Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

opr. Beata Kucharska

* * *

Siła głosu.

Jak przygotować się
do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Moduł II

Wprowadzenie


* * *

Spis treści

 • Dykcja i intonacja
 • Ćwiczenia dykcyjne

Ewaluacja

Moduł I

 • Zestawy ćwiczeń

 • Techniki mowy
 • Rozgrzewka i relaks wiązadeł głosowych

 • Quiz

 • Lingwołamki

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

 • Tekst ex ante

 • Test ex post

* * *

Wprowadzenie

* * *

Celem zajęć jest przygotowanie do efektywnego i ekonomicznego wykorzystywania ludzkiego głosu.

Treści zostały podzielone na dwa moduły - I) techniki mowy, II) techniki oddechowe - każdy opatrzony zestawem ćwiczeń i zadań interaktywnych.


Zapraszam!

"Siła głosu"

Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Uwagi!

Forma prezentacji pozwala na dowolne przejście pomiędzy stronami, załącznikami
i wewnętrznymi prezentacjami.


Przykładowa legenda elementów interaktywnych znajduje się na kolejnej stronie.

LEGENDA

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Wskazuje materiały interaktywne

Dodatkowy materiał merytoryczny

Pomoc


Powrót do strony startowej

Powrót do listy zagadnień

Oznaczenia interaktywne w prezentacji

LEGENDA

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

pt. Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

LISTA ZAGADNIEŃ

przycisk ten przeniesie Cię do listy zagadnień danego modułu.

HOME

pozwala powrócić do strony startowej.

POMOC

Wyjaśnienia i wskazówki umieszczone przez autorkę prezentacji lub/i interaktywny adres do kontaktu.

UWAGA!

Tu znajdziesz materiał merytoryczny z danej problematyki.

NACIŚNIJ

Pełni kilka funkcji:

1) pozwala na przechodzenie pomiędzy modułami oraz podrozdziałami w prezentacji

2) lub prowadzi do treści zewnętrznych, jak gra interaktywna czy wewnętrzna prezentacja;

3) element umieszczony w prawym górnym rogu pozwala wyświetlić wszystkie interaktywne elementy i linki na danej stronie.

LISTA ZAGADNIEŃ

przycisk ten przeniesie Cię do listy zagadnień danego modułu.

HOME

pozwala powrócić do strony startowej.

POMOC

Wyjaśnienia i wskazówki umieszczone przez autorkę prezentacji lub/i interaktywny adres do kontaktu.

UWAGA!

Tu znajdziesz materiał merytoryczny z danej problematyki.

NACIŚNIJ

Pełni kilka funkcji:

1) pozwala na przechodzenie pomiędzy modułami oraz podrozdziałami w prezentacji

2) lub prowadzi do treści zewnętrznych, jak gra interaktywna czy wewnętrzna prezentacja;

3) element umieszczony w prawym górnym rogu pozwala wyświetlić wszystkie interaktywne elementy i linki na danej stronie.

* * *

TEST EX ANTE

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

UWAGA!

Tu znajdziesz materiał merytoryczny z danej problematyki.

* * *

Zapoznaj się ze swoim wynikiem testu ex ante

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Które zagadnienia okazały się najtrudniejsze?
Które z nich były nowe i wcześniej ci nieznane?
Które - mimo poprawnej odpowiedzi - wymagają dodatkowych ćwiczeń?

Interaktywność w prezentacji pozwala na dowolny wybór interesujących Cię zagadnień, ale najlepiej będzie, jak zaczniesz od początku, do czego Cię zachęcam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

MODUŁ I

MODUŁ I

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Projekt: Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Techniki mówienia
Trzy bramy zamykające głos
Ćwiczenia i instrukcje

CO ZNAJDZIESZ W MODULE I?

 • Podstawowe wiadomości z zakresu technik mówienia, jak prawidłowe i ekonomiczne oddychanie
oraz praca i relaks wiązadeł głosowych.
 • Efektywne mówienie - zróżnicowanie tempa
  i świadomość dynamiki w mowie, stosowanie zmiany tonu (intonacji) i różnorodność w nasileniu głosu, znaczenie skali głosu.
 • Propozycje ćwiczeń.


Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia? Moduł I

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Techniki mowy to termin, który odnosi się do wariantu starannego mowy, czyli rozumianego jako - cytując za P. Bąkiem - „świadome dostosowanie sposobu wymawiania wyrazów do zasad poprawnej wymowy (zgodnej z normą)".

Warto też przypomnieć, że w latach 30. XX w., kiedy ustalano po raz pierwszy, co jest poprawne, technikę mowy rozumiano - jak J. Tenner - "pozbycie się wszystkich naleciałości i niedbałości związanych z mową potoczną".

Obecnie ważny jest uzus, czyli użytkowanie języka przez społeczność, co może przekładać się na zmiany w dotychczasowym rozumieniu tego, co jest poprawne, a co nie.

Cyt. P. Bąk, Gramatyka języka polskiego, Warszawa 1984.J. Kram, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995. Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II), red. K. Lange, W. Sawrycki, P. Tański, Toruń 2006.

