie - 1,86 mld euro
Śląskie - 3,47 mld euro
Świętokrzyskie - 1,36 mld euro
Warmińsko-Mazurskie - 1,72 mld euro
Wielkopolskie - 2,45 mld euro
Zachodniopomorskie - 1,6 mld euro
struktura funduszy europejskich

1. Europejski Fundusz Rozowoju Regionalnego


2.Europejski Fundusz Społeczny

3.Fundusz Spójności

4.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


5.Europejski Fundusz Morski i Rybacki

programy krajowe

1. Program Infrastruktura i Środowisko-27,4 mld euro

2. Program Inteligentny Rozwój-8,6 mld euro
3.Program Wiedza, Edukacja, Rozwój- 4,7 mld euro
4.Program Polska Cyfrowa- 2,2 mld euro
5. Program Polska Wschodnia - 2 mld euro
5.Program Pomoc Techniczna- 0,7 mld euro

Unijne pieniądze

121,46 mld euro

Na politykę spójność

61,2 mld euro

Na politkę rolną

190 mild euro

Dostaliśmy od Uni europejskiej

220 mld euro

2018

Polski eksport wzrosł aż czterokrotnie w ciągu 15 lat

48 mld euro

2003

60,9 mld euro

Tyle my wpłaciliśmy do budżet UE

Od tego czasu dochody rolników wzrosłyy dwu-krotnie

50 mld euro

Z budżeyu wspólnej polityki rolnej

Bibliografia

 • https://www.polska1918-89.pl/pdf/rok-1989-w-polsce.-zrodla-przelomu-i-punkty-zwrotne,5463.pdf
 • https://pixabay.com/pl/photos/maastricht-ratusz-holandia-2913931/
 • https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_pl?page=0
 • https://www.google.com/search?q=prawa+ludzi&sxsrf=APq-WBtiHVO1_uOfQ-AlJSc3Xz0w98aMkQ:1649178856031&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjd4In_tf32AhWxlosKHaDEC2kQ_AUoAXoECAIQAw#imgrc=doTQYzUUBU6XvM\
 • https://poland.representation.ec.europa.eu/o-nas/polska-w-ue_pl
 • https://www.gdziepolek.pl/produkty/34493/catzy-healing-szampon-przeciwlupiezowy-szampon/apteki#stacjonarne

 • https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20211111STO17182/co-musi-zrobic-kraj-aby-przystapic-do-ue
 • https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_pl
 • https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/145/obywatele-unii-europejskiej-i-ich-prawa
 • https://warszawa.naszemiasto.pl/unia-europejska-wprowadza-zakaz-uzywania-zwyklych-zarowek/ar/c1-7258013
 • https://www.youtube.com/watch?v=y6fjuJAb2Sc
 • https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/consular-protection/
 • https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ&ab_channel=Piosenkiztekstem
 • https://spniemczedupl-my.sharepoint.com/personal/clara_heckel_sp-niemcz_edu_pl/Documents/Microsoft%20Teams%20Chat%20Files/processed-E519787B-7D29-4C05-A780-30DC9ADAEB52-CC93AD0D-A234-4C6A-B0DA-CE738BABB2F2.mp4