Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dla kogo?

01

JAk długo trwa nauka?

02

Certyfikaty

04

Test predyspozycji językowych

03

Jakie zajęcia?

05

A co po maturze?

06

Klasa wstępna

XIII Liceum ogólnokształcące

Wychowawczyni
mgr Paulina
Oczkowska - Korpecka

Dla kogo? Dla Ciebie! Klasa pod patronatem Ambasady Francji, Instytutu Francuskiego oraz UŁ i UM. Program klasy wstępnej przygotowuje do kształcenia dwujęzycznego (z dwoma językami wykładowymi: j. polskim i j. francuskim). Klasa adresowana jest do osób, które nie znają języka francuskiego i interesują się przedmiotami humanistycznymi albo przyrodniczymi.

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do dwóch grup:

Grupa 1 - rozszerzenia z języka polskiego, historii, języka francuskiego,

Grupa 2 - rozszerzenia z biologii, chemii, języka francuskiego.

Cykl nauczania trwa 5 lat i kończy się maturą dwujęzyczną (z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym C1).

Kandydaci, którzy wybiorą klasę wstępną (0w), muszą przystąpić do testu predyspozycji językowych, który sprawdza stopień opanowania języka ojczystego, myślenie logiczne na materiale języka ojczystego i predyspozycje do nauki języków obcych na przykładzie języka fikcyjnego. Prosimy o potwierdzenie gotowości przystąpienia do testu do 30.05.2022 do godziny 14.00. przesyłając informację mailem na adres szkoły (kontakt@lo13.elodz.edu.pl). Test ma formę pisemną i będzie przeprowadzony 07.06.2022 o godzinie 13.00 w XIII LO. Przewidujemy również kolejny termin 21.06.2022 o godzinie 13.00.Przystąpienie do testu predyspozycji językowych w jednym liceum, np. w XIII LO, pozwala na wzięcie udziału w rekrutacji do klas dwujęzycznych wstępnych również w innych szkołach, które takie klasy proponują.

W trakcie nauki uczniowie mogą przystąpić do egzaminów językowych DELF, a na zakończenie nauki, po zdaniu matury dwujęzycznej, otrzymują Certyfikat Ambasady Francji, który potwierdza doskonałą znajomość języka francuskiego (poziom C1/C2).

Najchętniej wybierane przez naszych absolwentów kierunki studiów to prawo, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe oraz filologie (grupa 1) albo kierunki medyczne: lekarski, pielęgniarski, farmacja, stomatologia, kosmetologia, ochrona środowiska, weterynaria, wychowanie fizyczne, nauka o wychowaniu, psychologia (grupa 2) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

klasa wstępna (pierwszy rok nauki):
* 18 godzin języka francuskiego tygodniowo,
* pozostałe przedmioty wykładane w języku polskim (język polski – 2 godz., matematyka – 2 godz, wychowanie fizyczne, religia/etyka),
* zajęcia z native speakerem;

4 lata liceum z wykładowym językiem francuskim od klasy pierwszej (po klasie wstępnej w XIII LO):
* 6 godzin języka francuskiego tygodniowo (docelowo poziom zaawansowany C1/C2),
* przynajmniej dwa przedmioty wykładane dwujęzycznie (po polsku i francusku) spośród: biologia, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka;

r. Rozszerzenia od klasy pierwszej zgodnie z wyborem grupy:
grupa 1 – język polski, historia, język francuski,
grupa 2 biologia. chemia, język francuski;

Drugi język obcy:
w grupie 1 humanistycznej: język włoski od podstaw,
w grupie 2 biologiczno-chemicznej: język angielski kontynuacja.

Jestem nauczycielką z wyboru i pasji. Uwielbiam moich uczniów, często z wzajemnością Jestem wymagająca wobec siebie i innych, ale mam wielkie serce Z moją klasą wiążę wielkie nadzieje i plany. Trzymam kciuki, abyś stała/stał się ich częścią!