Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Estat del sector

de naus industrials
a Catalunya 2021

Període: 1 de gener a 31 de desembre de 2021

Elaborat: febrer de 2022

Font de les dades: operacions de Masachs Industrial

Índex

Context macroeconòmic i tendències 2022


Estat del mercat immobiliari de naus industrials 2021


Sobre Masachs

01.

02.

03.

· Els líders de la indústria se senten còmodes amb el potent creixement econòmic que està tenint lloc a gran part d'Europa, després de les mesures de suport de governs i del banc central.


Fonts: Masachs Industrial, Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2022 (PWC i l’Urban Land Institute),

Context macroeconòmic i tendències 2022


· Com a resultat del punt anterior, la confiança empresarial i les expectatives de rendibilitat s'han recuperat fins a nivells pre-Covid. Tanmateix, hi ha encara incertesa davant la limitada experiència en sortir d'una pandèmia i en el que significa realment «reiniciar l'economia».Fonts: Masachs Industrial, Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2022 (PWC i l’Urban Land Institute),

Context macroeconòmic i tendències 2022

Context macroeconòmic i tendències 2022

· Hi ha un gir cap a inversions en actius més operatius en els darrers temps, com per exemple els centres de dades, la nova infraestructura energètica i les ciències de la vida. Però la logística continua sent el cavall guanyador en moltes zones.

Fonts: Masachs Industrial, Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2022 (PWC i l’Urban Land Institute),

Context macroeconòmic i tendències 2022

· La UE vol ser climàticament neutra l'any 2050, és a dir, una economia amb zero emissions netes de gasos d'efecte hivernacle. Aquest serà un dels principals reptes per a una indústria que és encara un dels majors generadors de carboni del món.

Fonts: Masachs Industrial, Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2022 (PWC i l’Urban Land Institute),

32.464

2009

58.926

2010

63.089

2011

89.907

2012

124.884

2013

134.064

2014

167.708

2015

175.261

2016

185.091

2017

177.127

2018

172.857

2019

Estat del mercat immobiliari de naus industrials 2021

Metres quadrats gestionats

S'incrementen els metres quadrats gestionats, ja que el nou producte que entra és de mida més gran —observem a la gràfica següent que el total d'immobles disponibles és inferior. Cal palesar que encara hi ha una manca de naus industrials en bon estat, hi continua havent molt producte obsolet.

164.150

2020

195.812

2021

1.020

2009

1.312

2010

1.525

2011

1.800

2012

2.175

2013

2.275

2014

2.185

2015

1.924

2016

1.824

2017

1.880

2018

1.632

2019

900

2008

Naus gestionades

Continua la baixada gradual de l’estoc, com hem vist en informes anteriors. La construcció de nau nova és encara insuficient per abastir la demanda, encara més quan aquesta darrera s'està incrementant.

1.595

2020

Estat del mercat immobiliari de naus industrials 2021

1.266

2021

897

2009

650

2010

599

2011

506

2012

413

2013

460

2014

482

2015

512

2016

548

2017

526

2018

520

2019

Estat del mercat immobiliari de naus industrials 2021

1.053

2008


Preu €/m2 de venda

El preu de venda s'ha incrementat respecte de l'any anterior, quasi a nivell de pre-pandèmia. Això és conseqüència de dos factors: l'increment de la demanda per la recuperació econòmica que es comença a manifestar, i la manca de naus industrials en bon estat.480

2020

523

2021

4,08

2009

3,78

2010

3,07

2011

2,81

2012

2,49

2013

2,25

2014

2,51

2015

2,70

2016

3,12

2017

3,03

2018

3,18

2019

Estat del mercat immobiliari de naus industrials 2021

4,35

2008


Preu €/m2 de lloguer

El preu de lloguer es manté estable. L'increment del preu de venda ha estat originat sobretot per les operacions d'inversió, fet que no es veu reflectit en les operacions de lloguer.3,00

