Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Start

pIRAci ze strzelna


AHOJ przygodo

Mapa

Nowy początek

Działaj!

Kontynuuj

Witaj, Młody Piracie!

Przed Tobą Wielka Przygoda!

Czeka na Ciebie pięć wyzwań a nagrodą będzie piracki skarb.

Aby przejść wszystkie wyzwania potrzebujesz wiedzy, którą możesz zdobyć, korzystając z naszego drogowskazu.

Ahoj, przygodo!

Przepłyń całą trasę

i odbierz nagrodę

DALEJ

DALEJ

  1. 5
  2. [0-9]
  3. color
  4. #FF9900, #FAF700, #00CC00, #FF0000, #6633FF
  5. no-repeat

Piracka mapa

Zapisywanie...

100%

MISJA ZAKOŃCZONA! IDŹ PO SWOJĄ OSTATECZNĄ NAGRODĘ.

Nagrody

#

#

MAPA

#

#

Zapisywanie...

#

#

#

#

#

#

Wyzwanie 1

Kiedy puszczanie muzyki nie wymaga zgody ani opłat?

Zapisywanie...

DALEJ

Wykorzystanie cudzej muzyki w radiowęźle spełnia warunek tzw. dozwolonego użytku publicznego. Możemy to robić w szkole, ale nie moglibyśmy tego robić w innym miejscu publicznym. Uczniowie mogą tu legalnie puszczać muzykę innych stacji. To samo jednak nie może się odbywać podczas dyskotek szkolnych, ponieważ jednak dyskoteka jest sytuacją czysto rozrywkową, nieedukacyjną, przekracza dozwolony użytek publiczny. Dlatego DJ/szkoła musi uiścić opłatę na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

/www.nauczycielwsieci/

w sklepie

w zakładzie fryzjerskim

na dyskotece

w uczniowskim radiowęźle

PRZEJDŹ DO NAGRÓD

#

#

Zapisywanie...

80%

Wyzwanie 2

Który "pokaz filmu" będzie zgodny z prawem?

Zapisywanie...

DALEJ

Jeśli w kole filmowym są sami uczniowie, a w ramach jego działania oglądane są filmy i przeprowadza się nad nimi dyskusję (element edukacyjny) to wyświetlenie takiego filmu jest legalne ponieważ spełnia warunki dozwolonego użytku publicznego. Warto pamiętać, że nie musi to być lekcja, wystarczy że są to inne zajęcia szkolne.

Natomiast nie dotyczy to biblioteki publicznej, ponieważ nie jest instytucją oświatową.

/www.nauczycielwsieci/

"Listy do M” na imprezie walentynkowej dla rodziców
i sąsiadów szkoły

“Pan Tadeusz” podczas imprezy
w Bibliotece Publicznej

“Drive my car” na zajęciach szkolnego dyskusyjnego koła filmowego

PRZEJDŹ DO NAGRÓD

80%

#

#

Zapisywanie...

Wyzwanie 3

Wskaż, kiedy prawidłowo wykorzystałam prawo cytatu.

Niestety mapę zalał czarny atrament i aby poszukać odpowiedzi musisz skorzystać z magicznej latarki.

Zapisywanie...

DALEJ

Prawo cytatu to dopuszczalna możliwość przytoczenia w tworzonym przez siebie dziele fragmentów rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości bez zgody ich twórcy i bez uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia.

W ramach cytatu mogą być wykorzystywane zarówno urywki rozpowszechnionych utworów, utwory plastyczne i fotograficzne, a także drobne utwory w całości. Oznacza to, że cytat może być stosowany do każdej kategorii utworów - nie tylko tekstów, ale także zdjęć, grafik czy filmów. Cytowanie powinno być uzasadnione celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości (np. karykatura). Cytat nie może być główną treścią w tworzonym przez nauczyciela czy ucznia materiale, a wyłącznie dodatkowym elementem, bez którego część stworzona przez nauczyciela/ucznia może samodzielnie istnieć (choć jest wówczas niepełna lub mniej atrakcyjna dla odbiorcy). Cytatem może być również motto/myśl przewodnia umieszczona przed esejem lub artykułem.

Cytując należy za każdym razem pamiętać o wskazaniu imienia i nazwiska twórcy oraz źródła, z którego cytat pochodzi. W przypadku korzystania np. ze zdjęć opublikowanych na stronach internetowych, konieczne jest podanie adresu strony internetowej i autora zdjęcia (niewystarczające jest podanie jako źródła określenia “Internet”).

/www.edunews.pl/

W mojej pracy zacytowałam fragmenty utworu rozpowszechnionego.

Skopiowałam cały utwór
i podpisałam jako własny.

Napisałam opowiadanie, w którym cytowałam fragmenty utworu nierozpowszechninego.

PRZEJDŹ DO NAGRÓD

80%

#

#

Zapisywanie...

Wyzwanie 4

Wskaż, który ze znaków oznacza domenę publiczną?

Zapisywanie...

DALEJ

DOMENA PUBLICZNA

Utwory, do których wygasły majątkowe prawa autorskie albo do których prawa te nie powstały. Są one oznaczane znakiem:

Z twórczości umieszczonej w domenie publicznej można korzystać bez ograniczeń, z respektowaniem praw osobistych, tj. podając autora i tytuł utworu.

W Polsce prawa do danego utworu wygasają po 70 latach od śmierci jego autora. Wtedy przechodzi on do domeny publicznej. Trzeba jednak zachować ostrożność. Jeśli bowiem dzieło było tłumaczone z innego języka, prawa majątkowe do tłumaczenia wygasają dopiero 70 lat po śmierci tłumacza.

Dzieła, które są w domenie publicznej można rozpowszechniać w celach zarobkowych.

/www.legalnakultura.pl/

PRZEJDŹ DO NAGRÓD

80%

#

#

Zapisywanie...

Wyzwanie 5

Przypomnij sobie znaczenie słowa plagiat.

Zaznacz odpowiedź, która go nie definiuje.

Zapisywanie...

DALEJ

PLAGIAT:

- jest kradzieżą, ("kradzież literacka"/intelektualna)

- narusza prawa osobiste (często też majątkowe) autora

- jest zagrożony odpowiedzialnością karną

- jest nielegalny (przywłaszczenie cudzego utwory

/www.legalnakultura.pl/

Jest kradzieżą.

Narusza prawa
osobiste.

Jest legalny.

Jest zagrożony odpowiedzialnością karną.

PLAGIAT

PRZEJDŹ DO NAGRÓD

80%

Zapisywanie...

#

#

0

1

Otwórz skarbiec

0

2

4

5

2

4

3

7

6

1

7

<

OTWARTE

C

Otrzymałeś/aś te liczby, czy to zadziała?

8

BŁĄD

$CODE$

6

9

1234

8

3

9

5

12345