Warunkiem skutecznej komunikacji jest zrozumiałość wypowiedzi.

Stąd CELE kształcenia:
1) praca nad warstwą foniczną wypowiedzi,
(co wpływa na logikę mówienia)
- stosowanie odpowiedniej prozodii, tempa, frazowania, akcentowania)
2) dbałość o estetykę mówienia
3) kształtowanie technik mówienia

W poniższym materiale skupimy się na ostatnim aspekcie skutecznej komunikacji. Dwa wcześniejsze znajdują się w materiale pt. "Czarować głosem" (punkt 1)
oraz"Walka z bykami językowymi" (punkt 2)

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

-

* * *

Techniki mówienia

1

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

zwracają uwagę na kilka innych technik, jak:

1) technika oddychania,
2) technika prowadzenia głosu (emisja oracjalna),
3) technika artykulacyjna
- w zakresie poprawności
(znajomość norm ortofonicznych, nawyk stosowania się do nich)
- sprawność artykulacyjną (wyćwiczenie artykulatorów).

Techniki mówienia

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

* * *

Techniki oddychania

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

POSTAWA CIAŁA - właściwa - to pierwszy warunek skutecznych ćw. technik oddychania.


„swobodna, prosta postawa jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania właściwej pozycji krtani oraz narządów oddechowych
i artykulacyjnych"

Cyt. za: B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji
głosu, Wyd. Universitas, Kraków 2003

ĆWICZENIE 1- TWOJE ŁOKCIE - TWOJĄ DŹWIGNIĄ
(w pozycji siedzącej i stojącej)

ĆWICZENIA WŁAŚCIWEJ POSTAWY - JAKO WPROWADZENIE DO TECHNIK ODDYCHANIA

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Usiądź wygodnie na krześle i zegnij ręce w łokciach. Teraz kołysz lekko
w tył rękami - prostuj swoje ciało w myśl zasady, że Twoje łokcie są Twoją dźwignią. Niektórzy widzą w tym analogię z lewarkiem samochodowym. Wybierz dowolne z tych skojarzeń wizualnych i usiądź we właściwej postawie wyprostowanej - nie za mocno (bez wygięcia ciała) i bez usztywnienia szyi, barków. Poczuj jak teraz łatwiej Ci oddychać.

ĆWICZENIA WŁAŚCIWEJ POSTAWY - uwaga

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Jeśli podczas wykonywania ćwiczenia 1. czujesz usztywnienie, a nawet ból w okolicach szyi i barków - warto się temu przyjrzeć, bo może wadliwa postawa przyjmowana przez Twoje ciało spowodowała już pewne niekorzystne zmiany. Jakie? To może być zespół szyi smartfonowej - tak określa się obecnie tę przypadłość. Wtedy trzeba udać się do specjalisty.

Uwaga do ćwiczenia 1.

ĆWICZENIE 2 - RELAKS "MOKREGO PSA"

ĆWICZENIA WŁAŚCIWEJ POSTAWY - ćwiczenie 2.

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Czasami nasze mięśnie ciała i twarzy są tak spięte (sztywne), możemy czuć nawet niekomfortowe drganie mięśnia, np. w policzku. Co nam wtedy pomoże? Proste ćwiczenie. Stań prosto na lekko rozszerzonych nogach, mozesz chwycić się za biodra (tu ważna jest Twoja wygoda). Teraz lekko pochyl głowę w dół i potrząśnij energicznie głową, parskając jak mokry pies (na pewno widziałeś jak robi to pies z mokrym futrem). To jedna
z najprostszych technik. Może tylko ucierpieć na tym Twoja fryzura ;-)

ĆWICZENIE 3- MARIONETKA - prostowania ciąg dalszy :)

ĆWICZENIA WŁAŚCIWEJ POSTAWY - ćwiczenie 3.

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Usiądź lub stań prawidłowo - jak w poprzednim ćwiczeniu nr 1. Wyobraź sobie, że jesteś marionetką, a do Twojej głowy jest przytwierdzona nitka, za którą za chwilę zacznie pociągać lalkarz-animator. To nie będzie nieprzyjemne, ale odwrotnie - relaksacyjne, rozciągające doświadczenie. Pamiętaj, aby cały czas patrzeć na wprost. Nie kieruj wzroku w górę. Czuj w swoim ciele to wyciąganie w górę - poczuj, jak przybywa Ci centymetrów...

ODPOWIEDZ SOBIE NA PYTANIA

AUTOTEST - ODNOŚNIE TWOJEJ POSTAWY CIAŁA W POZYCJI SIEDZĄCEJ

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Usiądz wygodnie i PRAWIDŁOWO (skorzystaj z poprzednich ćwiczeń). Spróbuj sobie odpowiedzieć na kilka poniższych pytań:
1) Jak rozkłada się ciężar Twojego ciała? Czy równomiernie na obydwie strony czy
z większą siłą opadasz na jedną z nich? To diagnoza Twojej postawy i nawyków.
2) Czy oddychasz swobodnie? Jak głęboki jest twój wdech? Oddychaj tak jak zazwyczaj - nie wydłużaj, nie przyspieszaj - skup się na oddechu.
3) Skieruj swoją uwagę na brzuchu - czy go wciągasz, czy wypychasz? Przypomnij sobie, które z tych zachowań jest dla Ciebie najczęstsze?
4) A Twoja głowa i szyja, barki? Czy po ćwiczeniu z dźwignią powróciłeś do swojej zwykłej postawy (pochylenia, skulenia itp.)?