2020

3,01

2021

Estat del mercat immobiliari de naus industrials 2021

57%

2011

30%

9%

4%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

49%

28%

17%

7%

42%

32%

15%

11%

47%

26%

15%

12%

27%

38%

23%

12%

44%

39%

9%

7%

43%

31%

13%

13%

41%

31%

17%

12%

45%

30%

15%

9%

0-500 m2

500-1.000m2

1.000-2.000m2

> 2.000 m2


Producte per franges de superfície

La demanda per mida de la nau industrial es reparteix de forma similar a altres anys, tot i que continua havent més demanda i disponibilitat de naus de mida petita i mitjana (500-1500 m2). Les operacions logístiques, de naus de mida gran, son encara minoritàries, atesa la mida mitjana de les empreses del teixit industrial de Catalunya

2020

44%

22%

22%

12%

2021

41%

28%

25%

16%

Estat del mercat immobiliari de naus industrials 2021


Finalitat de les operacions

46%

16%

14%

24%

Nova activitat

Ampliació
de l'activitat

Inversió


Respecte del 2020, s'incrementen encara les operacions destinades a inversió, i com a novetat, s'incrementen les de nova activitat.
Canvi

d'ubicació

La tendència de la demanda es continua centrant en naus de mida petita i mitjana, especialment entre 500 i 1500 m2.

S'incrementa la demanda de naus per a nova activitat, gràcies a la progressiva recuperació de l'activitat industrial.

La inversió en naus industrials continua augmentant significativament.

La previsió per al 2022, un cop analitzades les dades del 2021, és que el sector industrial es recupera a molt bon ritme.

Es palesa una recuperació de l'activitat i uns nivells de demanda iguals o superiors als de pre-pandèmia segons la zona.

Idees clau

Les nostres dades 2021


Expertos en compraventa y alquiler de naves industriales
1

2

3

4

Operaciones 2021

151 operacions tancades
110 operacions de lloguer
41 operacions de venda

M2 gestionats

Els m2 gestionats s'han incrementat respecte del 2021.

Increment de negoci

La facturació total ha estat superior a la del 2020.

Vendes generades

El volum de negoci total generat per les nostres operacions ha estat superior al del 2020.

Sobre Masachs

Sobre nosaltres


Experts en compravenda i lloguer de naus industrials

Qui som

Som una empresa especialitzada en la compravenda i lloguer de naus i solars industrials.

Àmbit d’actuació

Operem a nivell nacional, amb delegacions a Barcelona, Madrid,
Girona i Tarragona.

Les nostres naus

Tenim gairebé 2000 naus en cartera, som el portal privat amb més oferta a nivell nacional.

Certificacions

Col·legiats al Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, i al Col·legi d’Administradors de Finques.

Experiència

Tenim més de 45 anys d’experiència en el mercat immobiliari de naus industrials.

Què t’oferim

No ens limitem a fer transaccions. Assessorem a les parts durant tota l’operació, creem relacions.

La nostra filosofia

Experts en compravenda i lloguer de naus industrials


A Masachs no fem transaccions, creem relacions amb els nostres clients i partners.”

Pere Masachs
Soci i CEO de Masachs Industrial

Expert en economia i mercats
de naus industrials


Biografia

Fa més de 30 anys que em dedico a gestionar Masachs Industrial, una empresa familiar fundada el 1975. Des dels inicis m’he sentit molt implicat en la gestió de l’empresa, i els bons resultats actuals són el fruit d’aquesta experiència i del meu equip.

70%

80%

65%

70%


Coneixements

Gestió empresarial

Mercats industrials

Gestió d’equips

Economia

pere@masachs.com

pere@masachs.com

937 88 42 84

linkedin.com/in/peremasachs

Els nostres clients

Els nostres partners

Experts en compravenda i lloguer de naus industrials

Contacta amb nosaltres

Experts en compravenda i lloguer de naus industrials

Plaça Anselm Clavé, 13, 1r, despatx 2
08221 Terrassa

Carrer Castelló, 36, 1r A
28001 Madrid

On som

937 88 42 84Dades de contacte


masachs@masachs.com

pere@masachs.com

www.masachs.com