Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szukasz wyjątkowej szkoły?

Najlepszej we wszechświecie?

Zespół Szkół

im. Stanisława Mikołajczyka
w Miejskiej Górce

Poszukujemy wyjątkowych uczniów

do wyjątkowej szkoły !

SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI

SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Dlaczego ZSMG ?


 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych
 • nowe technologie internetowe i multimedialne w procesie dydaktycznym
 • konkursy i olimpiady tematyczne
 • warunki do rozwoju własnej twórczości
 • bardzo dobra współpraca z pracodawcami (większość to nasi Partnerzy)
 • nauka u prawdziwych fachowców

Nasza oferta

Nasza oferta

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZSMG

+info

+info

+info

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. humanistyczny

2. lingwistyczny

3. matematyczno - fizyczny

4. przyrodniczy

5. biologiczno - chemiczny

KIERUNKI DO WYBORU NA KAŻDYM PROFILU

PROFILE:

A student with a fixed mindset is more likely to give up when faced with a challenge they cannot solve right away. A student with a growth mindset, however, is more likely to keep working until they solve difficult problems because they believe that they can expand their capacities to include ones they don’t currently have.


The best part is that the growth mindset can be learned! This mindset is especially helpful for students who are easily frustrated and start to doubt their learning abilities because it helps grow their confidence and encourages them to keep working through struggles. It’s also surprisingly helpful for high-performing students who are often motivated more by the achievement of getting top grades than the process of learning. The growth mindset encourages them to become more curious and to lose their fear of making mistakes.

+info

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

PRZY REKRUTACJI:

+info

Profil humanistyczny

ZAPEWNIAMY

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z języka polskiego, historii i WOS-u na poziomie rozszerzonym;
 • nowe technologie internetowe i multimedialne w procesie dydaktycznym;
 • konkursy i olimpiady tematyczne;
 • warunki do rozwoju własnej twórczości.

CO DALEJ?


Język polski

Matematyka

Historia

WOS

Możliwość studiowania
na kierunkach:

filologia polska, pedagogika, historia, dziennikarstwo, prawo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, archiwistyka, etnologia, stosunki międzynarodowe, administracja, europeistyka, politologia, komunikacja społeczna i inne.

+info

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

PRZY REKRUTACJI:

+info

Profil lingwistyczny

ZAPEWNIAMY

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym;
 • naukę języka hiszpańskiego od podstaw z możliwością przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • ciekawe i nowoczesne metody nauki języków obcych;

CO DALEJ?


Język polski

Matematyka

dwa języki obce

Możliwość studiowania
na kierunkach:

filologicznych, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, europeistyka i turystyka, media i komunikacja społeczna, public relations i inne.

+info

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

PRZY REKRUTACJI:

+info

Profil matematyczno-fizyczny

ZAPEWNIAMY

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym;
 • nowe technologie internetowe i multimedialne w procesie dydaktycznym;
 • możliwości rozwijania zainteresowań;
 • nowoczesną bazę dydaktyczną;

CO DALEJ?


Język polski

Matematyka

Fizyka

informtyka

Możliwość studiowania
na kierunkach:

budownictwo, elektronika, inżynieria środowiska, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, urbanistyka, ekonomia, astronomia, fizyka i inne.

+info

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

PRZY REKRUTACJI:

+info

Profil biologiczno-chemiczny

ZAPEWNIAMY

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z biologii, chemii i fizyki na poziomie rozszerzonym;
 • nowe technologie internetowe i multimedialne w procesie dydaktycznym;
 • możliwości rozwijania zainteresowań;
 • nowoczesną bazę dydaktyczną;

CO DALEJ?


Język polski

Matematyka

biologia

chemia


Możliwość studiowania
na kierunkach:

medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, kosmetologia, dietetyka, weterynaria, biochemia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, biologia, chemia, fizyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, psychologia i inne.

+info

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

PRZY REKRUTACJI:

+info

Profil przyrodniczy

ZAPEWNIAMY

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z biologii i geografii na poziomie rozszerzonym;
 • nowe technologie internetowe i multimedialne w procesie dydaktycznym;
 • dodatkowe możliwości rozwijania zainteresowań;
 • nowoczesną bazę dydaktyczną;

CO DALEJ?


Język polski

Matematyka

biologia

geografia


Możliwość studiowania
na kierunkach:

ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, gospodarka
i administracja publiczna, turystyka i rekreacja, logistyka, geografia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, ekologiczne źródła energii, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ogrodnictwo, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, socjologia, archeologia
.

KIERUNKI DO WYBORU NA KAŻDYM PROFILU

Służba Pożarnicza

Służba Więzienna

Prawno-policyjny

Informatyka

Służba Pożarnicza

Oprócz kształcenia ogólnego realizujesz dodatkowe zajęcia kierunkowe z zakresu:

 • wiedzy o strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
 • prowadzenia podstawowych działań ratowniczo – gaśniczych,
 • pierwszej pomocy.

Dodatkowo:
 • uczestniczysz w zajęciach teoretycznych i praktycznych na terenie jednostek Straży Pożarnej,
 • poznajesz zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną Służb Pożarniczych,
 • rozwijasz sprawność fizyczną pod okiem znakomitych fachowców.

See video!!!

Służba Więzienna

Wybierając kierunek Służba Więzienna:

 • realizujesz dodatkowe zajęcia kierunkowe:
 • uczestniczysz w zajęciach praktycznych z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Rawiczu
 • poznajesz zasady funkcjonowania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną polskiego więziennictwa i placówek penitencjarnych oraz zasady nadzoru nad osadzonymi
 • dowiadujesz się na czym polega praca resocjalizacyjno – terapeutyczna
 • bierzesz udział w obozach surwiwalu w Ośrodku Szkoleniowym Zakładu Karnego w Golinie i poznajesz codzienną pracę funkcjonariuszy

•wiedza o służbie więziennej


•podstawy prawa z elementami prawa karnego wykonawczego


•samoobrona (zajęcia z wicemistrzem Świata Ju-Jitsu)


•szkolenie strzeleckie


•pierwsza pomoc

Prawno-Policyjny

Wybierając kierunek prawno-policyjny:

 • realizujesz dodatkowe zajęcia kierunkowe:
 • uczestniczysz w zajęciach praktycznych z funkcjonariuszami oraz w obozie szkoleniowym w Kiekrzu.
 • zdobywasz wiedzę z dziedziny prawa cywilnego, karnego i kryminalistyki.
 • „Możesz Zostać Komendantem” Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.
 • masz szansę zdobyć indeks Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.

•wiedza o policji


•podstawy prawa


•samoobrona (zajęcia z wicemistrzem Świata Ju-Jitsu)


•szkolenie strzeleckie


•pierwsza pomoc

Informatyka

Wybierając kierunek informatyka:

 • zdobywasz wiedę i umiejętności praktyczne w zakresie:
  • tworzenia i administrowania stronami internetowymi, projektowania baz danych,
  • programowania i testowania aplikacji,tworzenia programów w językach: - C++, - Python, - PHP, - SQL, - HTML5, - CSS,
 • poznajesz zasady życia w społeczeństwie informatycznym,
 • grafika komputerowa, projektowanie 3D stają się dla Ciebie „chlebem powszednim”,
 • usprawniasz logiczne i analityczne myślenie,
 • doskonalisz umiejętności językowe,
 • uczysz się racjonalnie gospodarować czasem spędzanym w świecie Internetu i nowoczesnych technologii.

+info

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


1. Klasy wielozawodowe.

2. System dualny = uczęszczasz do naszej szkoły,

a praktyczną naukę zawodu realizujesz u pracodawcy.

3. Nasze atuty.

4. Możliwość dalszej edukacji w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

A student with a fixed mindset is more likely to give up when faced with a challenge they cannot solve right away. A student with a growth mindset, however, is more likely to keep working until they solve difficult problems because they believe that they can expand their capacities to include ones they don’t currently have.


The best part is that the growth mindset can be learned! This mindset is especially helpful for students who are easily frustrated and start to doubt their learning abilities because it helps grow their confidence and encourages them to keep working through struggles. It’s also surprisingly helpful for high-performing students who are often motivated more by the achievement of getting top grades than the process of learning. The growth mindset encourages them to become more curious and to lose their fear of making mistakes.

NASZE ATUTY

nauka u prawdziwych fachowców,

rzetelne pzygotowanie do egzaminu zawodowego

bardzo dobra współpraca z pracodawcami,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Nauka trwa 3 lata.


 • Każdy rok podzielony jest na 2 semestry (razem 6).

 • Realizujemy podstawę programową przewidzianą dla kształcenia ogólnego.

 • Słuchacze realizują zajęcia na poziomie podstawowym i rozszerzonym:


 • Zajecia odbywają się w systemie zaocznym popołudniem w piątki i w soboty (pogodzisz życie zawodowe ze zdobywaniem wykształcenia).

 • Korzyści z ukończenia Liceum Ogónokształcącego dla Dorosłych:

 • język polski
 • język angielski (poziom rozszerzony)
 • matematyka
 • geografia (poziom rozszerzony)
 • fizyka
 • biologia
 • chemia
 • historia

Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest równoznaczne z uzyskaniem średniego wykształcenia.


Po ukończeniu nauki w szkole Słuchacze

mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.


Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

Zapraszamy!