ODPOWIEDZ SOBIE NA PYTANIA

AUTOTEST - ciąg dalszy

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

4) Skieruj swoją uwagę na Twoją twarz - czy mięśnie są napięte? Teraz na żuchwę i szczęki - czy zaciskasz zęby? czy masz otwarte, czy zamknięte usta?
5) Skieruj uwagę na swoje dłonie. Czy są swobodne, czy zaciśnięte?
6) Skieruj swoją uwagę na szyję i ramiona. Czy swobodnie przełykasz ślinę, czy odczuwasz suchość w gardle? Czy czujesz napięcie i sztywność w okolicach szyi lub barków? Czy Twoja głowa chowa się w ramionach, które są podniesione do góry?
Jeśli tak, spróbuj powrócić do ćwiczeń 1 i 2 - pamiętaj, że w pasie barkowym
i tak zbiera się wiele napięć.

-

* * *

Trzy bramy zamykające głos – zaciśnięte zęby,zaciśnięte gardło
i napięte
ramiona

2

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Ważny cytat

"Trzy bramy zamykające głos – zaciśniętych zębów,
gardła i napiętych
ramion".

Cyt. za: A. Krasucka, O sposobach trenowania głosu. Z moich doświadczeń [w:] M. Przybysz-Piwko, (red.), Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia,
Warszawa 2006, s. 61–71.

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Jak przeciwdziałać tym trzem bramom, zamykającym głos? Proponuję MINDFULNESS

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

UWAGA!Tu znajdziesz wewnętrzną prezentację nt. MINDFULNESS. Zapraszam do zapoznania się z tym materiałem!

Wewnętrzna prezentacja - elementy mindfulness autorstwa Beata Kucharska

Tu znajdziesz ćwiczenia MINDFULNESS

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

UWAGA! Tu znajdziesz wćwiczenia MINDFULNESS. Zapraszam do zapoznania się z tym materiałem!

wewnętrzna prezentacja - ćwiczenia uważności autorstwa Beata Kucharska

głowowe i piersiowe

Rezonatory w ciele człowieka

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

„REZONATOR to pudło rezonansowe, część składowa wielu instrumentów muzycznych (np. strunowych), podnosząca siłę i piękno tonu przez współgranie
ze źródłem dźwięku". W ciele człowieka - pełni on te same funkcje.

Rezontary głosowe - czyli miejsca odczuwania drgań w ciele - dzieli się rezonatory na głowowe i piersiowe.

Rezonatory głowowe to jama ustna i gardłowa

-

* * *

Lingwołamki

3

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

trudne do wyartykułowania słowa i frazy, teksty z trudnościami artykulacyjnymi

LINGWOŁAMKI

tzw. skrętacze i łamacze języka

* * *

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy"

Author's Name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy"

Author's Name

Author's Name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy"

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

stanowi najważniejszy

wyznacznik rozmowy międzyludzkiej

* * *

Werbalny system komunikowania

jego oralność

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy"

Author's Name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy"

Author's Name

Author's Name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy"

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Write your title

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

* * *

Write your title

+info

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Author's Name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat."

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy"

Author's Name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy"

Author's Name

Author's Name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy"

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

* * *

Write your title

+info

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Write your title

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

* * *

Write your title

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip aliquam ad.

Step 1

Process

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip aliquam ad.

Step 2

+info

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip aliquam ad.

+info

+info

Step 3

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Write your title here

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 2. Eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 3. Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco
 4. Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 5. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

VS

Write your title here

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 2. Eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 3. Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco
 4. Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 5. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Title here

* * *

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Data

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.

 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.

* * *

Write your title

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Team

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Team

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Team

* * *

+info

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Team

* * *

+info

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Team

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

MODUŁ II

Siła głosu.
Jak przygotować się do mówienia?

Projekt: Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

DYKCJA I INTONACJA

CO ZNAJDZIESZ W MODULE II?

 • Podstawowe wiadomości o dykcji i intonacji.
 • Instrukcje i propozycje ćwiczeń.


Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia? Moduł II

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Write a subtitle here

* * *

Title your
section here

4

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Data

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

* * *

Write your title

+info

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Write a subtitle here

* * *

Title your
section here

5

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.

 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.

* * *

Write your title

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Write a subtitle here

* * *

Title your
section here

6

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Data

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip aliquam ad.

Step 1

Process

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip aliquam ad.

Step 2

+info

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip aliquam ad.

+info

+info

Step 3

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Write a subtitle here

* * *

Title your
section here

7

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

TEST EX POST

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

TEST EX POST

kod QR
(opcja testu na smartfon)

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

* * *

Write your title

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod dolor sit amet.

Dziękuję za uwagę!

Beata Kucharska

Siła głosu. Jak przygotować się do mówienia?

Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji